European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Iskustva i perspektive medijske i informacione pismenosti u obrazovnom sistemu Crne Gore

Pravce razvoja aktivnosti kojima je bio cilj da promovišu i unapređuju status medijske i informacione pismenosti u Crnoj Gori, možemo pratiti u odnosu na aktere koji su bili inicijatori u toj oblasti. U periodu između dvije reforme, reforme predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja završene 2008. godine i reforme visokog obrazovanja završene 2017. godine, realizovale su se brojne aktivnosti na polju medijske i informacione pismenosti kako na državnom institucionalnom nivou tako i djelovanjem civilnog sektora.

Resource Details
Autor resursa
Pavle Pavlović, Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin
Vrsta resursa
Otvoreni obrazovni resursi
Država
Crna Gora
Jezik dokumenta
crnogorski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!