Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

INBOUND marketing v praxi

V rámci tohto blogového príspevku sa oboznámite so základmi metodológie Inbound marketingu, ktorý je zameraný na potreby zákazníka alebo potenciálneho zákazníka. 

Základy efektívnej marketingovej stratégie zameranej na zákazníkov (Inbound stratégia)

Väčšina firiem propaguje svoju značku na internete a v ostatných médiách pomocou rôznych marketingových aktivít. Majú vytvorenú svoju vlastnú webstránku a  založené firemné stránky na sociálnych médiách. Napriek tejto skutočnosti majú často problém sa v konkurenčnom boji presadiť a stať sa úspešnejšími ako ich konkurencia. Východiskom z tejto situácie je pozerať sa na marketing z inej perspektívy. Snažiť sa nie len predať svoje produkty alebo služby, ale vzdelávať svojich potenciálnych zákazníkov o problematike vášho odvetvia. Keď sa venujete problematike vášho podnikania, stávate sa v očiach vašich potenciálnych zákazníkov odborníkmi v danom odvetví. Týmto prístupom je možné vybudovať si autoritu v odvetví a zákazníci budú sami prejavovať záujem nakupovať u vás.

Tradičný vs. Inbound marketing

V tradičnom marketingu sa spoločnosti sústreďujú na hľadanie zákazníkov a využívajú techniky, ktoré sú rušivé. Zákazníkov vyrušia v ich aktivite, ako napríklad telefonáty zákazníkom alebo potenciálnym, zákazníkom telefonické ponuky produktov, printová reklama, televízna reklama alebo nevyžiadaná pošta. Tradičný marketing je zameraný na marketéra, pretože pretláča produkt alebo značku pred oči zákazníka bez ohľadu na to, či má alebo nemá záujem. Z pohľadu praxe  tieto techniky sa už stali menej efektívnymi.

Inbound marketing je presným opakom tradičného marketingu. Podľa neho je vhodnejšie nahrať video na vybranú tému, ktoré bude vašich zákazníkov zaujímať, namiesto vyrušovania ich reklamou o vašom produkte.

Efektívnejšie je písať podnikový blog, namiesto kupovania reklamy v tlači. Mali by ste sa prezentovať svojou odbornosťou v danej oblasti, čím by ste ľudí inšpirovali, nájsť si vašu spoločnosť.

Inbound marketing je zameraný na zákazníka. Vzdeláva a pomáha zákazníkom nájsť riešenia a odpovede na ich otázky.

Inbound metodológia

Pre lepšie pochopenie, ako funguje Inbound marketing, si teraz vysvetlíme princípy jeho metodológie.

Inbound metodológia predstavuje štyri fázy Inbound marketingu a predajného procesu. Týmito fázami sú zaujať, premeniť, uzavrieť a potešiť.

Prvou fázou metodológie je zaujať cudzincov, teda ľudí, ktorí vašu spoločnosť zatiaľ nepoznajú, aby navštívili vašu webstránku. Pomocou nástrojov, ako je blogovanie, optimalizovanie vašej webstránky pre vyhľadávače a sociálnych médií zaujmete cudzincov a vytvoríte z nich návštevníkov. Návštevníci sa z nich stanú na základe toho, že u vás nájdu zaujímavý obsah, preto sa k vám budú chcieť vrátiť aj v budúcnosti.

Ďalším krokom je premena niektorých návštevníkov na potenciálnych zákazníkov (lead). Lead je osoba, ktorá nejakým spôsobom, či určitou formou prejavila záujem o produktu alebo služby vašej spoločnosti. Táto premena sa deje na základe ponuky zaujímavého a hodnotného obsahu návštevníkom za určitú protihodnotu. V tomto prípade protihodnotu predstavujú informácie o návštevníkoch. 

V treťom kroku, už má spoločnosť kontakt na potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili záujem o ich obsah. Teraz má spoločnosť možnosť osloviť ich pomocou nástrojov ako email a CRM (riadenie zákazníckych vzťahov) a predať produkt správnym ľuďom v správnom čase.

Inbound marketing je o poskytovaní výnimočného obsahu vašim používateľom, bez ohľadu na to, či sú návštevníci, potenciálni zákazníci alebo už súčasní zákazníci. Spoločnosti využívajúce Inbound marketing nezabúdajú ani na svojich zákazníkov a snažia sa ich i naďalej potešiť a zapájať do konverzácií. Týmto z nich vytvárajú šťastných propagátorov produktov a služieb, ktoré milujú.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više