News
Vijesti

Objavljen poziv za COFUND u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija

Otvoren je poziv za sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa - COFUND, u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija (MSCA), uz rok za podnošenje prijava do 10. februara 2022. godine. Ukupni budžet poziva za 2021. godinu iznosi 89 miliona EUR.

COFUND akcija usmjerena je na sufinansiranje novih ili postojećih doktorskih programa i postdoktorskih šema stipendiranja u zemljama EU ili zemljama pridruženim programu Horizont Evropa u cilju širenja najboljih MSCA praksi kroz promovisanje visokih standarda i odličnih uslova rada. Ovo uključuje internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku obuku istraživača, kao i mobilnost istraživača u svim fazama njihove karijere.

U praksi, kroz MSCA COFUND obezbjeđuju se komplementarna sredstva za doktorske ili postdoktorske programe koje sprovode pravna lica (npr. organi vlade, regionalni organi, agencije za finansiranje, univerziteti, istraživačke organizacije, preduzeća) sa sjedištem u državama članicama EU ili zemljama pridruženim programu Horizont Evropa, u iznosu od najviše 10 miliona EUR, po prijavi. Na poziv se prijavljuje jedno pravno lice, ali postoji mogućnost uključivanja partnerskih institucija.

COFUND akcija omogućava sufinansiranje dvije vrste programa:

  • Doktorskih programa, koji nude obuke istraživača usmjerene na razvoj i širenje vještina i kompetencija doktoranada. Ovi programi treba da rezultiraju dodjeljivanjem diplome doktorskih studija. Aktivnosti obuke treba da se zasnivaju na Principima EU o inovativnoj doktorskoj obuci.
  • Postdoktorskih programa, kroz koje se finansiraju individualne napredne istraživačke obuke za postdoktorande te obezbjeđuju stipendije za razvoj karijere. Programi treba da ponude obuku za razvoj ključnih prenosivih vještina i kompetencija zajedničkih za sve oblasti, da podstiču inovacije i preduzetništvo te da provomišu i nagrađuju praktikovanje otvorene nauke.

Predloženi programi mogu obuhvatiti bilo koju istraživačku disciplinu (pristup bottom-up). Izuzetno, fokus može biti na posebnim disciplinama, naročito onima koje su povezane sa nacionalnim ili regionalnim strategijama istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju. U ovom slučaju, raspon pokrivenih disciplina trebalo bi da istraživačima omogući odgovarajuću fleksibilnost u definisanju tema.

Pored obavezne međunarodne mobilnosti, preporučuje se da se u programe uključe elementi intersektorske mobilnosti i interdisciplinarnosti. Istraživači treba da slobodno odaberu temu istraživanja i odgovarajuću organizaciju koja će ih ugostiti, u skladu sa njihovim individualnim potrebama.

Projekti u okviru COFUND akcije bi trebalo da traju do pet godina i da zaposle najmanje 3 istraživača.

Kroz COFUND akcije organizacije kod kojih se program sprovodi za svakog podržanog istraživača pokriva se:

  • fiksni iznos ekvivalentan minimalnoj plati istraživača;
  • dodatak za dugoročno odsustvo i, ukoliko je primjenjivo, dodatak za posebne potrebe.

Kandidati koji žele da se prijave za doktorske i postdoktorske pozicije u okviru COFUND akcije treba da se prijave na projekte finansirane kroz COFUND pretragom otvorenih radnih mjesta koja se oglašavaju na međunarodnom nivou, uključujući i na portalu EURAXESS.

Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se i podnosi projektna prijava.

Takođe, vodič za aplikante možete pogledati OVDJE.

Za dodatne informacije o ovom pozivu možete se obratiti nacionalnoj kontakt osobi za Marija Sklodovska Kiri akcije u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, putem mejla na adresu: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me.

 

***Preuzeto sa sajta Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta https://www.gov.me/clanak/objavljen-poziv-za-cofund-u-okviru-marija-skl…

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više

Obrazovanje odraslih - Uloga NVO sektora

Obrazovanje odraslih - ULOGA NVO SEKTORA