European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti

UDRŽITELNÝ ROZVOJ JE KLÍČEM K BUDOUCNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY!

Zajímá vás, jak na tom jsme? Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti porovnává dosažený stav s cíli Strategického rámce ČR 2030.

Strategický cíl 4: Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. 

Konkrétně v oblasti vzdělávání je ještě co dohánět: "Mezery jsou ve zvyšování kvalifikační úrovně zejména osob s neukončeným základním vzděláním. Problém závislosti vzdělávacích výsledků na socioekonomickém původu se nepodařilo vyřešit. Rozvoj vzdělání založený na dobrém všeobecném základu, kreativitě a schopnosti učit se podporuje nově schválená Strategie vzdělávací politiky ČR do 2030+. Dosavadní vývoj v oblasti celoživotního vzdělávání není příznivý, chybí také propojení formálního a neformálního vzdělávání."

 

 

Resource Details
Strategie 2030.
Autor resursa
Ministerstvo pro místní rozvoj
Vrsta resursa
Studije i izvješća
Država
Česká republika
Jezik dokumenta
Česky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!