News
Vijesti

Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala zborník Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928, ktorý je výstupom rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú knižnica organizovala 10.-11. októbra 2018 v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo poukázať na aktívnu rolu vedy, školstva a kultúry v uvedenom historickom období.

Hoci v období vzniku Československa boli dominantné štátoprávne zmeny, kultúra vo všetkých svojich rovinách a prejavoch tvorila dôležitú oblasť spoločenského života, Formovali sa spoločenské aj kultúrne elity. Zakladali sa združenia, inštitúcie a spolky, organizovali sa vzdelávacie a osvetové aktivity. Dôležitú úlohu zohrávalo i školstvo. Zrodila a postupne sa formovala aj slovenská profesionálna veda, ktorá urobila prvé dôležité kroky vo svojej inštitucionálnej a personálnej výstavbe.“

Zborník obsahuje 20 príspevkov z piatich tematických oblastí: veda, školstvo, osveta, záujmové organizácie a spolky a umenie. Bibliografická časť zborníka obsahuje výberovú bibliografiu, ktorá dokumentuje budovanie kultúrnych inštitúcií v novej Československej republike.

Zborník je možné zakúpiť priamo v knižnici, alebo si ho objednať v jej e-shope. Registrovaní čitatelia si zborník môžu požičať prostredníctvom online katalógu.

zbornik svk.

Obrázok: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više