Skoči na glavni sadržaj
Resource Details
RESURS

Програма за обучители на възрастни – "Насърчаване на lifestyle предприемачество за обучаеми в неравностойно положение"

Проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ има за цел да спомогне развитието на основни и специфични умения на обучителите на възрастни, които работят с обучаеми в неравностойно положение, фокусирайки се върху иновативни начини на преподаване и осигуряване за обучаемите в неравностойно положение на необходимите знания и информация за достъп до образователни услуги и възможности за кариерно развитие, на база на тяхното ежедневие, способности, хобита и таланти. Целеви групи: обучители на възрастни и възрастни в неравностойно положение (стари хора; живеещи в отдалечени райони; дългосрочно безработни;  жени в социална изолация;  нискоквалифицирани и др.).

Проектът ще предостави на обучителите на възрастни набор от атрактивни и иновативни обучителни материали, ще им помогне да развият и подобрят следните умения: нюх за иновации и предприемачество; дигитални компетенции; социални и граждански умения; умения в областта на маркетинга и връзките с обществеността; умения за оценка и валидиране на компетенции, придобити чрез неформално и информално обучение; как да бъдат успешни консултанти и съветници.

Resource Details
Autor(i) resursa
Партньорите по проект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот”: Kaunas Region Educational Centre (Литва), Social Innovation Fund (Литва), The Women's Organization (Обединеното крал
Vrsta resursa
Ostalo
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!