European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

7 printsiipi, millega arvestada veebikoolituse koostamisel ja läbiviimisel.

Seoses koroona levikuga kolisid koolitused suure hooga veebi ning tuli hakata koostama ja läbi viima veebikoolitusi. Kuidas siis koostada täiskasvanud õppijatele huvitavat veebikoolitust, mis naelutaks osalejad terve koolituse vältel arvuti ekraani ette? Veebikoolitust koostades tuleb pöörata tähelepanu 7 olulisele printsiibile, et veebikoolitus oleks korda läinud.

Seoses koroona levikuga kolisid koolitused suure hooga veebi ning tuli hakata koostama ja läbi viima veebikoolitusi. Koolitusvaldkonnas toimus välkkiire muutus, koolitajatel tuli ajakohaste muutustega kaasas käia. Kuidas siis koostada täiskasvanud õppijatele huvitavat veebikoolitust, mis naelutaks osalejad terve koolituse vältel arvuti ekraani ette? Klassiruumis on märksa lihtsam õpilaste tähelepanu fookuses hoida kui veebikoolitusel. Klassiruumis piisab vaid koolitusel osalejatele otsa vaatamisest, nendega vestlemisest ning osalejate tähelepanu ongi taas õppimise juures. Veebikoolitust koostades tuleb pöörata tähelepanu 7 olulisele printsiibile, et veebikoolitus oleks korda läinud.

Brooke-cagle-whwybmtn3_0-unsplash_0

Foto: Brooke CagleUnsplash

1.Teema – mida õpetada veebis, mida mitteKoolitajal on oluline läbi mõtelda, milliseid koolitusi on võimalik veebi vahendusel läbi viia ning millised teemad eeldavad ikkagi klassiruumis või objektil toimuvat õpet. Seda ikka selleks, et veebikoolitusel osalejad saaksid hästi õppida ning uusi teadmisi omandada. Need koolitused, kus edastatakse visuaalset informatsiooni ning räägitakse õpitavad teemad läbi, sobivad hästi veebi. Nende koolitustel omandab õppija läbi visuaalse ja auditiivse vastuvõtukanali teadmisi. Koolitused, mille puhul on oluline, et õpitavad oskuseid tehakse praktiliselt läbi, ei sobi ainult veebi. See tähendab, et need koolitused, mille puhul on oluline läbi kinesteetilise kanali õppimine. Näiteks koristajate täiendkoolitusel ütlesid osalejad, et töövõtteid tuleb koolituse käigus läbi teha siis salvestuvad töövõtted lihasmällu. Ainult veebi vahendusel õppevideo vaatamisest ei piisa. Osade koolitusteemade puhul veebikoolitused ja klassiruumis toimuvad koolitused täiendavad teineteist.

2. Ajafaktor – optimaalse pikkusega veebikoolitus Selleks, et õppijad jälgiksid reaalselt veebikoolitust on oluline arvestada kui kaua inimesed suudavad arvuti ekraani taga kaasa mõtelda. Sellisest koolitusest ei ole ju kuigi suurt kasu kui koolitusel osalejal on koolitus arvutis lihtsalt taustaks nagu raadio kui ta kodus toimetab. Kedagi ei saa vägisi arvuti ekraani taha kleepida. Pigem olgu lühema kestvusega asjalik veebikoolitus kui lohisev pikk päev arvuti ekraani taga. Loomulikult on olulised puhkepausid, mis annavad silmadele puhkust ning osalejatel võimalik ennast sirutada.

3. Selge ja kergesti jälgitav teema käsitlusVeebikoolituse läbi viimine on osaliselt "nähtamatu" protsessi juhtimine, kuna veebikoolitusel puudub vahetu kontakt õppijaga. Koolitaja ei näe õppijate kehakeelt, seetõttu jääb osa informatsiooni koolitusel osalejate kohta saamata. Veebikoolituse koostamisel tuleb arvestada sellega, et osalejate jaoks oleks teema kergesti jälgitav. Selge teemakäsitlus võimaldab osalejatel paremini koolitust jälgida ning õpitavast teemast aru saada. Nii ei kao õppijad arvutiekraani tagant "oma maailma" vaid mõtlevad kaasa. Samuti on oluline, et koolitaja koostaks kõigile osalejatele arusaadavad koolitusmaterjalid, mida on funktsionaalne arvuti ekraanil jälgida. 

4. Tähelepanu koolituse läbi viimise tempolVeebikoolitusel tuleb jälgida, et koolituse läbi viimise tempo oleks koolitusel osalejatele sobiv. Klassiruumis toimuval koolitusel on kohe tunda kui koolituse tempo hakkab venima, osalejatel hakkab igav ning koolitus läheb käest ära. Nii saab klassiruumis toimuval koolitusel tempot koheselt korrigeerida. Aga veebikoolituse tempo? Veebikoolitus puhul ei saa koolitaja nii adekvaatset tagasisidet. Seetõttu tuleb hoida koolitusel osalejatega läbi arvutiekraani aktiivselt kontakti ning vastavalt võimalusele läbi viia grupitöid. Elavad vestlused ja kommentaarid annavad koolitajale tagasisidet, kuidas koolitus osalejate jaoks edeneb.

5. Mõtelda hästi läbi, milliseid küsimusi veebi vahendusel osalejatelt küsidTeemakohased, hästi sõnastatud küsimused võimaldavad veebikoolitust paremini läbi viia. Sobivad küsimused aitavad osalejatel kaasa rääkida ning elavdavad veebikoolitust. Selgelt sõnastatud küsimused aitavad ka teemakohast fookust hoida. Seetõttu on koolitajal kasulik enne veebikoolitust küsimused ette valmistada, et koolitus kulgeks ladusalt.

6. Kaasata veebi vahendusel kõiki osalejaidKuigi koolitus toimub veebi vahendusel, on iga õppija aktiivne osalemine oluline. Seetõttu tuleb kaasata läbi arutelude või sõnavõttudega kõiki osalejaid. Kui veebikoolitusel osaleja on kodus, siis võib ta hakata koduseid toimetusi tegema ning tähelepanu koolituselt läheb oma isiklikele toimetustele. Klassiruumis toimuval koolitusel pole võimalik osalejal pesu triikida või vanni minna, kuid veebikoolitusel osalejal ei ole selles osas takistusi. Järelikult tuleb läbimõeldult kaasata veebikoolitusel osalejaid, et koolitusel edastatav info jõuaks maksimaalselt osalejateni. Kui veebikoolitus on huvitav ja kasulik siis koolitusel osaleja võtab koolitusest hea meelega osa.

7. Anda koolitusel osalejatele positiivset tagasisideKoolitaja positiivne tagasiside annab osalejale teada, et teda on tähele pandud ning tema kaasa töötamine koolitusel on koolitaja jaoks oluline. Positiivne ning konstruktiivne tagasiside innustab veebikoolitusel osalejaid elukestvalt arenema.

Asjaliku ja professionaalse veebikoolituse koostamisel tuleb arvestada läbi veebi viidavate koolituste piirangute ja võimalustega. Püsime kodus ning õpetame ja õpime interneti vahendusel veebikoolitustel kodus!

--

Anneli Salk on täiskasvanute koolitaja (tase 6), Talllinna aasta koolitaja 2017, psühholoogiline nõustaja ja autor. Koolitusfirma Synergia OÜ koolitaja.

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

Online EPALE rasprava o kreativnosti i kulturi za društvenu koheziju

U srijedu, 7. prosinca, od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenu, EPALE će održati online raspravu o kreativnosti i kulturi za društvenu koheziju.

Više

Online diskusija: "strukovne prekvalifikacije i oblici usavršavanja: Poticanje međugeneracijske suradnje."

Sudjelujte u ovoj internetskoj raspravi u kojoj ćemo istražiti zašto i kako se moramo pomaknuti prema ponovnom osposobljavanju i usavršavanju u različitim sektorima ili dobnim skupinama.

Više

Future in our hands - results

WE want to share with others results of our two year long Erasmus+ VET project with title "Future in our hands".

Više