Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

НАПОО организира специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

На 01.12.2020 г. се проведе специализиран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО лица“. За участие в събитието бяха регистрирани представители от над 60 центъра за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране.

Семинарът беше организиран като заключително събитие по проект „OnTrack”, финансиран по програма Еразъм +. Проследяването на кариерния път е един от инструментите за оценка на качеството на предлаганото професионално обучение, а обучителните институции имат задължение да докладват самооценка на качеството, включително и по индикатор реализация на обучените лица. В рамките на проект „OnTrack” беше разработен цялостен механизъм за проследяване на завършилите професионално обучение в ЦПО.

По време на събитието бяха представени ползите от прилагането на система за проследяване на реализацията на обучените лица за всички заинтересовани страни в системата за ПОО, както и лесни стъпки при имплементирането на механизма за проследяване в ЦПО.

Г-жа Ваня Тивидошева от МОН представи проект  VIREO-2 Pilot Tracking, насочен към проследяване на реализацията на системна ниво.

Уебинарът завърши с дискусия относно приложимостта на разработения инструментариум, предизвикателствата пред професионалното обучение през настоящата година и обсъждане на възможностите за осигуряване на качеството в новите условия.

Източник: НАПОО

Login (2)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više