Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Social Impact Academy pokračuje v kontinuálnom vzdelávaní mladých ľudí

Projekt Social Impact Academy je zameraný na kontinuálne vzdelávanie mladých ľudí, ktorého cieľom je rozvoj ich silných stránok, realizácia ich ideí a zapojenie do občianskej participácie. Výstupom projektu budú verejnoprospešné projekty na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Aktivitami projektu sú workshopy zamerané najmä rozvoj soft skills a hard skills. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, študenti stredných a vysoký škôl. Aktivity projektu pomôžu účastníkom rozvíjať podnikavosť, realizovať ich podnikateľské nápady a tým znížiť percento odchodu mladých ľudí z regiónu. Projekt obsahuje dva hlavné aktivity: vzdelávací modul Kurz mladého lídra a vzdelávací modul Inkubátor.

Vzdelávací modul Kurz mladého lídra

Cieľom online kurzu je využiť skúsenosti mladých, objaviť ich silné stránky a rozvíjať ich. Modul obsahuje 6 workshopov na témy: komunikácia, time-manažment, práca v tíme, osobná vízia, prezentácia svojho zámeru, “tréning trénera” (individuálne požiadavky účastníkov a ich tréning pred skupinou). Počas kurzu budú účastníci merať svoj posun a budú mať možnosť využiť koučing. Na konci bude zhodnotenie modulu s názvom „Podaj ďalej“, ktorého cieľom bude motivovať učastníkov pokračovať vo svojom rozvoji aj po ukončení kurzu. Kurz bude prebiehať od. 4. do 5. júna 2020.

Vzdelávací modul Inkubátor

Účastníci budú pracovať v tímoch a môžu spolupracovať so svojimi spolužiakmi alebo kamarátmi. Účastníci absolvujú päť workshopov a dve prednášky na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií a budú mať za úlohu realizovať verejnoprospešný projekt. Projekty budú prezentovať pred komisiou, následne ich budú dva mesiace realizovať a testovať s finančnou podporou a s podporou mentorov. Na záver prebehne veľké vyhodnotenie, v rámci ktorého odborná komisia vyberie tri najlepšie projekty, ktoré získajú vecné ceny. Kurz bude prebiehať od 11. do 12. júna 2020

Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prihlášku na vzdelávanie nájdete tu.

 

 

Login (1)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više