Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Projektet GOAL, Go Out And Live

Praktisk Guide

Projektet GOAL har skapat en Praktisk Guide för äldreomsorgens personal, för att dessa ska få bra verktyg att hjälpa äldre till bättre hälsa. Detta kan ske med hjälp av träning, bra mat men även att vara aktiv i hjärnan för att hålla minnet bättre igång. Guiden ger förståelse varför äldre inte alltid är så motiverade som de var i yngre dagar.

Projektet har skapat disskutioner om och hur vi ska hjälpa äldre till att klara av vardagen bättre, detta genom att vara aktiv och träffa andra personer i samma situation.

Guiden finns med svensk text och är ni intresserade av denna så maila: asa.hedlin-olsson@folkuniversitetet.se

Vi som har deltagit i GOAL är:

Gdyńskie Centrum Sportu (Poland) – KoordinatorGdyńskie Centrum Sportu (Gdynia Sport Center) är en institution för lokal offentlig förvaltning (Gdynia kommuns budgetenhet) som har rätt att företräda staden i projekt relaterade till sport och rekreation. GSC har utsetts för att utföra ett av de viktigaste uppdragen i alla moderna städer, vilket är att skapa förutsättningar för utvecklingen av idrottsverksamheten för invånarna i Gdynia

I över 20 år har GSC försökt att uppmuntra alla invånare i Gdynia - oavsett ålder, kön, ursprung eller fysisk förmåga - att träna genom att organisera gratis aktiviteter och presentera fördelarna med att vara aktiva.

Gdynia Sports Center 2013 har skapat och implementerat ett speciellt program som heter "Gdynia's Movement" som innehåller olika sportaktiviteter. Inom detta program finns det många veckovis, gratis träningsklasser för vuxna och barn. Seniorer kan delta i klasser som pilates, yoga, Nordic Walking, Zumba och fitness. GSC organiserar varje år evenemang som också ägnas åt seniorer där seniorer kan göra medicinska tester och prova olika typer av idrott med professionella tränare.

www.gdyniasport.pl

 

Stowarzyszenie „Jestem Ważny” (Polen)De viktigaste områdena i föreningen Jestem Wazny är närings- och hälsoutbildning, förbättring av näringsstatus hos barn och vuxna och näringsrådgivning. Föreningen är specialiserad på innovativa metoder för näringsutbildning och arbetar som en omfattande konsult med lokala enheter som initierar eller stödjer projekt inom folkhälsoområdet. Jestem Ważny har med stor framgång förberett dokument, utbildningsprogram och hälsoriktlinjer för offentliga institutioner som universitet, kommuner eller medicinska center.

Föreningen organiserar många workshops för barn, ungdomar, vuxna och äldre som är inriktade på att påverka utvecklingen av bättre hälsobeteenden. Workshops har organiserats i form av regelbundna kurser med näringsutbildning i förskolor och skolor men också några timmars seminarier med vuxna eller äldre. Jestem Ważny organiserar seminarier om hälsa för dussintals deltagare men bjuds också in till externa seminarier i en roll som talare. Föreningen har stor erfarenhet av att driva hälsoprogram som är officiellt godkända.

www.jestemwazny.pl

Ljudska Univerza Rogaska Slatina (Slovenien)Ljudska Univerza Rogaška Slatina är en icke-vinstdrivande leverantör av vuxenutbildning för samhället i den lokala regionen och bredare. LURS implementerar idén om tillgång till livslångt lärande för människor i olika generationer och erbjuder inte bara människor möjlighet att engagera sig i utbildningsprogram, utan ger också gratis information och rådgivning, organiserar självstudier och lärandehjälp.Organisationen erbjuder sina elever 10 formella utbildningsprogram som inkluderar både gymnasieskolor och yrkesutbildningsprogram inom catering, gastronomi, matlagning, försäljning, ekonomi, barnomsorg eller turism. LURS utvecklar ständigt nya program och anpassar det existerande i enlighet med den vuxna befolkningens behov och önskemål för vidareutbildning och utbildning. Organisationen erbjuder också olika program för personlig utveckling, workshops, datakurser för arbetslösa och äldre, språkkurser, datakurser, redovisning och många utbildningsprogram för vuxna med särskilda behov för det lokala Care Work Center.LURS har också ett mycket aktivt universitet för tredje ålder, där det erbjuder olika livslångt lärande till personer över 55 år.www.lu-rogaska.si 

Folkuniversitetet (Sweden)Folkuniversitetet är en organisation som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning över hela Sverige. Det är en sammanslutning av fem stiftelser: universitetsförlängningarna är knutna till Stockholms universitet, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. De har ett brett och öppet utbildningsprogram i olika ämnen; De driver även gymnasieskolor, skolor i högre yrkesutbildning, kurser för äldre och utbildning, arbetsmarknadsutbildning och vidareutbildning för arbetsliv.Vuxna, inklusive äldre, kan delta i workshops och utbildningar som datorutbildning, sociala medier, fotografi, teater och konstklasser och mycket mer. En av dess delar är ett Senioruniversitet som har cirka 600 medlemmar i Kristianstad. Senioruniversitetet är universitetet av pensionärer för pensionärer. Föreningar för "Tredje universitetsåldern" finns i ett antal städer i Sverige och utomlands. Totalt är det cirka 30 föreningar med över 25 000 medlemmar över hela landet som verkar i samarbete med Folkuniversitetet. Organisationen verkar också inom personalutbildningar och förbereder och anpassar utbildningsprogram till deltagarnas behov.www.folkuniversitetet.se 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum (Rumänien)Association Local Action Group Napoca Porolissum är en icke-statlig organisation där medlemmarna är: kommunernas kommunråd i landsbygden (13 kommuner och 1 liten stad) från Cluj County, Rumänien; privata företag (involverade i jordbruk, turism, tjänster etc.); andra icke-statliga organisationer är involverade i turism, utbildning, sociala och kulturella aktiviteter.Organisationen har i sitt område många funktioner, till exempel: stärka lokala aktörers förmåga att utveckla och genomföra operationer, inklusive deras förmåga att främja projektledning och fatta operativa beslut relaterade till implementering av lokala utvecklingsstrategier. Huvudaktiviteten är att främja och uppmuntra lokal utveckling genom att hantera och erbjuda projektbidrag till lokala aktörer, enligt prioriteringar som fastställts genom en lokal utvecklingsstrategi (LDS). Detta LDS validerades och godkändes av ministeriet för jordbruk och landsbygdens utveckling och omfattar alla områden som anges som viktiga för territoriet, inte bara jordbruk. Förutom att bevilja medel till lokala aktörer ingår LEADER i CLLD-initiativet. Lokalutveckling med samhällsledande innebär att engagera lokala aktörer för att utveckla området, med fler använda medel, och direkt genom organisationen.www.napocaporolissum.ro 

Municipio Lousada (Portugal)Lousadas kommun är en institution för lokal offentlig förvaltning. Dess syfte är att representera befolkningens intresse i Lousadas område. Dess uppdrag är att fastställa vägledande strategier och genomföra kommunens politik för hållbar utveckling av kommunen, bidra till den ökade konkurrenskraften på lokal, regional och nationell nivå, genom åtgärder och program inom olika kompetensområden, främja kvaliteten medborgarnas liv och säkerställa höga standarder för kvalitetstjänster. Lousada kommun tycker det är mycket viktigt att ha aktiviteter på äldres fritid i Lousada. Det har arbetat med äldre i över 10 år och organiserar grupper som arbetar i varje församling. Dessa specialgrupper tillsammans med frivilliga erbjuder nästan varje dag i veckan flera sociala och kulturella aktiviteter som ägnas åt äldre.www.cm-lousada.pt

 

 

 

Login (1)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više