Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Grundtvig Award 2020 - Δηλώστε Συμμετοχή

Το κείμενο αποτελεί μετάφραση. Το αρχικό κείμενo βρίσκεται στην ιστοσελίδα της EAEA
Κάθε χρόνο, η EAEA στρέφεται στα έργα του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και απονέμει το βραβείο Grundtvig με στόχο να προβάλει αποτελέσματα έργων που παράγουν νέες ιδέες, νέες συνεργασίες, νέες μεθοδολογίες και μια νέα προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να εργαστούμε στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το θέμα αυτής της χρονιάς είναι «Προσέγγιση και Προσβασιμότητα»

Η εκπαίδευση ενηλίκων βελτιώνοντας την ευημερία, τους μισθούς, την αυτοπεποίθηση και τον κοινωνική ένταξη, προωθεί την ισότητα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ωστόσο, όσοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι συχνά αυτοί που το χρειάζονται περισσότερο. Για αρκετούς ενήλικες με χαμηλά προσόντα, η εκπαίδευση σκεπάζεται από το στίγμα και τη δυσαρέσκεια. Η προσέγγιση αυτών των ανθρώπων είναι σημαντική για να σχηματισθούν πoικίλες ομάδες εκπαιδευόμενων που θα μπορούν να ενσωματώσουν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Τα προγράμματα με χαμηλό όριο πρόσβασης υποστηρίζουν όχι μόνο την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των συγκεκριμένων ατόμων αλλά και την παροχή δεξιοτήτων ή προσόντων για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας τους.

Αυτό απαιτεί οι πάροχοι προγραμμάτων για ενήλικες να είναι ευέλικτοι και έτοιμοι να προσαρμόσουν τις παροχές της εκπαίδευσης στις ανάγκες μιας μεγάλης ποικιλίας δυνητικών ομάδων-στόχων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, εκπαιδευόμενων από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, όπως π.χ. εκπαιδευόμενους με κινητικά προβλήματα και εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, σημαίνει λογιστικοποίηση των αλλαγών στα προγράμματα μάθησης ώστε να καταστεί πιο περιεκτική για όλα τα υπόβαθρα και τις πολιτιστικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αυτή η ποικιλομορφία στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι, ταυτόχρονα, μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του τομέα, καθώς παρέχει χώρο και ευκαιρία για εσωτερικό διάλογο σχετικά με τον πολιτισμό, ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη και βοηθά να σπάσουν οι φραγμοί σε περιοχές με σοβαρές πολιτισμικές διαφορές ή εντάσεις. Οι καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη φανερώνουν πως οι φορείς και οι εκπαιδευτές του τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διασφαλίζουν ότι κάθε ενήλικας έχει ευκαιρία στη μάθηση.

Βασικοί στόχοι:

 • Αύξηση συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης.
 • Ευαισθητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των επιτυχημένων σχεδίων που αφορούν την πρόσβαση και την προβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της πρόσβασης και της προσέγγισης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Ευαισθητοποίηση για τη σπουδαιότητα των προσεγγίσεων που έχουν επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Να εμπνεύσει νέα έργα σχετικά με την πρόσβαση και την προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή;

Οι συμμετέχοντες:

 • Θα αποκτήσουν βεβαίωση συμμετοχής.
 • Θα προβληθούν μέσω της δημοσίευσης της απονομής Grundtvig στις εκδηλώσεις και τα δίκτυα της EAEA.
 • Θα προβληθούν διεθνώς στα κανάλια κοινωνικών μέσων και την ιστοσελίδα της EAEA.

Οι νικητές του βραβείου αποκτούν:

 1. Αναγνώριση και τιμή.
 2. Βεβαίωση συμμετοχής.
 3. Το βραβείο Grundtvig της ΕΑΕΑ (αντικείμενο τέχνης ή χειροτεχνίας)
 4. Πρόσκληση σε έναν από τους νικητές φορείς για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΑ 2020 στη Μπρατισλάβα (8/9 Ιουνίου 2020) και στην τελετή απονομής βραβείων Grundtvig της ΕΑΕΑ, η οποία συμπεριλαμβάνει το ταξίδι και τη διαμονή.
 5. Κεντρική παρουσία στη δημοσίευση του βραβείου Grundtvig σε εκδηλώσεις και δίκτυα της ΕΑΕΑ.
 6. Διεθνής προβολή του έργου στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΑ μετά την τελετή.
 7. Παρουσίαση στις εκδόσεις της ΕΑΕΑ μετά τον διαγωνισμό.

Πώς θα συμμετέχετε;

Κατηγορίες:

Θα βραβεύσουμε τα προγράμματα εκπαίδευσης και εκμάθησης ενηλίκων που είναι εξαιρετικά και έχουν αναπτύξει επιτυχώς ενδιαφέρουσες ή καινοτόμες στρατηγικές προσέγγισης και βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Λόγω της φύσης του φετινού θέματος, οι κατηγορίες μας φέτος θα επικεντρωθούν σε προγράμματα έναντι διακρατικών έργων. Aναφερόμενοι σε προγράμματα, εννοούμε πιο μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες και όχι βραχυπρόθεσμα έργα. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες. Τα προγράμματα μπορούν να προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες (από το Συμβούλιο της Ευρώπης).

Χάρη στη φύση της φετινής θεματικής, οι κατηγορίες μας θα εστιάσουν στα προγράμματα όπως

1.Τοπικά και περιφερειακά

 • Προγράμματα μικρής γεωγραφικής εμβέλειας που έχουν επιτυχώς αναπτύξει ενδιαφέροντες, καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης των εκπαιδευόμενων και/ή έχουν βελτιώσει την παροχή της προσβασιμότας

2.Εθνικά (και διεθνή)

 • Προγράμματα που έχουν αναπτύξει με επιτυχία ενδιαφέρουσες, καινοτόμες και/ ή αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης των εκπαιδευομένων και/ ή βελτίωσης της προσβασιμότητας των παροχών
 • Οι καινοτόμες εταιρικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί η εμβέλεια και/ ή η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επιλεξιμότητα:

Tα προγράμματα μπορούν να υπάγονται, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, στη Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πρόγραμμα Grundtvig ή στο πρόγραμμα Erasmus+.

Το πρόγραμμα ή η πρωτοβουλία πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για τουλάχιστον 3 μήνες. Πρέπει να διαθέτει αποδείξεις για αποτελέσματα όπως έκθεση, ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επαλήθευσης.

Οι πρωτοβουλίες/ προγράμματα μπορούν να καλύπτουν κάθε σχετικό θέμα στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Κριτήρια

Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Εξαιρετική δημιουργικότητα και καινοτομία της ιδέας ή καινοτόμοι τρόποι παράδοσης.
 • Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές θα θεωρηθούν ότι έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα.
 • Τα σχέδια και η δυνατότητα αναβάθμισης (όπου απαιτείται) θα θεωρούνται ως επιπλέον πλεονέκτημα.
 • Αριστεία της παρουσίασης του προγράμματος όσον αφορά τη γραφή, την περίληψη και την υποστήριξη με εικόνες.
 • Αποτελεσματικότητα του προγράμματος (τρόπος επίτευξης των αποτελεσμάτων ή υπόσχεση επίτευξης).
 • Το πρόγραμμα πρέπει να αποδείξει με σαφήνεια πώς αποσκοπεί να κάνει μια θετική διαφορά ή να επηρεάσει τη ζωή των εκπαιδευομένων και τη ζωή των οικογενειών τους, τους φίλους, τους συναδέλφους τους και/ ή την κοινότητα και θα βελτιώσει την εμβέλεια των ευκαιριών εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή τους.
 • Η παρουσίαση μαρτυριών από εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευτές θα θεωρηθεί ως επιπλέον πλεονέκτημα.
 • Η εστίαση σε μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο θα θεωρηθεί ως επιπλέον πλεονέκτημα, ανεξάρτητα από τη φύση της εν λόγω ομάδας.

Τι αναμένουμε;

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα με τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. Περιγραφή του προγράμματος
 • Βασικοί στόχοι
 • Πώς αναπτύχθηκε η προσέγγιση/προσβασιμότητα;
 • Πώς εφαρμόστηκε η προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο;
 • Ποια είναι τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους;
 • Ανάλυση των σταδίων/πτυχών του προγράμματος
 • Oι ομάδες στόχοι
 • Τα βασικά αποτελέσματα

      2. Ανάλυση αντικτύπου:

 • O αντίκτυπος της προσβασιμότητας/στοχευμένης προσέγγισης προβολής
 • Πώς αναγνωρίσατε και εντοπίσατε την επιτυχία;
 • Πώς άλλαξε η ομάδα στόχος;
 • Πώς θα μπορούσε αυτή η προσέγγιση να εφαρμοστεί από άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων ή κοινότητες μαθησιακών προγραμμάτων;
 • Τι μάθατε - τι θα μπορούσατε να μάθετε, τι θα αλλάζατε για να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα στο μέλλον;
 • Μελλοντικά σχέδια, αναβάθμιση, μελλοντική βελτίωση

Πώς δηλώνω συμμετοχή;

Υποβάλετε την περιγραφή του προγράμματος σας σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να συνοδεύονται από μια συμπληρωμένη αίτηση για το Grundtvig Award με προθεσμία ως τις 10 Απριλίου 2020. Μπορείτε να αποστείλετε συνημμένα αρχεία (ως 20 Μb) μαζί με την αίτηση, ή να αποστείλετε τα συνημμένα αρχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν έχετε τυπωμένα ή παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία, παρακαλείστε να τα στείλετε στη διεύθυνση:

EAEA

To the attention of Ms Gina Ebner

Mundo-J

Rue de l’Industrie 10

1000 Bruxelles

If you have any questions, please to not hesitate to contact agatha.devlin@eaea.org (link sends e-mail)

Application form for the EAEA Grundtvig Award 2020 (link is external).

Or copy and paste the link into your browser: https://webropol.com/s/grundtvig-award-2020


Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više