Blog
Blog

Utbildning och hållbarhet inom den svenska jakten

Jakt ses av många som kontroversiellt. Men det är också ett stort intresse för många, strax under 300 000 svenskar jagar varje år. Jakten och de utbildningar som anordnas inom jakten är dessutom ett stort område inom vuxnas lärande. Jakten i sig handlar i mångt och mycket om miljö och hållbarhet. EPALE tittar närmare på jakten i EPALEs fokus miljömedvetenhet och hållbarhet.

Lucas_jakt_0

Jakt ses av många som kontroversiellt. Men det är också ett stort intresse för många, strax under 300 000 svenskar jagar varje år. Jakten och de utbildningar som anordnas inom jakten är dessutom ett stort område inom vuxnas lärande. Jakten i sig handlar i mångt och mycket om miljö och hållbarhet. EPALE tittar närmare på jakten i EPALEs fokus miljömedvetenhet och hållbarhet.

För att få en bild av hur många som jagar i Sverige, samt hur många som går utbildningen för att få jaktexamen går det att titta i Jägarregistret. Naturvårdsverket driver Jägarregistret för att registerhålla resultat från jägarexamen och inbetalning av viltvårdsavgiften (statligt jaktkort). De senaste fyra åren har mellan 283 000 och 287 000 statliga jaktkort betalats per jaktår. Under samma period har mellan 12 000 och 13 500 godkända teoriprov i jaktexamen avlagts per år.

Utbildning och hållbarhet

För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Lucas Kraft gick utbildningen Jägarskolan när han skulle ta jägarexamen. Det är en utbildning anordnad av Studiefrämjandet Sundsvall, i samarbete med Jägareförbundet Mitt Norrland. Lucas var länge nyfiken på jakt som hobby, och växte upp med såväl kusiner som grannar som utövar jakt i olika former. Jakt som sådan är en bred aktivitet som rymmer många olika former som passar många olika typer av personer. Utbildningen mot jägarexamen blev därmed också en möjlighet för Lucas att känna in vilken form som kunde passa just honom.  Under utbildningen ändrades också hans syn på jakt till det positiva, då han bedömer att ungefär 4/5 av de teoretiska kunskaperna berörde etiska förhållningssätt, samspelet mellan samhället och naturen samt vilket ansvar som vilar på den enskilde jägaren. Den mixen tror han är viktig för legitimiteten i jakt som intresse.

Lucas upplevde att hans grupp som gick kursen var mycket heterogen. Det fanns unga vuxna som vuxit upp med jakten såväl som nybörjare över 50 och det fanns ingen riktig gemensam nämnare vad gällde kön, ålder, yrkes-och studiebakgrund eller tidigare intresse för jakt. Han märkte att förvånansvärt många gick utbildningen enbart för att lära sig mer om naturen och vårt viltbestånd i Sverige, utan någon närmare tanke på att själv bära vapen efter slutförd kurs.

Svenska jägareförbundet är det största förbundet för jägare med sina omkring 150 000 medlemmar. Förbundet har en kursgård där det förutom omfattande konferensverksamhet även arrangeras utbildnings- och kursverksamhet för förbundets medlemmar och för andra organisationer, myndigheter och företag. Svenska jägareförbundet har 150 kurser och utbildningar listade på sin hemsida.

Svenska Jägareförbundet bildade stiftelsen Våtmarksfonden 1995. Våtmarksfondens ändamål är att sprida kunskap om och stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker för fåglar samt främja utbildning och forskning om våtmarkernas roll och värt.

Lucas upplevde inte att hållbarhet var ett integrerat perspektiv i utbildningen för jaktexamen som sådan, men att det lyftes i innehållet i kursen. Ett exempel är ammunitionsregleringar där man använder stålhagel istället för blyhagel i vattentäta områden. Lucas såg också under utbildningen att om man höjer blicken får det ändrade klimatet konsekvenser för vissa djurpopulationer. Här går djurvården hand i hand med klimatet, där tuffare väderförhållanden kräver att jägare stöttar djuren med utfodring. Vandringsmönster ändras vilket påverkar förutsättningarna att bedriva jakt. Djurens naturliga beteenden kan komma att ändras om man behöver förhålla sig till kallare eller varmare klimat än normalfallet.  Lucas tror att miljömedvetenhet och hållbarhet kommer att få en ännu större roll i litteraturen kopplat till jägarexamen i framtiden.

Integration och naturen

Svenska Jägareförbundet bedriver integrationsverksamhet i både länsföreningar och jaktvårdskretsar för naturintresserade människor med utländsk bakgrund. Svenska Jägareförbundet har tagit fram interna planer för friluftsdagar i integrationssyfte som länsföreningar och kretsar kan använda sig av. Syftet med friluftsdagarna är att med kunskap om natur och vilda djur, öka intresset för att vara ute i skog och mark. När deltagarna får vara delaktiga, själva får prova på med olika sinnen, är det lättare att ta till sig nya kunskaper. Svenska Jägareförbundet har också producerat informationsmaterial om den svenska naturen. Syftet är att ge kortfattad baskunskap om naturen för att öka intresse och motivation att lära mer. Den beskriver vår svenska allemansrätt och viltvård samt några av våra vanligaste arter bland däggdjur och fåglar. Broschyren är ämnad att kunna översättas till fler språk om behov finns. Den ska kunna användas vid friluftsdagar, SFI-klasser, vid mässor och andra evenemang samt som en allmänbildande information för personer som är nya i Sverige.

Jämställdhet

I landets älgförvaltningsgrupper är kvinnliga jägare underrepresenterade. Svenska Jägareförbundet vill öka andelen kvinnliga representanter i älgförvaltningsgrupper. De har därför startat upp utbildningen Jämställd Viltförvaltning. Målet med utbildningen är att antalet nominerade kvinnor uppgår till minst 10 %. Utbildningen vänder sig till både män och kvinnor. Utbildningen ökar kunskap och förbereder inför nominering till älgförvaltningsgrupper, uppdrag i älgskötselområde eller viltvårdsområden. Målet är att 50 % av de 80 kursdeltagarna ska vara kvinnor.

Här på EPALE tror vi starkt att vuxenutbildning kan gynna och stödja främjandet av färdigheter som möjliggör aktivt medborgarskap och människors engagemang. Vuxenutbildning spelar faktiskt en avgörande roll i kampen mot växande ojämlikheter. Besök EPALE regelbundet, det kommer alltid att finnas något nytt att upptäcka när det gäller Miljömedvetenhet och hållbarhet! 

Känner du till värdefulla idéer och goda exempel inom området ansvarsfull konsumtion och miljöskydd? Har du varit delaktig i ett framgångsrikt projekt med fokus på miljömedvetenhet? Dela dina erfarenheter med vårt community, du kan göra det genom att publicera innehåll i vår bloggnyhetsrumevenemangskalender och resurscenter!

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više