Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

A szociálandragógia szerepe az alapképességek fejlesztésében

A Magyar Pedagógiai Társaság, az EPALE Magyarorwszág és az AL AGENDA projekt közös szervezésében tartották meg a Felnmőtt Tanulás Hete sorozat keretében a szakmai műhelymunkát az ELTE Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetében 2019. november 29-én.

A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztályának keretében működő Szociálandragógia Műhely évekkel ezelőtt azért jött létre, hogy élénkítse az andragógiai kutatásokat, amelyek egyrészt az élethosszig tartó tanulás elvének általánossá válásával egyfajta neveléstudományi kitekintést adhatnak a társadalom és a gazdaság aktuális problémáira, másrészt felhívják a figyelmet a tudományterületek határán jelentkező tudományos eredmények felnőttkori tanulás szempontjából történő értelmezésére, illetve t az andragógia és a társtudományok együttműködésének fontosságára.

A műhelyfoglalkozáson résztvevő szakértők a társtudományok, nevezetesen a szociológia és az andragógia, illetve az idegtudományok (neurofiziológia) és az andragógia határterületi kérdéseiről folytattak diskurzust. A bevezető „A gazdagódó andragógiai professzió” c. problémafelvetés az OECD felnőttkori tanulással kapcsolatos legújabb dokumentumainak ismertetése kapcsán a nemzeti képesség stratégiák megalkotásának fontosságáról és az Unió képességrendszerekkel kapcsolatos politika kiterjesztésének szándékáról szólt. A képességpolitika megkülönbözteti a formális végzettséget (qualification) és a tényleges képességeket (skills) és a hangsúlyt az utóbbira helyezi. Fókuszában az egyének képességkészletének munka világában történő hasznosítása áll, amely az adott munkaerőpiacon képesség megfelelésként, képességhiányként vagy képességtöbbletként jelenik meg. Megállapítja, hogy napjainkban az európai munkaerőpiacot sajnos a képesség kínlat és kereslet egyensúlytalansága jellemzi.

A korszerű orvosdiagnosztikai eszközöknek köszönhetően az elmúlt két évtizedben számos olyan idegfiziológiai kutatási eredmény született, amely adalékokat szolgáltat a tanulás mibenlétének értelemzéséhez. Ezek eredményeként tudományos eszközökkel bizonyítást nyert, hogy az idegrendszer plaszticitása az élethosszig tartó tanulás biztos alapját képezi. (További információ elérhető a www.neuroandragogy. eu linken.)

A szociálandragógia megalapozásának célzatával készült tanulmány vitája kapcsán felmerült a felnőttkori tanulás és felnőttképzéstársadalomtudománnyal, nevezetesen a szociológiával való kapcsolatának a kérdésköre. Szeitz János kidolgozás alatt álló és megvitatásra szánt „Szociálandragógia” c. tanulmánya többek között az andragógia tudományának tartalmi kiterjesztésével és az andragógiai  cselekvés tartalmi összefüggéseivel foglalkozik.

Kraiciné Dr. Szokoly Mária (PhD)

Login (6)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više