European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise koolituskava

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks vajaliku personali arendamise eesmärk on inimeste võimalikult hea ettevalmistamine edukaks eesistumiseks ning nende kvalifikatsiooni suurendamine avalikus teenistuses töötamiseks ka pikemas perspektiivis.

Eesistumise peamine töökeel on inglise keel. Teise võõrkeelena on teatud juhtudel kasutusel ka prantsuse keel. Keeleoskuse parandamisele aitavad kaasa ka kõik arendus- ja koolitustegevused, mis toimuvad inglise keeles või ingliskeelses keskkonnas (nt stažeerimised Brüsselis).

Inglise keele oskuse taseme väljaselgitamiseks tehakse keeletestid EL töörühmade juhtimise potentsiaaliga inimestele ning vajaduse korral teistele EL eesistumise arendus- ja koolitustegevustes osalejatele. Keeleoskustaseme testimise eesmärk on tagada, et eesistumisel erinevatesse rollidesse määratud inimesed valdavad edukaks eesistumiseks vajalikku võõrkeelt piisaval tasemel. Läbiviidud testimise tulemuste alusel planeeritakse keeleõppe vormid ja -rühmad ning suunatakse eesistumispersonal keeleõppesse.

2015. aasta esimesel poolaastal esitavad ministeeriumid EL töörühmade juhtimise potentsiaaliga inimesed Riigikantselei hallatavasse salve. Salveks nimetatakse töörühma juhtide ja asejuhtide värbamiseks loodud kogumit töörühma juhi kriteeriumidele vastavatest inimestest.

Salve kogutakse umbes 500 töörühma juhtimise potentsiaaliga inimest, esmajärjekorras avaliku teenistuse seest, kuid vajaduse korral ka väljastpoolt. Üheks salve liikme kriteeriumiks on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.

Kõigile salve liikmetele, kelle inglise keele oskus on kõrgem kui B2-tase, kuid madalam C2-tasemest, pakutakse soovi korral inglise keele õpet. Keeleõppe pakkumine B1-tasemele on võimalik erandjuhtudel. Teemajuhtidele, sisuekspertidele ja sisukoordineerijatele korraldatakse võimaluse korral keeleõppe kursusi alates B1-tasemest.

Prantsuse keele õpet võimaldatakse ametnikele, kes töötavad ilma tõlketa tööformatsioonides, kus kasutatakse töökeelena prantsuse keelt, ning lisavõimalusena neile ametnikele, kelle inglise keele oskus on piisaval (C1) tasemel. Prantsuse keele valdamine tuleb kasuks erinevates läbirääkimissituatsioonides, kus partnerid eelistavad suhelda prantsuse keeles.

Sisupersonali arendus- ja koolitustegevused moodustavad koolituskava eelarvest 83 protsenti. Keskmiselt on sisupersonalil arendus- ja koolitustegevustes võimalik osaleda ühe kuu jagu. Kõige olulisem sihtrühm sisupersonali hulgas on töörühmade juhid ja asejuhid. Nendele mõeldud arendus- ja koolitustegevuste maht ja maksumus on kõige suurem, moodustades 56 protsenti kogu sisupersonali arendus- ja koolitustegevuste maksumusest. Ühe töörühma juhi arendus- ja koolitustegevused kokku hõlmavad ajaliselt rohkem kui kaks kuud. Selle aja hulka on arvestatud ka keeleõpe ja võimalik stažeerimine.

Tugi- ja tehnilise personali arendus- ja koolitustegevuste kulud moodustavad koolituskavas 3 protsenti kogu eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevustest.

Resource Details
Autor resursa
Riigikantselei
Vrsta resursa
Nacionalna pitanja i politika
Država
Eesti
Datum objave
Jezik dokumenta
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!