Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Hogyan ösztönözzük a karriertanácsadók kutatói karrierjét? – beszámoló egy skóciai jó gyakorlat alapján

Az újragondolt kurzus - melynek bemutatását vállalta az előadó - a Pályatanácsadás és fejlesztés mesterszak része a Nyugat-Skóciai Egyetemen. A jelenkor munkaerőpiaca kurzus új teljesítési és értékelési feltételeivel biztosítja azt a lehetőséget, hogy mind a gyakorlati és elméleti tudás értékelésre kerüljön. Ez a módszer mindazon készségek megszerzése felé segíti a hallgatót, amelyek az életpálya-tanácsadás területén akár szakemberként, akár kutatóként vagy információmenedzserként szükségesek.

A workshop lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők áttekintsék a kurzus tartalmi felépítését és elméleti hátterét és az oktatás során felhasznált módszereket.

Oktatóként talán az egyik legfontosabb kérdés honnan hova szeretném eljuttatni a hallgatókat a tananyagban. A kurzus által nyújtott tudás, az életpálya-tanácsadás kontextusában az alábbiakban foglalható össze:

 • Szemlélteti a kritikus gondolkodás jelentőségét a munkaerőpiaci folyamatok terén.
 • Segít alkalmazni a munkaerőpiac területén megszerzett tudást gyakorlati úton.
 • A munkaerőpiaci információk forrása és információértéke vonatkozásában, ösztönöz egy jól átgondolt, kellően mérlegelt döntés meghozatalára.
 • Az adott információknak azon megjelenítésmódjának alkalmazását támogatja, amely a legmegfelelőbben és legátláthatóbban eligazítja a szaktársakat és a szakértőket a komplex munkaerőpiaci információk között.
 • Demonstrálja azt a nehézséget és kihívást, amely a külső szereplők bevonásával jár, ami a karriertanácsadói munka részét képezi.

A jelenkor munkaerőpiaca kurzus egy csupán a hatból, amelyekből összeáll a Pályaorientáció és fejlesztés posztgraduális képzés. Mind a levelezős, mind a nappalis tagozatos hallgatók tanulmányaik második felében tanulják a tárgyat. Különböző tananyagegységből épül fel a kurzus:

 • tudásbővítés a terminológia és kutatásmódszertan terén (1-4)
 • gyakorlatba történő átültetése a hallottaknak (5)

Tananyagegység

Tartalom-

I. Kurzus bemutatása, kulcsfogalmak és témák megismerése

A kurzus és követelményeinek, értékelésének ismertetése.

A munkaerőpiac és a pályatanácsadó kapcsolata.

Kulcsfogalmak, témák.

II. Szakmai anyagok a munkaerőpiaci információk eléréséhez

Általános szakmai anyagok.

Szakmai anyagok a karrierfejlesztés szakemberei számára.

A munkaerőpiaci információk célja és felhasználása

Befolyásoló tényezők.

Kulcs szakmai anyagok.

III. A jövő tervezése

A munkaerőpiac fejlődése.

Készségek Tervező Modellje.

Milyen irányba változik jelenleg a munka fogalma, és merre fog a jövőben.

IV. Tisztes munka és tisztességes foglalkoztatás

Munka minősége.

Az egyének és csoportok előtt álló kihívások.

V. Egy tudományos poszter tervezése és prezentálása

Hogyan tudja alkalmazni és továbbadni a munkaerőpiaci információkat a hallgató.

 

Hogyan támogatja az oktató a tudásátadást?

Változatos módon igyekszik megoldani az elméleti tananyag oktatását, tehát nem csak ő tartja az órákat, hanem workshopokat szervez, vendégelőadókat és szakértőket hív, akik jártasak valamely iparág terén. Továbbá ösztönzi a szakirodalom olvasását, amelyet viszont a hallgató maga válaszhat meg. Emellett saját kutatási téma felállítása is a teljesítés feltétele.

Mindezeken felül az egyetem Moodle rendszerében minden információ elérhető a releváns munkaerőpiaci folyóiratok, statisztikákon keresztül az oktatói tananyagokig.

Mivel indokolja az oktató a kutatási tevékenység szükségességét?

Nem várható el, hogy bonyolult munkaerőpiaci fogalmakról tudja rögtön a hallgató mit jelentenek, viszont közös értelmi keretbe helyezve sokkal egyszerűbb az elsajátításuk (kereslet-kínálat, foglalkozásleírások, munkaerőpiaci változások, munkanélküliség és alulfoglalkoztatottság, népesség – demográfia – területi elhelyezkedés stb.)

Fontos, hogy a hallgató tanácsadói szemmel mérlegelje és felülvizsgálja a munkaerőpiacot és a munkaerőpiaci információkat. Az is kihívás, hogyan mutatja be ezeket az információkat a terület szakembereinek, a társtudományok szakembereinek és a tanácskérőknek. A hangsúly a tanácsadó szerepen van, hiszen bár sok egyetemi kurzus szól a munkaerőpiacról, ebből a szempontból történő vizsgálata az, amely új tudást ad a tanulóknak.

A tanácsadó sem tud biztosat állítani a jövőt illetően, csupán spekulációt, ugyanakkor mindezt a legpontosabb „bizonyítékok” alapján. A kurzus segít abban, hogy megjósoljuk, hogy a jövőben milyen munkaerőpiaci trendek válnak állandóvá, mely területeken lesznek változások és milyen készségek és képességek válnak szükségessé a jövőben.

A feladata a hallgatóknak egy tudományos plakát készítése volt, amely valamilyen munkaerőpiaci kérdésre fókuszál.

A plakát a következő részegységekből kellett, hogy felépüljön:

 • Összefoglaló a munkaerőpiacról: egy átfogó kép és a vizsgált szektor bemutatása.
 • Földrajzi vonatkozás, trendek, variációk.
 • Stakeholderek bemutatása, magyarázata.
 • Következtetések összefoglalása a karrierfejlesztés terén működő gyakorló szakemberek számára.
 • Szakmai anyagok biztosítása a további információkról a szakemberek számára.

A tapasztalat az volt, hogy bár nagyon féltek a tantárgytól 6 hónappal később már belátták, hogy ez volt az egyetemen a leghasznosabb számukra.

A kutatás elvégzésén felül a leglényegesebb kihívás az eredmények kommunikálása. Tudnia kell a tanácsadónak, hogy mi az, amire kíváncsi a tanácskérő a munkaerőpiaccal kapcsolatosan, hiszen egy 15 éves iskolai tanuló vagy egy leépítés előtt álló munkavállaló teljesen más információigénnyel fordul hozzá. Általánosságban azzal is tisztában kell lennie mik azok a kérdések, amelyek a leginkább foglalkoztatják a tanácskérőket pl. a helyi munkaerőpiaci információk, a nemzetközi lehetőségek, a kiválasztás módszerei és eszközei, a várható fizetés stb.

A munkaerőpiaci információk kommunikálásának kihívásai:

 • minden munkaerőpiaci információt szükséges megkérdőjelezni és megvizsgálni
 • az elérhető információk és dokumentumok sokszor terjedelmesek és komplexek vagy csak a valóság egyik felét foglalják magukba
 • gondoljunk úgy magunkra, mintha nem karriertanácsadók lennénk (tehát nem a területen jártas szakértő)
  • nekik nincs egy olyan jó átfogó képük a munkaerőpiacról általánosságban
  • az egyéneknek vannak már feltételezéseik a munkaerőpiacról  (sztereotípiák, már elavult ismeretek) és alacsony vagy inkorrekt tudással bírnak a trendekről, kihívásokról
 •  az elvállalt munkaerőpiaci ismeretek kutatás által olyan specifikus ismeretekre tesz szert a tanácsadó, amelyekkel a kollégák és más társtudományok szakemberei nem bírnak

Hogyan valósítható meg ez a fajta kommunikáció? Hogyan tegyük tanácsadóként közérthetővé a tudásunkat?

A bemutatásra kerülő munkaerőpiaci helyzetnek ne csupán adatok szolgáltatásából álljon, hanem legyen egy teljes története, ami egyszerű és logikus vonalon halad. Kerüljenek meghatározásra azok a kulcsinformációk, amiket kommunikálni szeretnénk, illetve vázoljuk fel, hogy külön a hallgatóság szempontjából milyen relevanciával bír az adott munkaerőpiaci információ, hogyan tudnak önmaguk szempontjából előnyösen lépni az adott szituációban. Az adatokat lehetőleg diagrammok és infografikák formájában jelenítsük meg.

Tényleg ennyire fontos-e a munkaerőpiaci tudás a tanácsadó számára? A válasz egyértelműen igen, hiszen önmagában az teszi a szerepét egyedivé, hogy érti a munkaerőpiaci folyamatokat, hiszen sok másik foglalkozást űző szakember ad tanácsot, végez oktatási tevékenységet munkája során. A karriertanácsadót az a többlet különbözteti meg a többi szakembertől, hogy ő részt vesz a munkaerőpiaci folyamatokban. A tanácsadó létezését mondhatni a munkaerőpiaccal való szoros kapcsolata indokolja, ezen tudásán és kapcsolatain keresztül tudja támogatni az embereket abban, hogy váljanak aktív munkaerőpiaci szereplővé. Az emberek el is várják a karriertanácsadóktól, hogy tisztában legyenek a munkaerőpiaccal és ez a tudás adja a szakma hitelességét is a tanácskérők és más szakemberek szemében.

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više