Kako mogu saznati informacije o događajima u području obrazovanja odraslih?

Kalendar e-platforme EPALE pruža informacije o događajima u području obrazovanja odraslih na europskoj i nacionalnim razinama. Oni uključuju konferencije, seminare, radionice, seminare u svrhu umrežavanja, opće događaje, tečajeve osposobljavanja, MOOC-ove i mnoge druge. Događaje možete pretraživati prema jeziku, lokaciji, datumu, vrsti događaja, povezanoj temi i vrsti organizatora.

I vi možete objavljivati vlastite događaje na e-platformi EPALE. Pogledajte odjeljak Mogu li objaviti događaj u kalendaru? za više informacija o tome kako to učiniti. 


 

 


Login (0)
Weight
0