Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Stručno usavršavanje i osposobljavanje vozača D kategorije

Belavista Trend Montenegro DOO pokreće besplatan programstručnog usavršavanja i osposobljavanja vozača D kategorije

U cilju omogućavanja dokvalifikacije za obavljanje poslova vozača autobusa, kao i obezbjeđivanje kvalitetnih kadrova na ovoj poziciji, kompanija Belavista Trend Montenegro DOO iz Herceg Novog započinje program stručnog usavršavanja i osposobljavanja za vozače D kategorije.Program se sastoji u finansiranju sticanja D kategorije za upravljanje motornim vozilom od strane kompanije, koja je ujedno i budući poslodavac, imajući u vidu da će sa kandidatom koji stekne zvanje vozača autobusa po ovom programu zaključiti ugovor o radu. Kompanija će za odabrane kandidate snositi troškove praktične i teorijske nastave u ovlašćenoj i odabranoj auto školi, kao i polaganje ispita.Program je namjenjen građanima Republike Crne Gore koji posjeduju C kategoriju za upravljanje motornim vozilom, a zainteresovani su da sa Belavista Trend Montenegro DOO, kao pouzdanim i odgovornim poslodavcem, zasnuju radni odnos za obavljanje poslova vozača autobusa. Program je internog i eksternog karaktera što daje pravo kako zaposlenim, tako i licima van kompanije da apliciraju za učešće u njemu.

Uslovi za učestvovanje u programu su sledeći:• Državljanstvo Crne Gore• Najmanje III stepen školske spreme• Zdravstvena sposobnost za vozača autobusa• Posjedovanje vozačke dozvole C kategorije• Neosuđivanost za djela protiv bezbjednosti saobraćaja• Da kandidatu nije izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahteva ili nije stupila na snagu do podnošenja zahtjeva

Belavista Trend Montenegro DOO će snositi sve troškove za sticanje zvanja vozača autobusa, uključujući ljekarsko uvjerenje, pribavljanja vozačke dozvole i kartice za memorijski tahograf. Po sticanju zvanja vozača autobusa, Belavista Trend Montenegro DOO će sa kandidatom napraviti zapisnik o plaćenim troškovima koji će činiti sastavni dio ugovora o stručnom osposobljavanju. Sa kandidatom koji uspješno završi obuku i polaganje zaključuje se ugovor o radu za rad na poslovima vozača autobusa. Kandidat koji zasnuje radni odnos imaće sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom budućeg poslodavca Belavista Trend Montenegro DOO.

Kandidat koji na poziv poslodavca ne zaključi ugovor o radu u roku od 8 dana od dana sticanja kategorije dužan je da kompaniji nadoknadi sve nastale i isplaćene troškove.

Ukoliko smatrate da ispunjavate navede uslove i zainteresovani ste da se pridružite našem timu, pošaljite prijavu i CV na mail:belavistatrend@t-com.me ili nas kontaktirajte putem telefona 069 344 637.

Login (2)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više