chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

 
 

Vijesti

Stipendije Vlade Republike Rumunije za osnovne i postdiplomske studije u Rumuniji, za akademsku 2018/2019. godinu

23/01/2018
Jezik: HR

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Ministarstvo vanjskih poslova (MAE) i Ministarstvo za nacionalno obrazovanje i naučna istraživanja (MEN) Vlade Republike Rumunije, u skladu sa odlukom svoje Vlade br. 288/1993, dodjeljuje 85 stipendija za osnovne i postdiplomske studije u Rumuniji, za akademsku 2018/2019. godinu.

 Za stipendije se mogu prijaviti:

1. Strani građani iz zemalja cijelog svijeta, osim zemalja - članica EU. Strani građani rumunskog porijekla i oni koji pripadaju susjednim istorijskim rumunskim zajednicama koriste druge stipendijske programe.
2. Kandidat ne smije imati rumunsko državljanstvo, niti da je tražio ili dobio neki vid zaštite u Rumuniji; ne smije biti osoba čije je prebivalište na rumunskoj teritoriji zvanično priznato u skladu sa zakonom; ne smije biti član diplomatskih tijela akreditovanih u Bukureštu, ili član porodice diplomatskih tijela akreditovanih u Rumuniji; niti može biti neko ko je već koristio neku stipendiju Rumunije, za isti nivo studija.
3. Kandidat za stipendiju mora podnijeti dokumentaciju koju je izdala akreditovana/priznata obrazovna institucija; mora imati dobre rezultate u školovanju, sa prosjekom ocjena od najmanje 7, odnosno “dobar”, u skladu sa rumunskim sistemom ocjenjivanja.
4. Kandidat za stipendiju za osnovne i master studije, do 31. decembra godine u kojoj konkuriše, ne smije imati više od 35 godina, odnosno više od 45 godina za doktorske, ili postdoktorske studije. Kandidat mora biti i dobrog zdravlja.
Stipendije se dodjeljuju za tri nivoa studija:
a) Osnovne studije: Ovaj nivo je namijenjen maturantima gimnazija i srednjih škola, ili ekvivalentu preduniverzitetskog nivoa, kao i kandidatima koji žele nastavak studija u Rumuniji. Ukupni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se konačnim ispitom (diplomski);
b) Master studije: Ovaj nivo je namijenjen diplomiranim studentima univerziteta/postdiplomcima; traje od 1,5 do 2 godine, a završava se disertacijom;
c) Doktorske studije: Ovaj nivo je namijenjen diplomiranim studentima/postidplomcima, sa master titulom. Traje od 3 do 4 godine, shodno zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se doktorskom tezom. Prihvat na doktorske studije uslovljen je prijemnim ispitom.

Oblasti studija su: političke i administrativne nauke, obrazovanje, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, tehničke nauke, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterina, medicina, arhitektura, vizuelne umjetnosti.

Jezik studiranja: Kako bi promovisalo rumunski jezik i kulturu, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije odlučilo je da korisnici ovih stipendija studiraju samo na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski jezik nudi se dodatna priprema od godinu dana za učenje rumunskog jezika.

Sljedeće kategorije osoba biće oslobođene obaveze podnošenja uvjerenja o završenoj pripremnoj godini, prilikom upisa na obrazovne programe na rumunskom jeziku:

a) Osobe koje podnesu diplome i uvjerenja koja potvrđuju da su najmanje četiri godine školovanja, bez prekida, završene na rumunskom jeziku, na nekoj instituciji rumunskog nacionalnog sistema obrazovanja;
b) Oni koji, u cilju univerzitetskog obrazovanja, promovišu testiranje iz rumunskog jezika, organizovano u skladu sa važećim propisima;
c) Oni koji, u cilju univerzitetskog obrazovanja, imaju sertifikat o znanju rumunskog jezika na najmanje B1 nivou, izdato u skladu sa važećim propisima.

Način podnošenja aplikacija:

Dokumentacija mora biti podnijeta posredstvom diplomatskih misija. Aplikacije upućene poštom, ili direktno na adresu Ministarstva vanjskih poslova i/ili Ministarstvu nacionalnog obrazovanja Rumunije, kao i dokumentacija primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje.
Kalendar upisa:

Procedura registrovanja počela je 15. decembra 2017. godine. Kandidati treba da se o rokovima raspitaju u diplomatskoj misiji kojoj moraju podnijeti aplikacionu dokumentaciju. Krajnji rok za podnošenje dokumentacije utvrđuje svaka diplomatska misija pojedinačno.

Strane diplomatske misije, akreditovane u Bukureštu, podnijeće svoje aplikacije Ministarstvu vanjskih poslova Rumunije - Direkciji za javnu diplomatiju, kulturnu i naučnu saradnju, uz zvanični dopis (notu), najkasnije do 15. marta 2018. godine.

Nepotpuna dokumentacija ili dosijea čije se oblasti studija i metodologija ne poklapaju sa ponuđenim, biće diskvalifikovana i Komitet Ministarstva vanjskih poslova Rumunije ih neće razmatrati. Dosijea odbijenih kandidata se neće vraćati natrag.

Dokumentacija za dosije:

Aplikacioni dosije mora sadržati sljedeća dokumenta:

1. Zvanični dopis diplomatske misije zemlje porijekla, akreditovane u Bukureštu, ili rumunske diplomatske misije u zemlji porijekla/prebivališta;
2. Pravilno popunjen Aplikacioni formular za stipendiju Ministarstva vanjskih poslova u Rumuniji;
3. Aplikacioni formular za izdavanje “pisma o prihvatanju” (“letter of acceptance”) na studije u Rumuniji;
4. Ovjerene kopije dobijenih diploma (maturska diploma, ili njen ekvivalent, diploma o završenim master ili doktorskim studijama, ukoliko ih ima) i njihove prevode od sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik;
5. Ovjerene kopije uvjerenja o položenim ispitima, sa njihovim prevodima ovjerenim od sudskog tumača;
6. Ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, sa njegovim prevodom sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik.
7. Kopiju prve tri strane pasoša;
8. Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da osoba koja se upisuje na studije nema zaraznih oboljenja, ili drugih problema koji su nekompatibilni sa predloženim studijama;
9. CV kandidata;
10. Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Dosijea, takođe, treba dopuniti sa sljedećim dokumentima (samo za kandidate koji spadaju u neku od navedenih kategorija):

- Dokaz o promjeni imena (ukoliko je to slučaj) - kopija i ovjereni prevod sudskog tumača;
- Kopiju i sudski prevod Uvjerenja o završetku mature, srednje škole, osnovnih studija, magistarskog ili doktorskog ispita, ukoliko je to slučaj;
- Uvjerenje o završenoj pripremnoj godini učenja rumunskog jezika, ukoliko je to slučaj;
- Izjavu roditelja, ukoliko se radi o maloljetnom kandidatu (na engleskom, francuskom, ili rumunskom jeziku).

Procedura razmatranja i selekcija kandidata:

Ministarstvo vanjskih poslova provjerava dosijea i podnosi Selekcionoj komisiji samo dosijea za izbor. Dosijea koja odabere Komisija Ministarstva vanjskih poslova biće proslijeđena Savjetu za selekciju Ministarstva nacionalnog obrazovanja Rumunije.
Članovi dviju komisija ocjenjuju dosijea prema naučnim dostignućima kandidata, kao i prema izabranom programu studija.

U okviru raspoloživih mjesta, komisije će odobriti listu prihvaćenih kandidata.
Objavljivanje rezultata
Rezultati selekcije biće dostavljeni diplomatskim misijama koje su podnijele dosijea, najkasnije do 15. juna 2018. godine.
Kalendar finansijske podrške:
Akademska godina počinje 1. oktobra.
Za osnovne i master studije, stipendija se dodjeljuje mjesečno, tokom cijele akademske godine, uključujući zimski i proljećni raspust, ali ne i ljetnji raspust.
Za redovne studente doktorskih studija stipendija se dodjeljuje tokom cijele kalendarske godine.

Važno: stipendija će biti suspendovana ukoliko kandidat obnovi godinu zbog lošeg uspjeha, na bilo kojem nivou školovanja. Studije se mogu nastaviti naredne godine, nakon što kandidat uspješno završi obnovljenu godinu. Studenti koji obnove jednu akademsku godinu moraju sami platiti školarinu i troškove smještaja.

Stipendija se sastoji od:

• Oslobađanja od školarine
• Besplatnog smještaja (u zavisnosti od slobodnih mjesta, biće ponuđen besplatan smještaj u studentskim domovima, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju i u okviru raspoloživih sredstava za ovu svrhu),
• Finansijske podrške – mjesečni iznos koji predstavlja:
- Ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa od 65 eura mjesečno, za redovne studije (1. ciklus),
- Ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa od 75 eura mjesečno, za postdiplomske studije (magistarske i specijalizacije), 2. ciklus,
- Ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa od 85 eura mjesečno, za postdiplomske studije 3. ciklusa (doktorsko zvanje).

Ove stipendije ne pokrivaju troškove ishrane, međunarodnog i lokalnog transporta. Kandidat mora biti spreman da lično pokrije sve ostale dodatne troškove.

Kako bi dobili sve neophodne informacije o stipendijama (uslovi, potrebna dokumentacija, kalendar upisa) i podnijeli dosije, kandidati treba da se direktno prijave:

- Rumunskoj diplomatskoj misiji akreditovanoj u kandidatovoj zemlji porijekla, ili prebivališta, ili
- Diplomatskoj misiji kandidatove zemlje porijekla akreditovanoj u Bukureštu.

Aplikacioni dosijei treba da sadrže dokumentaciju na engleskom ili francuskom jeziku.

Ukoliko kandidat podnese dokumentaciju na stranim jezicima koja nisu engleski ili francuski, onda moraju podnijeti i njihov ovjeren prevod na rumunskom, engleskom ili francuskom (prevod sudskog tumača). Generalno, rumunski univerziteti mogu tražiti da se sva upisna dokumentacija podnese sa ovjerenim kopijama i ovjerenim prevodima na rumunskom jeziku.

Od velike je važnosti pravilno popuniti formulare

Ukoliko je kandidat još uvijek na zadnjoj godini studija, ili preduniverzitetskog školovanja, dosije treba dopuniti dokumentom (s ovjerenim prevodom) koji dokazuje godinu studija, kao i činjenicu da će diplomirati krajem školske 2017/2018. godine, naznačavajući datum kad će diploma biti izdata.

Ukoliko je dosije kandidata prihvaćen, maturant gimnazije, ili ekvivalentnog nivoa školovanja, mora podnijeti diplomatskoj misiji, najkasnije do 17. avgusta 2018. godine, ovjerenu kopiju diplome o maturiranju i njen ovjeren prevod, ili kopiju dokumenta koji potvrđuje da je kandidat diplomirao, navodeći datum izdavanja diplome.

Kandidati za postdiplomske studije moraju podnijeti sve prethodno stečene diplome, zajedno sa ovjerenim kopijama i njihovim ovjerenim prevodima (od sudskog tumača).

Ovjeru dokumenata vrši javni notar u zemlji boravka, ili diplomatska misija koja šalje dokumenta.

Obavezni koraci nakon prihvatanja:

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja izdaće uspješnim kandidatima pismo prihvatanja na studije u Rumuniji. U tom pismu biće navedena i obavezna godina učenja rumunskog jezika i naziv akademske institucije gdje će kursevi biti održani.

Ukoliko kandidat ne navede dvije opcije u aplikacionom formularu, a odabrani univerzitet ne može ponuditi mjesto, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije može ponuditi drugi univerzitet, u skladu sa slobodnim mjestima na rumunskim institucijama visokog obrazovanja. Ako “pismo o prihvatanju” na studije u Rumuniji sadrži neku drugu ponudu, kandidat može da je odbije.

Kandidat će, što je prije moguće, dobiti originalno “pismo o prihvatanju” na studije u Rumuniji od diplomatske misije koja je podnijela dosije Ministarstvu vanjskih poslova.

Nakon što primi “pismo o prihvatanju”, kandidat će kontaktirati Ambasadu Rumunije u svojoj zemlji porijekla/boravka, kako bi aplicirao za studentsku vizu (za rumunske diplomatske misije pogledati na: http://www.mae.ro/en/romanian-missions
Aplikacije moraju biti podnijete do 25. juna 2018. godine.

Kandidat mora da do 17. avgusta 2018. godine kompletira svoj dosije sa svim neophodnim dokumentima: kopija diplome i njen ovjeren prevod, kojom se potvrđuje da je kandidat završio srednju školu, univerzitet, ili neku ekvivalentnu instituciju poslije podnošenja aplikacionog dosijea, navodeći datum kad je diploma izdata.

Između 1-15. oktobra 2018. godine, uspješni kandidati moraju doći lično da se registruju u rumunskom Ministarstvu obrazovanja, Odsjek za međunarodne odnose i evropske integracije (General Berthelot Street nr. 28-30, sector 1, Bucharest; telefon: 0040 (0)21 405 62 12, fax: 0040 (0)21 312 66 14).

- Kandidati treba da podnesu dosije koji sadrži:

1. Sve originale dokumenata koji se nalaze u inicijalnom dosijeu,
2. “Pismo o prihvatanju”,
3. Pasoš sa važećom studentskom SD vizom.

Dobitnici stipendija dobiće Odluku ministra koju treba da pokažu pri registrovanju u sekretarijatu univerziteta koji ih je prihvatio, zajedno s navedenim dokumentima.

DODATNE INFORMACIJE:

Kandidati treba da potpišu i izjavu kojom preuzimaju odgovornost za:

- Davanje tačnih podataka u vezi sa kontakt detaljima, neophodnim za normalnu komunikaciju sa njima,
- Popunjavanje svih rubrika u Aplikacionom formularu. Nepotpuni i netačni podaci daju Komisiji za pravo da taj dosije diskvalifikuje;
- Ukoliko kandidat navede samo jedan, umjesto dva rumunska univerziteta, a taj jedan nije dostupan, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije odrediće negu drugu opciju, u skladu sa traženim profilom i raspoloživim mjestima unutar rumunskog obrazovnog Sistema. Nakon dobijanja pisma o prihvatanju na studije na novo odredište, kandidat može prihvatiti ili odbiti stipendiju, i može nastaviti svoje studije u Rumuniji o svom trošku;
- Ukoliko, do 25. juna 2018. godine, izabrani kandidat ne prihvati stipendiju, ili, u slučaju da kandidat na završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja, ne podnese, do 17. avgusta 2018. godine, ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o nivou školovanja, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije smatraće taj dosije odbijenim, a stipendiju će ponuditi sljedećem kandidatu sa liste čekanja.

Detaljnije informacije i potrebne prijavne formulare zainteresovani kandidati mogu dobiti na vebsajtu rumunskog Ministarstva spoljnjih poslova:
http://www.mae.ro/en/node/2176 i na vebsajtu rumunskog Ministarstva obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta: http://www.guv.ro

Krajni rok za podnošenje dokumentacije Ambasadi Rumunije u Podgorici je 15. mart 2018. godine.

Adresa: Ambasada Rumunije
Ul. Vukice Mitrović br. 40
Podgorica
Telefon (020) 618 040

(rad sa strankama od 9 do 13 časova)

/hr/file/applicationformpdfapplication_form.pdf

/hr/file/formularzapismooprihvatanjupdfformular_za_pismo_o_prihvatanju.pdf

/hr/file/finansijskapodrskapdffinansijska_podrska.pdf

/hr/file/spisakrumunskihvisokoskolskihinstitucijapdfspisak_rumunskih_visokoskolskih_institucija.pdf

 

Preuzeto sa sajta Ministarstva prosvjete Crne Gore

http://www.mpin.gov.me/vijesti/180635/Stipendije-Vlade-Republike-Rumunij...

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn