News
Vijesti

Projekt CrADLE - IO1

Projekt CrADLE (broj projekta: 2020-1-HR01-KA204-077872) za cilj ima razvoj i proširenje kompetencija edukatora polaznika starijih od 54 godine u kreativnim radionicama, pri čemu je naglasak stavljen na nastavne metode i alate, uz učinkovito korištenje inovativnih rješenja.

Provedbom ovog projekta ostvarit će se dva intelektualna outputa.

Intelektualni output 1 - izrada 11 kurikuluma za kreativne radionice za polaznike starije od 54 godine.

Intelektualni output 2 - priručnik i prateći program za edukatore/trenere koji rade s polaznicima starijim od 54 godine.

Prvi intelektualni output projekta CrADLE (IO1) ostvaren je u planiranom roku. Nositelj projekta i projektni partneri uspješno su razvili 11 kurikuluma za 11 kreativnih radionica za polaznike starije od 54 godine.

Raspodjela izrade kurikuluma među projektnim partnerima bila je sljedeća:

1. Izrada maski za karneval, Izrada zidnih satova, Izrada sapuna - Narodno učilište za obrazovanje i kulturu, Rijeka, Hrvatska

2. Redizajn ili recikliranje odjeće, Redizajn ili recikliranje modnih dodataka (torbe, šalovi, kape) - Institutul Roman de Educatie a Adultilor - IREA, Temišvar, Rumunjska

3. Izrada magneta, Izrada božićnih ukrasa, Izrada uskršnjih dekoracija i uskršnjih jaja - Ljudska Univerza Ormož, Ormož, Slovenija

4. Izrada malih slatkih zalogaja, Izrada malih slanih zalogaja, Kukičanje / zlatovez - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade - RUTIS, Almeirim, Portugal

Sažeci razvijenih kurikuluma navedeni su u nastavku.

 

NAZIV: IZRADA MASKI ZA KARNEVAL

TRAJANJE: 40 sati

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Razlikovati vrste maski za karneval
 2. Prepoznati i njegovati elemente kulturne baštine grada Rijeke
 3. Izraditi kalup za maske primjenom 5 osnovnih koraka
 4. Dekorirati masku primjenom jednostavnih elemenata iz kulturne baštine grada Rijeke
 5. Ukrasiti masku primjenom likovnih tehnika
 6. Prezentirati maske putem fotografija i video obrade

Svrha programa:

Poticanje cjeloživotnog razvoja i učenja korištenjem kreativnih tehnika, usavršavanje znanja o dvodimenzionalnom oblikovanju i modeliranju, primjena znanja o kulturnom nasljeđu i baštini grada Rijeke, kontinuiteta običaja i folklornih pojava putem proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda-maske.

Psihička i fizička dobrobit starijih ljudi zbog uključivanja u cjeloživotni razvoj i aktivno društveno sudjelovanje u zajednici. Razvoj neovisnosti, smanjenju stresa i samoispunjenja u učenju i korištenju kreativnih tehnika u razvoju fine i grube motorike. Poticaj razine dosjećanja ili reminiscencije zbog osnaživanja i prenošenja vlastite individualnosti, očuvanje osobne povijesti kao i prijenos tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti i vrijednosti baštine grada Rijeke. Naglasak na orijentaciju na stvarnost i remotivaciju u kontinuitetu običaja i folklornih pojava putem individualne proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda-maske.

 

NAZIV: IZRADA ZIDNIH SATOVA

TRAJANJE: 40 sati

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Razlikovati ulogu i izgled kućnih, zidnih satova kroz povijest
 2. Prepoznati elemente kulturne baštine
 3. Oblikovati zidni sat metodom kaširanja
 4. Dekorirati sat primjenom jednostavnih elemenata iz kulturne baštine grada Rijeke
 5. Ukrasiti sat primjenom likovnih tehnika
 6. Prezentirati satove putem fotografija i video obrade

Svrha programa:

Primjena znanja o kulturnom nasljeđu i baštini grada Rijeke te kontinuitet običaja i folklornih pojava putem proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda-zidnih satova. Poticanje cjeloživotnog razvoja i učenja korištenjem likovnih i kreativnih tehnika, usavršavanje znanja o oblikovanju i modeliranju.

Psihička i fizička dobrobit starijih ljudi zbog uključivanja u cjeloživotni razvoj i aktivno društveno sudjelovanje u zajednici. Razvoj neovisnosti, smanjenju stresa i samoispunjenja u učenju i korištenju kreativnih tehnika u razvoju fine i grube motorike. Poticaj razine dosjećanja ili reminiscencije zbog osnaživanja i prenošenja vlastite individualnosti, očuvanje osobne povijesti kao i prijenos tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti i vrijednosti baštine grada Rijeke. Naglasak na orijentaciju na stvarnost i remotivaciju u kontinuitetu običaja i folklornih pojava putem individualne proizvodnje umjetničkog i unikatnog proizvoda - zidnih satova.

 

NAZIV: IZRADA SAPUNA

TRAJANJE: 20 sati

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Nabrojati sirovine potrebne za izradu sapuna
 2. Primjeniti potrebne mjere opreza pri izradi, uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava
 3. Razlikovati svojstva sapuna dobivenih iz različitih vrsta biljnih ulja
 4. Prepoznati utjecaj dodavanja eteričnih ulja autohtonih biljaka sapunima
 5. Izabrati način ambalažiranja i dekoriranje gotovog sapuna
 6. Prepoznati razlike između industrijskih i vlastitih sapuna
 7. Prezentirati faze izrade i ambalažiranja sapuna fotografiranjem i izradom Power Point prezentacije

Svrha programa:

Poticanje cjeloživotnog učenja putem izrade sapuna po individualnom izboru. Upoznati različitost uljnih sirovina i njihov utjecaj na svojstva sapuna. Upoznati ljekovitost autohtonih biljaka, način berbe i mogućnosti iskorištavanja pri dobivanju sapuna. Samostalno kreirirati sapun adekvatnim izborom sirovina. Poticati kreativnost pri odabiru oblika i načina ambalažiranja sapuna. Uključivanjem u aktivno društveno sudjelovanje poticati samoispunjenje u učenju, smanjivanje stresa putem pozitivnog ozračja i kvalitetene komunikacije. Unaprijeđivanje informatičke pismenosti.

 

NAZIV:  IZRADA BOŽIĆNIH UKRASA

TRAJANJE:   32 sata

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Razlikovati različite vrste božićnih ukrasa
 2. Identificirati i njegovati sadržajne elemente Božića
 3. Opisati tehnike izrade božićnih ukrasa
 4. Izraditi božićne ukrase koristeći različite materijale, opremu i tehnike
 5. Dekorirati božićne ukrase koristeći različite umjetničke tehnike
 6. Prezentirati božićne ukrase na interaktivan način koristeći foto i video medija

Svrha programa:

Prenijeti tradicijske i kulturološke vrijednosti Božića. Potaknuti sjećanja i podsjećanja u svrhu jačanja i izražavanja osobnosti.  Koristiti  kreativnosti kroz umjetnost i dizajn za promociju cjeloživotno učenja među starijim osobama. Motivirati polaznike starije dobi  da postanu samosvjesni i aktivni kako bi  kreirali i izrazili svoje ideje u zajednici.

Usredotočenje na božićne ukrase zahtjeva kreativnost, fine motoričke vještine, preciznost i strpljenje što čini ovu kreativnu slobodnu aktivnost izvrsnom za starije osobe.

Ojačati društvenu mrežu starijih njihovim uključivanjem u kreativne radionice. Potaknuti interakciju starijih sa ostalim osobama. Pružiti priliku starijim osobama da poboljšaju kvalitetu svog slobodnog vremena te im pomoći da izraze svoje ideje, osjećaje i iskustva pomoću različitih likovnih tehnika.

 

NAZIV: IZRADA MAGNETA

TRAJANJE: 30 ŠKOLSKIH SATI

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA NAKON ZAVRŠETKA TEČAJA:

 1. Razlikovati tipove dekorativnih magneta
 2. Opisati tehnike izrade magneta
 3. Izraditi magnete koristeći različite materijal i opremu te razne tehnike
 4. Ukrasiti magnete koristeći različite likovne tehnike
 5. Prezentirati  magnete na interaktivan način koristeći video i foto medije

Svrha programa:

Cilj je tečaja potaknuti kreativnost u likovnom izražavanju i dizajniranju kod starijih polaznika te promovirati cjeloživotno učenje. Sudjelovanjem u tečaju , stariji polaznici su motivirani te aktivno sudjeluju u stvaranju novih ideja u svojoj zajednici , a samim time i jačaju vlastito samopouzdanje. Izrada dekorativnih magneta zahtijeva kreativnost, preciznost i strpljenje te  potiče na upotrebu fine motorike što je izvrsna aktivnost za starije polaznike.  Sudjelovanjem na ovom tečaju koji promovira interaktivnost, likovno izražavanje i kreativne ideje  stariji polaznici oplemenjuju i svoj društveni život  što utječe na njihovu kvalitetu života i starenje.

 

NAZIV: IZRADA USKRŠNJIH DEKORACIJA I USKRŠNJIH JAJA

TRAJANJE: 30 sati

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Razlikovati različite vrste uskršnjih ukrasa
 2. Prepoznati i njegovati elemente uskršnjih blagdana
 3. Opisati uskršnje ukrase i tehnike izrade uskršnjih jaja.
 4. Izraditi uskršnje ukrase korištenjem različitih materijala, opreme i tehnika
 5. Oslikati uskršnje ukrase i jaja korištenjem različitih tehnika
 6. Prezentirati uskršnje ukrase i uskršnja jaja na interaktivan način koristeći video i foro prezentacije.

Svrha programa:

Prenošenje tradicijskih i kulturoloških vrednota Uskrsa. Poticanje na sjećanje i podizanje razine njegovanja tradicije s ciljem jačanja i izražavanja osobnosti. Korištenje umjetničke i dizajnerske kreativnosti u svrhu promoviranja cjeloživotnog učenja među polaznicima starije životne dobi. Motiviranje polaznika da postanu samosvjesni i aktivni građani koji će moći ostvariti nove ideje u svojim zajednicama.

Fokusiranje na izradu uskršnjih dekoracija i ukrašavanje jaja iziskuje kreativnost, fine motoričke vještine, preciznost i strpljenje, što čini ovu kreativnu slobodnu aktivnost izvrsnom za starije osobe koje spomenute vještine mogu kroz ovaj vid aktivnosti održavati.

Jačanje društvene mreže starijih osoba  i njihovo uključivanje u kreativne radionice. Promoviranje interakcije starijih osoba sa ostalim ljudima. Davanje prilike starijim osobama da poboljšaju kvalitetu svog slobodnog vremena. Pomaganje starijim osobama da izraze svoje ideje i iskustva kroz različite oblike umjetnosti.

 

NAZIV:  IZRADA MALIH SLANIH ZALOGAJA

TRAJANJE:   30  sati

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Prepoznati različite vrste slanih zalogaja
 2. Opisati osnovne sastojke i materijale potrebne za pripremu slanih zalogaja
 3. Izraditi slane zalogajčiće koristeći različite sastojke i tehnike
 4. Kreirati vlastiti recept
 5. Dokumentirati recept i konačni proizvod ( slani zalogajčić ) kroz fotografije i video

 

Svrha programa:

Učenje kroz život i iz odnosa sa drugima, kroz razmjenu i socijalizaciju koju starije osobe trebaju i čija važnost raste ovih dana.

Ovaj će tečaj stoga potaknuti starije osobe da ostanu aktivne, da sačuvaju svoje fizičke, mentalne i psihosovijalne vještine. Proučavanje, debata, istraživanje i izrada recepata za male slatke zalogaje potaknuti će znatiželju polaznika, dostupnost (učenju I poučavanju) i kreativnost, potrebu korištenja motornih vještina ( priprema, izrada, čišćenje), mentalnih sposobnosti ( istraživanaje, matematika, donošenje odluka, primjena) i psihosocijalnih vještina ( odnos sa drugim polaznicima, djeljenje, diskusija o idejama, postizanje konsenzusa, timski rad).

Ova kreativna radionica (kao i ostale) promovirati će interaktivnost među starijim osobama kao i ostalih uključenih  u program , ojačat će povezanost, potaknuti prijateljstvo i korisnost koji su toliko bitni u ljudskom životu.

Ukratko, ova će kreativna radionica:  doprinijeti dobrobiti starijih osoba, ohrabriti ih da ostanu aktivni i svrhoviti, promovirati će osjećaj korisnosti i vlastite vrijednosti, stimulirati motorne i kognitivne vještine, razmijeniti znanje i omogućiti usvajanje novih vezano za izradu malih slatkih zalogaja, stimulirati kreativnost i osigurati trenutke suživota i zajedničkog rada.

Tradicionalno, Portugal je zemlja u kojoj se ljudi okupljaju oko stola da bi proslavili svoja postignuća, rođendane, vjerska slavlja, trenutke za pamćenje ili da bi proveli kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima.  Na te stolove stavljamo izbor slanih ( i slatkih) zalogajčića te kad se svi okupe oko stola prepričavaju se različite priče i uspomene i stvaraju nove. Stoga, osim već istaknutih dobrobiti, ova će radionica također pružiti mogućnost učvršćivanja vrlo cijenjenih tradicija.

 

NAZIV:  IZRADA MALIH SLATKIH ZALOGAJA

TRAJANJE:   34  sata

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 1. Prepoznati različite vrste slatkih zalogaja
 2. Opisati osnovne sastojke i materijale potrebne za pripremu slatkih zalogaja
 3. Izraditi slatke zalogajčiće koristeći različite sastojek i tehnike
 4. Kreirati komplet slatkih zalogajčića

Svrha programa:

Učenje kroz život i iz odnosa sa drugima, kroz razmjenu i socijalizaciju koju starije osobe trebaju i čija važnost raste ovih dana.

Ovaj će tečaj stoga potaknuti starije osobe da ostanu aktivne, da sačuvaju svoje fizičke, mentalne i psihosovijalne vještine. Proučavanje, debata, istraživanje i izrada recepata za male slatke zalogaje potaknuti će znatiželju polaznika, dostupnost (učenju I poučavanju) i kreativnost, potrebu korištenja motornih vještina ( priprema, izrada, čišćenje), mentalnih sposobnosti ( istraživanaje, matematika, donošenje odluka, primjena) i psihosocijalnih vještina ( odnos sa drugim polaznicima, djeljenje, diskusija o idejama, postizanje konsenzusa, timski rad).

Ova kreativna radionica ( kao i ostale) promovirati će interaktivnost među starijim osobama kao i ostalih uključenih  u program, ojačat će povezanost, potaknuti prijateljstvo i korisnost koji su toliko bitni u ljudskom životu.

Ukratko, ova će kreativna radionica:  doprinijeti dobrobiti starijih osoba, ohrabriti ih da ostanu aktivni i svrhoviti, promovirati će osjećaj korisnosti i vlastite vrijednosti, stimulirati motorne i kognitivne vještine, razmijeniti znanje i omogućiti usvajanje novih vezano za izradu malih slatkih zalogaja, stimulirati kreativnost i osigurati trenutke suživota i zajedničkog rada.

Tradicionalno, Portugal je zemlja u kojoj se ljudi okupljaju oko stola da bi proslavili svoja postignuća, rođendane, vjerska slavlja, trenutke za pamćenje ili da bi proveli kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima.  Na te stolove stavljamo izbor slanih i slatkih slastica ( zalogajčića) te kad se svi okupe oko stola prepričavaju se različite priče i uspomene i stvaraju nove. Stoga, osim već istaknutih dobrobiti, ova će radionica također pružiti mogućnost učvršćivanja vrlo cijenjenih tradicija.

 

NAZIV: REDIZAJN ILI RECIKLAŽA MODNIH DODATAKA

TRAJANJE: 35 ŠKOLSKIH SATI

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA NAKON ZAVRŠETKA TEČAJA:

 1. Identificirati vrste  modnih dodataka i kako ih kombinirati s odjećom
 2. Razviti manualne vještine mjerenja različitih predmeta ( modnih dodataka)
 3. Unaprijediti tehnike  mjerenja i izrezivanja za izradu modnih dodataka
 4. Primijeniti nove inovativne dizajnerske tehnike u procesu prenamjene modnih dodataka
 5. Odabrati materijale različitih tekstura i boja za izradu modnih
 6. Prezentirati redizajnirane modne dodatke  interaktivnim načinom koristeći foto i video medije

Svrha programa:

Polaznici ovog tečaja će dobiti priliku ostvariti svoj fizički, društveni i mentalni potencijal te na taj način oplemeniti svoj osobni život i život u zajednici. Tečaj također  omogućuje polaznicima sudjelovanje u cjeloživotnom učenju i bolje razumijevanje fenomena recikliranja. Sudionici tečaja osjećat će se korisno , razvijat će svoje vizualne i praktične vještina te pamćenje. Cilj kreativnog  procesa kroz kojeg polaznici tečaja prolaze je poticanje cjeloživotnog učenja koje pozitivno utječe na aktivno starenje te podržava ulogu pojedinca u zajednici. Razvoj praktičnih vještina kroz primjenu različitih tehnika recikliranja i redizajna omogućuje pronalazak nove namjene modnog dodatka ( torbe, šala, kape). Kreativnim  kombinacijama   tekstura i boja  nastaju novi modni dodatci.  Samim procesom izrade novog od starog- polaznici pronalaze zanimaciju, svrhu te na taj način obogaćuju svoj društveni život. Cjeloživotno učenje pridonosi kvalitetnijem i zdravijem starenju.

 

NAZIV: REDIZAJN ILI RECIKLAŽA ODJEĆE

TRAJANJE: 40 ŠKOLSKIH SATI

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA NAKON ZAVRŠETKA TEČAJA:

 1. Identificirati nove načine uporabe odjeće.
 2. Prepoznati i razlikovati  odgovorno ponašanje potrošača koji recikliraju odjeću imajući na umu zaštitu okoliša
 3. Unaprijediti tehnike  mjerenja proporcija tijela za izradu odjevnog predmeta
 4. Odabrati tkanine raznih tekstura i boja kako bi se izradili različiti odjevni predmeti
 5. Koristiti tehnike redizajna odjeće koristeći metodu recikliranja
 6. Prezentirati redizajnirane odjevne predmete interaktivnim načinom koristeći foto i video medije

 

Svrha programa:

Polaznici ovog tečaja će dobiti priliku ostvariti svoj fizički, društveni i mentalni potencijal te na taj način oplemeniti svoj osobni život i život u zajednici. Tečaj Redizajna i reciklaže odjeće omogućuje polaznicima sudjelovanje u cjeloživotnom učenju. Sudionici tečaja osjećat će se korisno , razvijat će svoje vizualne i praktične vještina te pamćenje. Cilj kreativnog  procesa kroz kojeg polaznici tečaja prolaze je poticanje cjeloživotnog učenja koje pozitivno utječe na aktivno starenje te podržava ulogu pojedinca u zajednici. Razvoj praktičnih vještina kroz primjenu različitih tehnika recikliranja i redizajna omogućuje pronalazak nove namjene starog odjevnog predmeta. Kreativnim  kombinacijama   tekstura i boja  nastaju novi odjevni predmeti. Samim procesom izrade novog od starog- polaznici pronalaze zanimaciju, svrhu te na taj način obogaćuju svoj društveni život. Cjeloživotno učenje pridonosi kvalitetnijem i zdravijem starenju.

 

NAZIV: KUKIČANJE/ZLATOVEZ

TRAJANJE: 40 ŠKOLSKIH SATI

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA NAKON ZAVRŠETKA TEČAJA:

 1. Razlikovati različite vrste veza
 1. Nabrojati materijale potrebne za izradu ručnog veza
 2. Imenovati različite bodove koji se koriste u vezenju rukom
 3. Izraditi vez samostalno ( od početka do kraja)
 4. Pripremiti i izložiti  izvezene radove

Svrha programa:

Cilj je tečaja potaknuti razvoj vještina i kompetencija kod starijih polaznika uz podizanje svijesti o očuvanju lokalnog kulturnog naslijeđa. Polaznici će moći prepoznati različite vrste veza te  primijeniti materijale za izradu ručnog veza. Izrada ručnog veza potiče razvoj finih motornih vještina te istovremeno predstavlja oblik meditacije. Pozitivno i utječe na mentalno zdravlje jer vezenje  zahtijeva određenu koncentraciju i usmjerenost na izradu. Sudjelovanjem na ovom tečaju koji promovira kreativnost, usmjerenost i meditaciju kroz druženje  polaznici oplemenjuju i svoj društveni život  što utječe na njihovu kvalitetu života i starenje.

 

 

 

 

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više

Obrazovanje odraslih - Uloga NVO sektora

Obrazovanje odraslih - ULOGA NVO SEKTORA