Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Poziv za zimsku školu o bezbjedonosnoj politici

Kosovska asocijacija mladih Atlanskog sporazuma objavljuje poziv za zimsku školu o bezbjedonosnim pitanjima. KYATA zimska škola će se održati u period od 16. do 19. februara ove godine u Kutu Nacionalne biblioteke Kosova. U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da nauče sve o NATO-u i drugim bezbjedonosnim organizacijama kao i svim problemima sa kojima se današnji NATO savez suočava. Kao dio programa aplikanti će imati priliku da saznaju nešto više o sposobnostima I ograničenjima koja su sastavni dio politike zemalja članaca NATO saveza i Evropske unije. Nakon same registracije svi učesnici će dobiti pripremni material kao i samu agendu škole i relevantne publikacije NATO saveza ili nekog drugog izvora. Ciljevi zimske škole su sljedeći:

• Podizanje svijesti o ulozi, aktivnostima i organizaciji NATO u odbrani;• Podići svijest o glavnim vojnim, sigurnosnim i političkim pitanjima sa kojima se suočavaju zemlje članice Nato-a i Evropske unije;• Predstaviti obrasce saradnje i sukoba koji karakterišu diplomatiju u okviru NATO saveza;• Povećanje znanja o trenutnim krizama koje ugrožavaju naša društva;• Povećanje svijesti o ruskom uticaju na evroatlanske integracije Balkana.U okviru programa aplikanti će imati priliku da saznaju više o sljedećim temama:• Šta je NATO?• Šta je EUCFSP?• Koja je uloga specijalnih borbenih jedinica u specijalnim operacijama?

Pored gore navedenog obrađivaće se i mnoge druge teme koje su relevantne za gore navedenu oblast. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi učešća. Pravo da se prijave imaju aplikanti koji su upisani na bilo koji nivo studija na nekom od priznatih koledža i univerziteta koji ispunjavaju sledeće uslove: da posjeduju interesovanje za pitanje bezbjednosti i evroatlanskih integracija; da ih interesuje interkulturalno i interdisciplinarno učenje; da imaju generalno interesovanje za politiku. Da bi bili dio programa aplikanti moraju dostaviti CV i motivaciono pismo na sljedeću mejl adresu: kyata.kosova@gmail.com. Rok za prijavu je 9.  februar 2018. godine.  Detaljnije informacije o programu mogu se dobiti putem sledeće mejl adrese:kyata.kosova@gmail.com. ilibesim.salihu@yahoo.com.

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više