chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

 
 

Vijesti

Okrugli sto "ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM"

21/12/2018
Jezik: HR

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić otvorio je Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koji je održan, 17. decembra 2018. godine u Hotelu Ramada, u organizaciji resornog ministarstva.

Ministar Purišić na početku je kazao da donošenjem Zakona o ratifikaciji konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (u junu 2009. godine), Crna Gora se obavezala da će osigurati i promovisati puno ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez ikakve diskriminacije po osnovu invaliditeta i to kroz preduzimanje određenih mera i akcija, kao i donošenjem nove ili izmenu postojeće zakonske regulative. U skladu sa tim, Vlada je u mnogim strateškim dokumentima stavila poseban akcenat na osobe sa invaliditetom. Istakao je da je posebno značajan dokument - Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020. godinu, kojom je unaprijeđen programski okvir koji se odnosi na osobe sa invaliditetom. Strategijom su obuhvaćene i mjere programske politike i u oblasti zapošljavanja koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u svim oblastima života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti, posebno u oblastima zapošljavanja i rada. U skladu sa tim, posebna pažnja je posvećena unapređenju zakonodavnog okvira koji se odnosi na lica sa invaliditetom u dijelu rada i zapošljavanja. Na tržištu rada Crne Gore, ali i u mnogo razvijenijim državama, lica sa invaliditetom se sve više suočavaju sa preprekama u zapošljavanju, koje ih onemogućavaju da se ravnopravno uključuju u rad sa ostalim licima, da budu konkurentni na tržištu rada. Zato je potrebno da cjelokupno društvo pruži podršku i razumijevanje kako bi se ta lica lakše izborila sa izazovima.
Zadnjih godina mnogo se radi na razvijanju novih odnosa prema licima sa invaliditetom. Tome doprinose i evropske integracije kao i mnoga međunarodna dokumenta koja snažno promovišu prava lica sa inavliditetom. 


Programom rada Vlade Crne Gore i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, planirano je da Vlada utvrdi Predlog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

U cilju pripreme Nacrta Zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je formiralo međuresorsku radnu grupu, koju su, pored predstavnika nadležnih institucija, činili i predstavnici socijalnih partnera i nevladinog sektora.
Ministar Purišič, posebno se zahvalio ekspertkinjama UNDP-a koje su izradile Radnu verziju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i time u značajnoj mjeri pomogle u radu Radne grupe.

Istakao je da donošenjem ovog zakona ima za cilj da se obezbijede uslovi za uspješnu profesionalnu rehabilitaciju, povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti, kao i da su predložena zakonska rješenja u Nacrtu teksta usaglašena sa standardima Međunarodne organizacije rada, Međunarodnom konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom kao i odlukama Savjeta Evropske unije o smjernicama politike zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Kao osnovni razlog za donošenje novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, bio je da se kroz nova zakonska rješenja i dodatno uparijeđenje postojećih rješenja stvore uslovi za punu implementaciju socijalnog modela u pristupu invalidnosti i da se obezbijedi prevazilaženje uočenih nedostataka koji su postojali u primjeni važećeg zakona, kao i da se obezbijede određena unapređenja u ovoj oblasti, shodno međunarodnim standardima i iskustvima iz drugih zemalja, koja su primjenljiva u Crnoj Gori.

S tim u vezi, u Nacrtu zakona su predložena nova rješenja i to: definicija pojma „lice sa invaliditetom“ usklađeno je sa biosocijalnim modelom; raspon procenata invaliditeta je pomjeren od 30% do 100%; prvostepena komisija za profesionalnu rehabilitaciju će se profesionalizovati i radiće u novoosnovanom Centru za profesionalnu rehabilitaciju u Podgorici; mjere za prilagođavanje radnog mjesta moći će da se sprovode direktno bez sprovođenja prethodnih mjera; predviđeno je obrazovanje stručne komisije koja će vršiti nadzor izvođača profesionalne rehabilitacije u cilju većeg kvaliteta sprovođenja mjera; utvrđene su dodatne nadležnosti JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju; Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdavaće dozvole za rad posebnim organizacijma za zapošljavanje lica sa invaliditetom; troškovi za prevoz licima sa invaliditetom koja utvrđuju procenat invalidteta biće refundirani, a asistentima u radu refundiraće se zarada u visini polovine prosječne zarade u Crnoj Gori. Takođe, poseban akcenat je dat na finansiranje odnosno sufinansiranje posebnih organizacija u cilju većeg zapošljavanja lica sa invaliditetom gdje je predloženo da se finansiraju zarade stručnih lica, troškovi prevoza kao i troškovi izgradnje, ugradnje i modernizacije proizvodnih jedinica koji obezbeđuju zapošljavanje lica sa invaliditetom pod posebnim uslovima. Jedna od novina je i da će Fond za profesionalnu rehabilitaciju raditi u okviru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore kao posebna organizaciona jedinica, gdje će se kadrovski ojačati. Dodatno, sastav Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju je proširen i sada će brojati 7 članova, Istakao je ministar Purišić.

Na okruglom stolu su govorili i Edina Dešić, generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje, Darko Moračanin, samostalni savjetnik u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vesna Simović, ekspert UNDP-a i Slavica Radusinović, ekspert UNDP-a, dok su pored ostalih, aktivno učestvovali i predstavnici organizacija lica sa invaliditetom kao i Unije poslodavaca.

O svim komentarima, sugestijama i primjedbama, Ministarstvo rada i socijalnog staranja će se izjasniti u izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti javno dostupan.

Javna rasprava u vezi Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom traje do 22. decembra 2018. godine.


***Preuzeto sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn