Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Okrugli sto „Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u okviru Zaključaka iz Rige - Proširenje obima i kvalitete učenja temeljenog na radu”

KulturKontakt Austria u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2017. i 2018. godini planira niz okruglih stolova u cilju upoznavanja obrazovnih vlasti i drugih odgovarajućih institucija u BiH sa Zaključcima iz Rige koji se odnose na stručno obrazovanje i obuke te načinima njihovog izvođenje.

Imajući u vidu da se BiH priprema za kandidatski status, važno je da nadležne obrazovne vlasti razmotre stanje u stručnom obrazovanju i obuci u kontekstu Preporuka iz Rige.

Zaključci iz Rige se odnose na ulogu stručnog obrazovanja i obuke u kontekstu Strategije razvoja EU (EU 2020) i Strateškog okvira za obrazovanje i obuku (ET 2020). Zaključci definišu određene srednjoročne rezultate koji se trebaju postići u periodu do 2020. godine.

Imajući u vidu razvoj kvalitetnih i za tržište rada relevantnih vještina i kvalifikacija u stručnom obrazovanju, temeljenih na ishodima učenja, Preporuke iz Rige treba realizovati kroz postizanje sljedećih srednjoročnih rezultata: podsticanje učenja utemeljenog na radu (work-based learning); razvoj mehanizama osiguranja kvalitete; povećanje dostupnosti stručnog obrazovanja i kvalifikacija za sve kroz fleksibilne i prohodne sisteme; dodatno jačanje ključnih kompetencija u stručnim kurikulumima i pružanje efikasne mogućnosti sticanja i razvijanja tih vještina kroz inicijalno i kontinuirano obrazovanje i obuku; osiguranje pristupa i mogućnosti za inicijalni i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i mentora kako u stručnim školama, tako i na radnom mjestu.

Prvi okrugli sto pod nazivom „Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja  i obuke u okviru Zaključaka iz Rige - Proširenje obima i kvalitete učenja temeljenog na radu” održan je 18. decembra 2017. godine na Jahorini. Neke od tema ovog okruglog stola bile su: „Ka visokokvalitetnom učenju temeljenog na radu - Dijalog o politikama u evropskom kontekstu“, „Učenje temeljeno na radu kao prioritet razvoja obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini - trenutni status“, „Osiguranje kvaliteta učenja temeljenog na radu: stvaranje efikasnih temelja za učenje temeljeno na radu - Jačanje kapaciteta škola i kompanija“ i „Osiguranje kvaliteta Učenja temeljenog na radu: Okvir za jasno kreiranje i fleksibilnost podrške“.

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više