Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Održana videokonferencija ministara obrazovanja država članica Evropske unije o inovacijama u obrazovanju i obuci, kao i planovima za narednu školsku i akademsku godinu

Posredstvom Misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je informisano da su ministri obrazovanja država članica Evropske unije održali 23. 06. 2020. godine videokonferenciju na kojoj su razmijenili mišljenja o naučenim lekcijama tokom pandemije COVID-19, a koje mogu poslužiti kao osnova za buduće odluke, kao i o inovacijama u obrazovanju i obuci, i planovima za narednu školsku i akademsku godinu.

Ministri su krizu posmatrali kao mogućnost za razvoj, te su odlučili da napore usmjere ka digitalnoj transformaciji, ali su upozorili da je potrebno voditi računa o tome da inovacije i tehnologije trebaju osigurati kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

Tokom sastanka ukazano je na pozitivan stav učenika, studenata i nastavnog osoblja prema učenju na daljinu, ali i da se za online obrazovanje i obuku trebaju ojačati digitalne vještine, obnoviti tehnička oprema, te šire primijeniti digitalne tehnologije u učenju i podučavanju.

Izazovi koje su identificirali ministri obrazovanja su: socijalna inkluzija svih učenika i studenatink socijalno intenzivno iskustvo učenja 

Države članice Evropske unije trenutno rade na pripremi za narednu školsku i akademsku godinu, ali su ministri obrazovanja također, upozorili da će konačna odluka zavisiti od epidemiološke situacije.

Na sastanku je ustanovljeno i da do sada otvaranje školskih ustanova u članicama Evropske unije nije dovelo do povećanja slučajeva zaraze virusom COVID-19.

 

 

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više