News
Vijesti

Obuka OEBS- a za crnogorske nastavnike

Radikalizacija i nasilni ekstremizam su složeni društveni problemi koji se moraju rješavati integrisanim pristupom koji uključuje rad stručnjaka iz raznih oblasti, a na prvoj liniji odbrane od ekstremističkih tendencija su prosvjetni radnici. To je poručeno na radionici “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu za profesore osnovnih i srednjih skola”, koju je Misija OEBS-a organizovala u Bijelom Polju i Baru 19. i 20. novembra 2019. godine.Radionica je organizovana u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom za borbu protiv nasilnog ekstremizma i Ministarstvom prosvjete. Ukupno 80 nastavnika gradova širom Crne Gore prošlo je obuku koja je obuhvatila diskusije o procjeni rizika, mehanizmima sprječavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma, onlajn radikalizaciji i zloupotrebi društvenih mreža, kao i brojne studije slučaja. Poseban naglasak stavljen je na korišćenje interneta u svrhu radikalizacije i terorizma, kroz diskusiju o nacionalnim izazovima i identifikovanje potencijalnih rješenja.Program menadžer za bezbjednost i saradnju u Misiji John Corrigan kazao je da je nasilni ekstremizam postao ozbiljna prijetnja sa kojom su suočena društva širom svijeta. “Uprkos tome, ne postoji jedinstveno rješenje. Sigurnosni odgovori su važni, ali nisu dovoljni. Potrebna nam je meka snaga, kao što je obrazovanje. Konkretno, potrebno nam je relevantno, inkluzivno i jednako kvalitetno obrazovanje”, kazao je Corrigan. Prema njegovim riječima, obrazovanje je alat za sprječavanje nasilnog ekstremizma. “OEBS nastoji da pomogne zemljama u pružanju obrazovnih programa koji grade otpornost mladih na nasilno ekstremističko razmjenjivanje poruka i podstiču pozitivan osjećaj identiteta i pripadnosti. To mora biti urađeno i u Crnoj Gori”, kazao je Corrigan.Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović kazao je da nastavnici i profesori imaju lični kontakt sa mladima i omogućavaju bezbjedan prostor koji može da podstakne osjećaj pripadnosti državi, kritičko razmisljanje i izgradnju identiteta. “To je najbolja linija odbrane protiv ekstremističkih tendencija koje ugrožavaju vladavinu prava”, kazao je Pejanović.Generalni direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete Marash Dukaj kazao je da je obrazovanje najbolja nenasilna metoda koja podstiče pozitivne promjene i kao takvo utiče na sve sfere društva i života svakog pojedinca. “Zato je važno staviti akcenat upravo na rad sa djecom, omladinom pa i odraslima, posebno onima koji su pripadnici ranjivih kategorija, ali i na radu sa profesionalcima”, kazao je Dukaj.Tema seminara usaglašena je sa prioritetima Akcionog plana za 2019. godinu, a obuku je vodila Marija Đorić, naučna saradnica na Institutu za političke studije u Beogradu.

 

***Preuzeto sa sajta Ministarstva prosvjete Crne Gore

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više