Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija

Dana 20.03.2019. godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovalo je info sesiju povodom programa „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“, koja je održana u Podgorici.U cilju unapređenja socijalne zaštite i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti socijalne zaštite, Ministarstvo rada i socijalnog staranja uspostavilo je partnerstvo sa  Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland / ASB ( Udruženje samarićanskih radnika), koje je  pokrenulo projekat u zemljama zapadnog Balkana pod nazivom „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“. Svrha ove Inicijative je da unaprijedi dijalog između civilnog sektora, građana i političkih elita kako u EU tako i na ZB u vezi sa potrebom davanja socijalne dimenzije evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Deklaraciju o socijalnoj dimenziji potpisali su lideri država ZB krajem 2018. godine.  Ministarstvo rada i socijalnog staranja je dogovorilo procedure saradnje sa ASB-om i predložilo opštine Andrijevica, Plav, Bijelo Polje, Rožaje, Berane, Šavnik, Mojkovac za mentorski program u okviru inicijative socijalne dimenzije evropskih integracija.Program sadrži pripremu projektnih ideja koje imaju za cilj mjere aktivne socijalne inkluzije/reforme socijalne zaštite, a sprovodiće se uz podršku njemačke ambasade i EU.Svaka opština može da podnese maksimalno 3 projektne ideje ukupne vrijednosti do 50.000 eura. Od maksimalno 3 projektne ideje po opštini, jednu dostavlja lokalna samouprava (i/ili Centar za socijalni rad), drugu nevladina organizacija, dok je treća zajednička projektna ideja javnog i civilnog sektora. Projektne ideje koje za cilj imaju socio-ekonomsku inkluziju ranjivih grupa stanovništva kao što su osobe sa invaliditetom, mladi i žene će imati prioritet.Takođe, ohrabruje se promovisanje inovativnih socijalnih usluga i pilotiranje novih usluga.ASB će dvije najbolje projektne ideje na nacionalnom nivou podržati sa inicijalnom sumom od 5.000 i 2.000 eura, o čemu će odlučivati stručna komisija.Sastanku su prisustvovali direktori Centara za socijalni rad, kao i rukovodioci pomenutih opština. Projektni partner Inicijative za socijalnu dimenziju za Crnu Goru je SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica.

***Preuzeto sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više