Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

EUROPSKA KOMISIJA USVOJILA JE DOKUMENT NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE

Europska komisija usvojila je danas dokument New Skills Agenda for Europe. Cilj je osigurati da pravo osposobljavanje, prave vještine i prava podrška postanu dostupni stanovnicima Europske unije kako bi mogli biti osposobljeni za kvalitetne poslove i ispuniti svoj potencijal kao samopouzdani i aktivni građani. Krajnji cilj mu je pojačati zapošljivost, konkuretnost i rast u Europi. Oko 70 milijuna Europljana nema adekvatne vještine čitanja i pisanja, a još više ih ima slabe matematičke i informatičke vještine. To ih dovodi do rizika nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. S druge strane, velik broj Europljana, osobito visoko-kvalificirani mladi ljudi, rade poslove koji ne odgovaraju njihovim talentima i težnjama. U isto vrijeme 40% europskih poslodavaca izvještava kako ne mogu pronaći ljude s odgovarajućim vještinama kako bi rasli i uvodili inovacije. Naposljetku, premalo ljudi razmišlja poduzetnički i ima kompetencije za pokretanje vlastitog posla, te sustavno prilagođavanje promjenjivim potrebama tržišta rada. Povećanje razina vještina, promocija transverzalnih vještina i pronalazak načina za bolje predviđanje potreba tržišta rada, uključujući dijalog s predstavnicima gospodarstva, presudni su kako bi se poboljšale životne prilike i poticali pošteni, uključiv i održivi rast te kohezivna društva. Agenda poziva zemlje članice Europske unije, socijalne partnere, industriju i dionike da zajedno rade kako bi ojačali ljudski kapital, zapošljivost i konkurentnost kroz:  

  • unapređivanje kvalitete vještina i njihove relevantnosti za tržište rada
  • osiguravanje da su vještine vidljivije i usporedivije
  • unapređivanje poznavanja i informiranosti o vještinama kako bi se donosili bolji odabiri karijere.

 Konkretno, Europska komisija predlaže 10 mjera koje bi se trebale pokrenuti u iduće dvije godine, a neke od kojih započete su danas: 1. Prijedlog Garancije vještina (Skills Guarantee). Prijedlogom Garancije vještina namjerava se poboljšati životne prilike i zapošljivost podržavanjem niskokvalificiranih osoba kroz poboljšavanje njihove pismenosti, matematičkih i informatičkih vještina te napredovanja ka stjecanju srednjoškolskih ili ekvivalentnih kvalifikacija. Europska komisija poziva na snažnu suradnju između zemalja članica Europske unije, socijalnih partera, pružatelja obrazovanja i osposobljavanja te drugih dionika u uspostavljanju Garancije vještina. 2. Analiza Europskog kvalifikacijskog okvira kako bi se bolje razumjele kvalifikacije i bolje iskoristile postojeće vještine na europskom tržištu rada. 3. Plan sektorske suradnje na polju vještina kako bi se unaprijedilo poznavanje vještina i prepoznali nedostaci vještina u specifičnim ekonomskim sektorima. PozadinaNew Skills Agenda najavljen je u Radnom programu Europske komisije za 2016. godinu. Podržavat će socijalnu kovergenciju i doprinijeti prvom političkom prioritetu Europske komisije, „Novi poticaj zapošljavanju, rastu i investicijama“, kroz rješavanje tri glavna izazova suvremenih ekonomija: nedostatka relevantnih vještina koje bi odgovarale potrebama tržišta rada, nedovoljne transparentnosti vještina i kvalifikacija te teškoćama u predviđanju i prognoziranju vještina. #EUSkillsAgenda Dodatne informacije (na engleskom jeziku):Skills in the EUNew Skills Agenda for EuropeSkills Guarantee

Login (0)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više