Skoči na glavni sadržaj
News
Vijesti

Druga nacionalna EPALE konferencija pod nazivom „Funkcionalno obrazovanje odraslih i razvojne putanje“

Druga nacionalna EPALE konferencija pod nazivom „Funkcionalno obrazovanje odraslih i razvojne putanje“ u organizaciji Tempus kancelarije i Nacionalnog tima za podršku EPALE Srbija održana je u utorak, 27. februara 2018. godine u Beogradu, Srbija. Konferencija je okupila sve zainteresirane ili uključene u obrazovanje odraslih - škole koje imaju programe za obrazovanje odraslih, nastavnike u funkcionalnog opismenjavanja odraslih, predstavnike Državne službe za zapošljavanje, predstavnika nevladinih organizacija aktivnih na ovom području, svih javno priznatih organizatora aktivnosti, itd.

Ovom skupu su prisustvovali brojni stručnjaci, kako iz Evrope, tako i iz regije koji su predstavili svoja znanja na temu unapređenja kvaliteta vještina u oblasti obrazovanja odraslih, kao i iskustvima drugih zemalja u ovom procesu.

Konferenciju je otvorila Marija Filipović Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus, a zatim se skupu obratila prof. dr Snežana Medić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, koja je govorila na temu „ Funkcionalno obrazovanje odraslih-iskustva Srbije“. Ona je istakla da u obrazovanju odraslih najviše učestvuju pojedinci sa višim nivoom obrazovanja, dok oni sa niskim vještinama imaju slab nivo učešća. Prof. dr Medić je navela osobine koje obrazovanje treba da ima u školama - planovi koji su usmjereni na ishode, kvalifikovani nastavnici, dostupni resursi za učenje (sve više digitalnih resursa) i motivisani učenici. Ona još ističe i da je važno motivisati poslodavce da obezbijede mogućnosti za zaposlene da razvijaju bazične vještine. Prof. dr Medić je govorila o nastavnicima koji su prošli obuku za realizaciju funkcionalnog obrazovanja odraslih i onima koji nisu. U Srbiji trenutno postoji veliki nedostatak obučenih nastavnika za rad sa odraslima, neki nastavnici koji rade sa odraslima su prošli samo kroz osnovne obuke, kadrovi u radu sa odraslima se brzo mijenjaju, ne posvećuje se dovoljno (ili nimalo) pažnje obučavanju nastavnika u ovoj oblasti još od projekta Druga šansa.U svom izlaganju prof. dr Medić je istakla da su ključne tačke urušenog cijelog sistma funksionalnog sistema obrazovanja odraslih u Srbiji: neobučeni nastavnici, nedovoljno samoinicijalno obučavanje, jedna trećina novih nastavnika bez ikakve obuke, neadekvatna saradnja sistema obrazovanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, isključenost zaposlenih bez osnovnog obrazovanja i obuka i izostanak monitoringa za kontrolu i podršku kvalitetu. Ona upozorava da je potrebno da se „hitno i urgentno“ interveniše i da se što prije obezbijedi razvoj bazičnih vještina za zaposlene, da se uključe poslodavci, komora i sindikat, kao i da se obezbjede specijalizovani programi za timove za rad u posebnim ustanovama, kao što su npr. zatvori (KA1 i KA2).

Jedan od istaknutih govornika ove konferencije bio je i gospodin Simon Bruk, tematski koordinator na EPALE platformi, a govorio je o važnosti stimulisanja učenja odraslih na radnom mjestu i naveo rezultate projekata i istraživanja na tu temu. On je ukazao na veliku razmjeru učenja odraslih na radnom mjestu koje se ne odnosi samo na učenje za potrebe radnog mjesta, već i na učenje na samom radnom mjestu. Takođe, gospodin Bruk je ukazao na važnost veze između koorporativne kulture i kontinuiranog učenja u cilju uspostavljanja  odrzivog učenja u kompanijama, a što je bitno i za prihvatanje koncepta  celozivotnog ucenja od strane zaposlenih. Gosp. Bruk je na kraju svog izlaganja poslao vrlo važnu poruku, koja glasi: „Treba se usredotočiti na odrasle učenike i prilagoditi ponudu učenja u skladu sa potrebama njihovog životnog i radnog konteksta.“ On je takođe pozvao na online diskusiju koja će se odžati 22. marta 2018. na platformi EPALE, a na temu „Rješavanje nejednakosti na nivou pružanja obrazovanja odraslih“ i „Rješavanje nejednakosti na nivou politika“.

Na temu „Jednake mogućnosti za sve“ govorio je gosp. Dzordz Borg ispred Malteške komisije za prava osoba sa invaliditetom. On je govorio o različitim praksama uključivanja osoba sa invaliditetom ne samo u obrazovanje, nego i u društvo. Podstakao je na razmišljanje o tome kako se u Srbiji i zemljama regiona radi na tome, počevši od sistema pa do svakodnevnih praksi, kao i koje su sličnosti i razlike sa malteškim praksama. On je govorio o pravima osoba sa invaliditetom i strahovima, koji su, kako navodi:  strhovi od nepoznatog, neostatak znanja, nedostatak podrške i porekid usluga. On ističe da su neophodne promjene u kulturi društva, koje mora da prestane posmatrati osobe sa invaliditetom kao nekoga kome treba dobrotvorna pomoć, da roditelji treba da se ponašaju manje zastitnički prema svojoj djeci i da je neophodno da se sprovodi zakonodavstvo. U svom završnom dijelu izlaganja gospodin Borg je poslao snažnu poruku koja glasi: „Osobe sa invaliditetom ne trebaju pomoć, već da se saslušaju njihove potrebe“.

Nakon izuzetno zanimljivo predavanje gospodina Borga uslijedio je rad u paralelnim grupama, gdje su svi učesnici imali priliku da odluče za jednu o tema i o njima detaljno diskutuju i donesu neke bitne zaključke. Teme su bile: „Motivacija odraslih polaznika“, „Razvoj opštih kompetencina u obrazovanju odraslih“ i „ Karijerno vođenje u obrazovanju odraslih“.

U završnom dijelu konferencije održana je panel diskuija na temu „ Unapređenje obrazovanja odraslih kroz regionalnu i međunarodnu saradnju: EPALE i Erasmus+ projeki“. U panelu su učestvovali gosti iz regiona, predstavnici nacionalnih timova za podršku EPALE, a ispred tima Bosna i Hercegovina govorila je gospođica Daria Mršić, ispred tima EPALE Crna Gora govorila je gospđa Gordana Bošković i ispred tima EPALE Hrvatska govorio je gospodin Ognjen Piljek Žiljak. U ime domaćina konferencije govorile su gospođica Jelena Kajganović, iz nacionalnog tima za podršku  EPALE Srbija, kao i gospođica Ivana Vulić ispred Euroguidance centra Srbija. Neka od pitanja na koja su oni diskutovali su: Na koji način je EPALE uticao na obrazovanje odraslih u zemljama u regionu?, Koji su bili početni izazovi kada se platforma po prvi put promovisala u zemljama iz regiona?, Da li su se i na koje načine stručnjaci i praktičari u obrazovanju odraslih povezivali na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou preko EPALE mreže?  i Da li i koliko je platforma pomogla pri nalaženju partnera za Erazmus+ KA1 i KA2 projekte u oblasti obrazovanja odraslih, kao i za diseminaciju rezultata učenja?.

Učesnici panela su podijelili svoja dosadašnja iskustva sa prisutnim učesnicima konferencije, kao i probleme sa kojima se susreću u svojim zemljama, kada govorimo o obrazovanju odraslih, ciljeve i planove i buduće aktivnosti nacionalnih EPALE timova za podršku iz regiona.  Gospodin Ognjen Pilek Žiljak je prenio iskustva i preporuke iz Hrvatske i istakao velike mogućnosti koje pruža elektronska platforma EPALE u potrazi za projektnim partnerima, prijavljivanju sopstvenih projekata i kasnijom diseminacijom rezultata učenja. On naglašava kako na samoj platformi EPALE  imamo pristup velikom broju resursa, blogova i priručnika o različitim projektima, koji u znatno mogu da  doprinesu pri radu na projektim, koji su danas od velike važnosti u polju obrazovanja odraslih. Još jedna od prednosti EPALE istaknuta kroz diskusiju je mogućnost da pronađete partnere za KA1 i KA2 projekte. Gospođica Daria Mršić ističe primjer dobre prakse projekat međunarodnog strateškog partnerstva za unapređenje obrazovanja osoba sa invaliditetom "I CHOOSE NOT TO PLACE 'DIS' IN MY ABILITY". Gospođa Gordana Bošković je istakla da je takođe veoma potrebno „privoliti“ stručnu javnost i „ubijediti“ ih koji su benefiti koje oni mogu da imaju pri korištenju elektronske platforme, pored provajdera obrazovanja odraslih, koji su sada već u velikoj mjeri koriste sve mogućnoti platforme u vim zemljama iz regiona.

Svi nacionalni timovi rade na promovisanju i širenju mreže EPALE, jer kako su se jednoglasno složili, EPALE platforma je mjesto koje pruža veliki broj mogućnosti za sve stejkholdere, provajdere u obrazovanju odraslih i svih ostalih koji su uključeni u obrazovanje odraslih, kako za traženje partnera u obrazovanju odraslih, tako i za razmjenu i pronalaženje svih relevantnih informacija, resursa, dokumenata, vijesti, događaja i blogova na ovu temu.

 

Login (2)

Želite li napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donju poveznicu i napišite novi članak!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više