Blog
Blog

Volonteri za obrazovanje odraslih migranata u oblasti učenja jezika i opismenjavanja

Izvještaj sa radionice „Volonteri za obrazovanje odraslih migranata u oblasti učenja jezika i opismenjavanja" na konferenciji "Obrazovanje odraslih u gradovima i regijama – evropska perspektiva " održane u Ahenu 8-9. septembra 2016. od strane Sylvia de Groot Heupner & Marlies Elderenbosch, Het begint met taal

Danas u Holandiji stanuje oko 700 hiljada migranata koji ne posjeduju dovoljan stepen znanja holandskog jezika kako bi mogli zarađivati za život. Ovo ih uskraćuje za učešće i integraciju u holandsko društvo. Holandska Vlada zakonom obavezuje migrante koji imaju pravo na azil da se uključe u časove jezika i integracija u cilju sticanja nivoa A2 poznavanja holandskog jezika. Ovi časovi integracije i učenja jezika se posmatraju kao dio formalnog obrazovanja, 10 hiljada ljudi godišnje pohađa ove časove i postoji velika tražnja za njima. Nažalost, kvantitet ovih časova je smanjen zbog ograničenja troškova. Zatim, nivo A2 poznavanja holandskog jezika nije dovoljan za potpuno učešće u društvu, jer ovaj stepen obuhvata samo osnovne jezičke vještine koje se odnose na često korišćene izdraze, rutinske zadatke i veoma osnovne informacije o pojedincu i porodici.

U ovoj situaciji, u organizaciji „het begint met taal“ su zaključili da bi volonteri koji podučavaju jezik mogli biti rješenje za veće učešće u društvenom životu, jer se tako pomaže ne samo unapređenje znanja jezika, već i povećanje samopouzdanja. Podučavanje jezika je zasnovano na individualnom učenju jezika - interakcija „jedan na jedan“. Njegov cilj nije samo unapređenje jezičkih vještina, već je i sredstvo društvene aktivacije. Ono može dovesti do potvrđivanja nivoa znanja lezika, ali takođe se može i svesti na rješavanje nekog svakogdnevnog problema.

Dgh

 

Ukoliko se osvrnemo na volontere uopšte, situacija u Holandiji je prilično dobro: Volontiranje ima dugu tradiciju i veliki broj populacije volontira. Nažalost, podučavanje lezika je težak zadatak i nije svako ko ima svako dobru kvalifikovan da daje časove jezika. Tako je volonterska organizacija, So the volunteering organization “het begint met taal” razvila sistem kvalifikacije za volontere u oblasti podučavanja jezika. Ideja je bila da se omogući kvalifikacija za podučavanje osnovnog nivoa jezika, koje može ad se pruži tokom poludnevne obuke. Volonteri mogu zatim da stiču vještine putem video vodiča za učenje (ovdje možete naći primjer ).

Osnovna ideja jeste da su migranti veoma različiti. Neki od njih već znaju druge jezike ili su završili fakultet, pa su društveno veoma aktivni u svojim zajednicama, dok drugi nikada nisu išli u školu i prilično su izolovani. Stoga, migranti imaju veoma različite potrebe kada je u pitanju podrška u učenju i vjerovatno, ukoliko su u kontaktu sa volonterima, ovi volonteri su takođe drugačiji. Za visokokvalifikovane migrante koji veoma dobro govore engleski jezik, velik je izazov da se uključe u lokalnu zajednicu i da budu u kontaktu sa ljudima koji im mogu pomoći da nauče jezik. Dakle, jedan od glavnih zadataka volonterskih organizacija može biti da kvalifikuju volontere i da im nađu pogodne učenike. Više informacija možete pronaći na njihovoj internet stranici: http://www.hetbegintmettaal.nl/

Dgh_2

 

Više rezultata konferencije možete pronaći ovdje.

Login (2)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više