Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Važnost fleksibilnosti pri kreiranju i primjeni obrazovnih programa

Dekonstrukcija funkcije fleksibilnosti u obrazovnom kontekstu u svrhu povećanja prilagodljivosti pružatelja obrazovnih usluga.

Ovo je treći u nizu tekstova u sklopu projekta „Inkluzivno obrazovanje: osiguravanje pristupačnosti ne-strukovnog obrazovanja odraslih osobama s invaliditetom“.

Cilj ovog teksta jest objasniti funkciju fleksibilnosti u okviru obrazovanja s idejom da će bolje razumijevanje dovesti do veće otvorenosti za modifikaciju usluge obrazovanja uslijed promjenjivog konteksta primjene programa.

Fleksibilnost jest u sklopu obrazovanja neobično važna. Kako bi korisnik obrazovnih usluga primio što veću količinu informacija, zadatak pružatelja jest osmisliti model koji omogućava pružanje informacija na način koji je iskoristiv što široj populaciji ljudi. S obzirom da smo mi ljudi itekako heterogena bića jasno je da bi u svrhu olakšanja konzumacije pruženih informacija taj model trebao biti plastičan po svojoj prirodi.

Biti fleksibilan označava onoga „koji ima fleksiju“, odnosno „koji je promjenjiv“. Onaj koji je prihvatio ideju o mogućnosti korekcije ima priliku za produktivnije djelovanje u zadanim okolnostima. S obzirom da je realitet u kojem živimo sklon oscilacijama tada je poželjno te promjene popratiti adaptacijama našeg bića kako bi se bolje snašlo u novonastalim uvjetima. Neki od sinonima riječi fleksibilnost jesu ekonomičnost, funkcionalnost, jednostavnost što upućuje na to da je biti prilagodljiv pozitivna stvar koja pridonosi lakoći življenja.

Na isti način model pružanja usluge obrazovanja možemo promatrati kao biće koje će iskoristiti svoj puni potencijal tek ukoliko je promjenjiv u smjeru funkcionalne prilagodbe na nove okolnosti primjene. Ovdje se te nove okolnosti mogu odnositi na primatelje informacija u sklopu obrazovanja odraslih. A potencijal na količinu i funkcionalnost korištenja konzumiranih informacija.

U procesu osmišljavanja određene edukacije dobro je izraditi osnovni model koji obuhvaća sadržaj koji želimo prenijeti univerzalnom polazniku te razraditi načine transfera istog. Upravo je taj prijenos informacija područje u kojem je fleksibilnost od ključne važnosti. S obzirom da su primatelji heterogeni po svojoj prirodi onda su i kanali koji informacije vode do njih, također, heterogeni. Polazeći od te pretpostavke dobro je, osim univerzalnih načina prijenosa informacija, već u početnoj fazi osmisliti transferne alternative.

Ovdje je dobro pomno istražiti populaciju potencijalnih korisnika određene obrazovne usluge te izraditi univerzalni profil i njegove varijacije. Upravo pri identifikaciji promjenjivih varijabli možemo odrediti pripadajuće izmjene u kanalima razmjene informacija. Nije vjerojatno da ćemo se uspjeti dosjetiti svih mogućih dimenzija po kojima se korisnici mogu razlikovati, niti načina ispoljavanja tih različitosti. To, zapravo, nije niti cilj. Važnost ove razrade jest razvijanje spremnosti za prilagodbu na nove okolnosti. Što imamo više unaprijed osmišljenih alternativa to ćemo ih spremnije moći koristiti, te ćemo biti vještiji u osmišljavanju novih kada naiđemo na nove nepredviđene datosti.

Ovdje su bitni pojmovi improvizacija i kreativnost.

Kada smo pažljivo osmislili program koji uključuje univerzalni i alternativne pristupe, važan korak je onaj koji se nalazi netom prije početka primjene istog. To je moment u kojem je grupa polaznika formirana te raspolažemo određenim informacijama o njezinim članovima. Od neprocjenjive je važnosti dobro upoznati grupu zbog toga što upravo ona predstavlja nepredviđene okolnosti primjene programa. To možemo učiniti putem pisanih obrazaca koje kandidati trebaju ispuniti i/ili nekom drugom vrstom kontakta u sklopu kojeg možemo dobiti nama bitne informacije. Ovdje je, između ostalog, važna informacija je li netko od polaznika osoba s invaliditetom te o kojoj vrsti i stupnju teškoća se radi. I tek tada možemo početi stvarati ideju o potrebi za i načinima realizacije modifikacija primjene programa. Tu ideju ćemo, potom, razraditi po početku edukacije putem direktnih opservacija i konzultacija sa samim kandidatima. Možemo uključiti i stručnjake u području obrazovanja odraslih, osoba s invaliditetom, asistivnih tehnologija i sl. Ne treba unaprijed raspolagati velikom količinom znanja u području invaliditeta, bitna je volja za suočavanje s izazovima na koje nailazimo tijekom edukacijskog procesa.

I za kraj, jako je važno već u početku kreiranja programa, zatim promocije programa, a naposljetku i provođenja programa poslati jasnu poruku svim dionicima o otvorenosti za različitosti i spremnosti za prilagodbu istima. Na taj način povećavamo interes za pristupanje programu i povećavamo aktivnu uključenost za modeliranje vlastitog statusa svakog pojedinog polaznika  u njemu.

Glavne poruke ovog teksta:

1. Biti otvoren za različitosti tijekom kreiranja i primjene programa.

2. Jasno istaknuti spremnost za prilagodbu tim različitostima.

3. Uključiti sve dionike obrazovnog procesa u proces adaptacije.

Za primjenu obrazovnog programa važno je biti svjestan činjenice da su okolnosti njegove primjene promjenjive i teško do kraja predvidive. Ključno je biti fleksibilan u svojoj implementaciji, koristiti resurse različitih izvora te ih koristiti na kreativan način.

 

 

Mia Pavlić Cindrić, psiholog

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više