European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Uticaj evropskog projekta na industriju vina

Na početku rada francuskog koordinatora, uspostavljen je konzorcijum VITIMOB partnera u prvobitnoj strukturi “evropskog meta-klastera” koji je sačinjen od velikih kompanija koje su posvećene vinogradarstvu i inkluziji lica sa invaliditetom.

[Prevod (francuski – engleski jezik): EPALE Francuska]

 

Na početku rada francuskog koordinatora, uspostavljen je konzorcijum VITIMOB partnera u prvobitnoj strukturi “evropskog meta-klastera” koji je sačinjen od velikih kompanija koje su posvećene vinogradarstvu i inkluziji lica sa invaliditetom. Budući da oni takođe učestvuju u regionalnim i teritorijalnim klasterima, partnerstvo je ostvarilo benefit od mreže koja je pomogla da se podigne svijest i uključe stejkholderi koji su posvećeni razvoju inkluzivnog osposobljavanja i sertifikovanja na teritorijalnom, regionalnom, nacionalnom ili EU nivou: javne institucije, profesionalne branše, tijela za obuku i sertifikovanje, udruženja, kompanije, kooperative za uzgoj vinove loze, itd.  Povezan sa prvim ključnim faktorom uspjeha, strukturiranje i efekat mreže evropskih instrumenata za transparentnost kompetencija i kvalifikacija odigrali su svoju ulogu poluge: doprinoseći širenju sistema na druge publike i na kontinuitet sistema u ažuriranim oblicima.

 

Cover-r4x3w1000-58b40057e7eb2-des-vignes-le-31-octobre-2013-a-mailly-champagne-pres-de

 

Veći angažman kod nove publike

Francuska industrija vina pati od hroničnog nedostatka osposobljene radne snage, naročito kada su u pitanju stručni poslovi. Zaista, mnoge operacije, čak iako su manuelne, zahtijevaju veoma specifične vještina, ponekad lokalno i sezonski: to je slučaj sa obrezivanjem vinove loze, berba u oblastima u kojima zakon nalaže ručnu berbu, da ne pominjemo ostale, sem glavne operacije. Više nije neuobičajeno da upoznate pružaoce usluga koji zapošljavaju do sto radnika tokom perioda stresa. Velika većina ovih struktura upošljava stranu radnu snagu sa prosječnim vještinama ili ekspertizom zasnovanim na lokalnim praksama koje ne odgovaraju uvijek potrebama i metodama koje su obično identifikovane u Evropi. Ova radna snaga rumunskog, bugarskog, poljskog ili španskog porijekla iz Evrope, ili avganistanskog, kazahstanskog, sirijskog ili somalijskog porijekla, sada predstavlja neophodno tlo za za uzgoj, dokazano ili potencijalno, u demografski uskraćenim oblastima kada je u pitanju zapošljavanje. Da bi se obezbijedila profesionalizacija ove populacije, velike većine koja se suočava sa jezičkom barijerom, VITIMOB didaktički alati čine se operativnim rješenjem. U tom smislu, ugovori se trenutno izrađuju u skladu sa VITIMOB, naročito u Šampanji.

Dio zajednice ali u obnovljenim oblicima

 

  • VINIMOB evropsko strateško partnerstvo (2019-2022)

 

VINIMOB ima za cilj da uključi lica sa posebnim potrebama u profesije za proizvodnju vina. U skladu sa VITIMOB partnerstvom, koje je u sredsređeno na profesije uzgoja vinove loze, on okuplja srž “evropskog met-klastera”, čije kompanije za učenje takođe sprovode aktivnosti u oblasti obrade i plasmana na tržište. U ovom slučaju, pored četiri partnera koji su u potpunosti posvećeni profesionalnom vinskom sektoru, tri iz Francuske i jedan iz Španije, dva nova igrača iz Hrvatske i Italije se pridružuju.

U ovom slučaju, kapitalizacija projektnih postignuća kao i mobilizacija evropskih alata transparentnosti treba da obezbijede proizvodnju profesionalnih profila i poslovnih reference na nivoima 3 i 4 Evropskog kvalifikacionog okvira.

 

  • Italijanski regionalni projekat VITE SENZA CONFINI 

 

VITE SENZA CONFINI (Život bez granica) je rezultat aktivnog učešća italijanskog konzorcijuma "Elpendu" u partnerstvu VITIMOB. Ovaj projekat, koji finansija regija Apulia, ima za cilj integrisanje dvadesetak mladih ljudi starosti ispod 35 godina u kurs obuke u trajanju od 900 sati, uključujući mobilnost u inostranstvu, u cilju sticanja profesionalnog zvanja “Operator tehničkih i argonomskih intervencija u vinogradu”. U tom smislu, koristiće se alati VITIMOB-a, a poseban sporazum je potpisan između različitih članova partnerstva kako bi se obezbijedila buduća mobilnost za svrhe sertifikacije. 

U svjetlu ovih opservacija i lekcija koje nisu sveobuhvatne, inspirativno iskustvo strateškog partnerstva projektaErasmus+ predstavlja ubjedljivu ilustraciju za doprinos od strane evropskih instrumenata za transparentnost kvalifikacija i kompetencija, najprije sistema ECVET-a. Zaista, bez značajnog doprinosa metodologije ECVET-a i realizacije zajedničkog evropskog poslovnog profila, osmišljavanje referentnog okvira za evropske poslove ili razvoj evropskog portfolija digitalnih vještina bili bi dugog vijeka, čak i neizvjesne budućnosti, u smislu  brojnih izazvoa i prepreka koje treba savladati. Međutim, unutar mogućnosti manje od 24 mjeseca i sektoru zanimanja koji nije upoznat sa pristupima i alatima Zajednice, VITIMOB je uspješno integrisao snažne međunarodne, evropske, nacionalne i teritorijalne prepreke koje su nametnute kolektivnoj ambiciji čiji su fokus inovacija i inkluzija za sve, na operativan način i u skladu sa najvišim zahtjevima profesije koji su na snazi u sektoru vinske industrije.

 

Povezani članci: 

Na koji način se ECVET može mobilisati u cilju podrške zapošljavanju i inkluziji?: Projekat VITIMOB 

Doprinos evropskih instrumenata za transparentnost inovaciji i inkluziji; inspirišuće iskustvo projekta VITIMOB

 

 

Login (2)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

Online EPALE rasprava o kreativnosti i kulturi za društvenu koheziju

U srijedu, 7. prosinca, od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenu, EPALE će održati online raspravu o kreativnosti i kulturi za društvenu koheziju.

Više

Online diskusija: "strukovne prekvalifikacije i oblici usavršavanja: Poticanje međugeneracijske suradnje."

Sudjelujte u ovoj internetskoj raspravi u kojoj ćemo istražiti zašto i kako se moramo pomaknuti prema ponovnom osposobljavanju i usavršavanju u različitim sektorima ili dobnim skupinama.

Više

Future in our hands - results

WE want to share with others results of our two year long Erasmus+ VET project with title "Future in our hands".

Više