Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Sport: ključna subverzivna alatka za učenje

EPALE Thematic Coordinator, Andrew McCoshan, examines projects co-funded by Erasmus+ and discovers many insights into the role of sport as a vehicle for adult learning.

Sports in adult learning Projects

 

EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, istražuje projekte koje sufinansira Erasmus+ i otkriva kakva može biti uloga sporta kao sredstva za učenje odraslih.

 

Moć sporta je jednostavno ogromna. Njime se mogu transformisati životi ljudi na mnogobrojne načine. On može unaprijediti lično zdravlje, izgraditi timski rad i angažovati najpasivnije mlade ljude. Sport takođe može ujediniti zajednice. Sportovi kao što je fudbal predstavljaju ‘univerzalni jezik’ zajednički za sve kulture gdje se razumiju disciplina, pravila i norme. Sport takođe ima moć da inspiriše i timove i pojedince, kao i da stvori osjećaj postignuća koji se može graditi postepeno sedmicama i godinama.’

S tim u vezi, Erasmus+ projekat Sport za promjenu na pravi način obuhvata benefite sporta. Na koji način se oni mogu koristiti za svrhe učenja? Erasmus+ projekti imaju odgovore u tri ključne oblasti.

Projects with sports in adult learning

 

Sport kao sredstvo za razvoj vještina

Prvo, projekti veoma dobro ilustruju kako se sport može koristiti za razvoj raznovrsnih vještina: 

  • Učenje kako živjeti zdravim životomjeste kompetencija koja se naglašava u brojnim projektima, npr. Cjeloživotno plivanje, zbog mnogobrojnih sadašnjih zabrinutosti zbog toga što moderni stilovi života ne podstiču vježbanje, što vodi do zdravstvenih problema kao što su gojaznost i srčane bolesti.
  • Projekti takođe naglašavaju socijalne i građanske vrijednosti i stavove koji se mogu promovisati putem sporta kao što je razumijevanje između zajednica, i pružanje prilika grupama koji se suočavaju sa diskriminacijom ili se bore pristupe sportu, kao što su lica sa invaliditetom. Projekat Lančana reakcijanaglašava koncept “fer igre”; a projekat Fer igra pravilo za život koristi frazu “ulični fudbal za toleranciju” i razvija vještine u oblasti upravljanja konfliktom. Projekat Ona trči koristi sport za osnaživanje djevojaka.
  • Brojne meke vještine i kompetencije mogu se savladati putem sporta, uključujući timski rad, rješavanje problema, samopouzdanje i samopoštovanje. Kao što je to slučaj u projektu Sport za sve, sport može izvući ljude iz njihovih zona komfora; projekti omogućavaju bezbjedna mjesta gdje odrasli mogu da prevaziđu sopstveni strah od aktivnosti koje nisu radili od završetka škole.
  • Stručne vještine se takođe mogu usvajati. Vještine za zapošljivost su naročito naglašene u projektu Prilike mobilnosti kojima se širi investiranje u Lanarkshire kako bi se inspirisali polaznici stručnog obrazovanja da unaprijede zapošljivost i vještine; a bolje znanje karijernih prilika koje se mogu dobiti naglašeno je u projektu Program Koledža LFC Fondacije za unapređenje, izlaz i prohodnost .

 

Sport kao subverzivna alatka za učenje

Sport ima moć da pokrene ljude da uče koji se u suprotnom ne bi rado u to upustili. U tom smislu, možemo ga posmatrati kao subverzivnu pozitivnu silu, koja ljudima donosi usvajanje novih vještina a da oni nisu uopšte svjesni toga. To je jako izraženo u projektima Erasmus+ čije su ciljne grupe veoma često mladi ljudi iz ugroženih sredina koji nisu imali pozitivna iskustva u školi, i starija lica koji godinama nijesu bili u formalnom obrazovanju, kao što su ekonomski neaktivni odrasli. Ostale ciljne grupe obuhvataju porodice i lica sa invaliditetom i njihove njegovatelje. Projekat Osposobljeni mediji naglašava da mnoga lica sa invaliditetom ne znaju da postoje prilike za njih i da “uprkos tome što invaliditet može otežavati stvari, on ih ne onemogućava […] lica sa invaliditetom mogu učestvovati, postizati i uživati u osjećanjima koja donosi postignuće.

Ciljna grupa projekta su takođe mladi radnici, treneri, volonteri i ostali koji pružaju podršku. Kao što se navodi u projektu Sport za promjenu: ‘Volontiranje je […] savršen način angažovanja i ponovnog angažovanja odraslih lica u proces formalnog i neformalnog učenja. Volonterski rad omogućava značajnu obuku za zapošljavanje i put u svijet radne snage. Sport i volontiranje u sportu prepozanti su kao važni alati za angažovanje grupa koji su se udaljili od sistemskog formalnog učenja.”

 

Sport kao primjer neformalnog učenja

Sport omogućava raznovrsnim organizacijama da se uključe u planiranje i sprovođenje učenja, uključujući ne samo institucije koje se bave obrazovanjem odraslih, već i nevladine organizacije civilnog društva, sportske klubove i institucije visokog obrazovanja. Ovo je dio snaga sporta: on omogućava organizacijama sa mnogobrojnim i raznovrsnim vještinama i ekspertizom da rade zajedno.

Imajući u vidu njegovu pozitivnu subverzivnu ulogu, metodi neformalnog učenja zajednički su u projektima Erasmus+ koji su fokusirani na sport. Projekti često naglašavaju metode kao što su:

  • Učenje kroz rad
  • Vršnjačko učenje
  • Grupne diskusije
  • Prezentacije 
  • Probijanje leda
  • Igrice 

kao i aktivnosti kojima se omogućava učesnicima da se osvrnu na ono šta se događalo tokom sportske aktivnosti, kao što je netolerantno ponašanje.

Projekti zasnovani na sportu naglašavaju mentalne kao i fizičke dimenzije učenja. Projekat MEMTRAIN povezuje vježbe i trening mozga za promovisanje zdravog starenja i razvoja pamćenja za starije odrasle. Projekat Promovisanje aktivnog angažovanja u sportu koristi tradicionalni karate kao metod vježbanja za ljude preko 55 godina starosti, naglašavajući benefite u smislu strpljenja, ravnoteže, koordinacije, snage, mobilnosti i samopoštovanja.

Sport kao pokretač učenja nudi brojne prilike. On omogućava ljudima da usvajaju vještine kroz neformalne metode i okruženja, i uvodi u učenje mnoge ljude koji nikada to nisu razmatrali u formalnim okolnostima. Kakvo je vaše iskustvo?


Andrew McCoshan radi u obrazovanju i osposobljavanju preko 30 godina. Više od 15 godina sprovodi studije i evaluacije za EU, a prije toga je radio kao konsultant u Ujedinjenom Kraljevstvu. Andrew je trenutno nezavisni istraživač i konsultant, i viši saradnik za istraživanja u Centru za obrazovanje ranjivih grupa na Univerzitetu grada Dabilna u Irskoj.

Login (7)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više