Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Projekat IMPACT– ocjenjivanje i potvrđivanje učenja zasnovanog na kompetencijama pomoću IT

Na koji način tehnologije za učenje promovišu inovativne i holističke pristupe učenju i doprinose potvršivanju kompetencija stečenih informalnim učenjem? Dr Tim Scholze nam je predstavio projekat IMPACT koji ima za cilj da odgovori na ovo pitanje.

Na koji način tehnologije za učenje promovišu inovativne i holističke pristupe učenju i doprinose potvršivanju kompetencija stečenih informalnim učenjem? Dr Tim Scholze nam je predstavio projekat IMPACT koji ima za cilj da odgovori na ovo pitanje.

Projekat IMPACT: inovativne metode za potvrđivanje kompetencija

Na koji način tehnologije za učenje promovišu inovativne i holističke pristupe učenju i doprinose potvršivanju kompetencija stečenih informalnim učenjem? Projekat IMPACT se bavio ovim pitanjem između 2015. i 2016. godine, i razvio neograđeni prostor za učenje koji kombinuje sisteme za učenje sa otvorenim izvorima Moodle(link is external) i Mahara(link is external) softver za validaciju.

IMPACT je skraćenica za IT-based Methodology for Promoting, Assessing and validating Competence-oriented learning and Training (metodologija zasnovana na informacionimn tehnologijama za promovisanje, ocjenjivanje i potvrđivanje učenja i obuke zasnovanih na kompetencijama). Projekat stavlja jak akcenat na razvoj i integraciju informacionih tehnologija. Izradili smo prve specifikacije za sredine za virtuelno učenje sa otvorenim izvorima (Moodle LMS i Mahara e-portfolio) za interfejse sa sistemima potvrđivanja za formalno ineformalno učenje. IPACT je kreirao prostor za učenje kojm se pomažu novi načini (zasnovani na kompetencijama) učenja, kombinovanje učenja uz pomoć tehnologija i potvrđivanje. Projekat je takođe omogućio otvorene obrazovne resurse (OER) i ponudio bogato otvoreno okruženje za učenje za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, trenera, savjetnika i drugog kadra u sektoru obrazovanja (stručno obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanje odraslih, visoko obrazovanje, školsko obrazovanje i obrazovanje mladih).

Potvrđivanje ishoda učenja u informalnom i neformalnom učenju

IMPACT je kreiran na osnovu teme Potvrđivanja ishoda učenja u informalnom i neformalnom učenju (VINFL) koje je planirarno da se sprovede 2018. goidine. Realizovan je od strane konzorcijuma koji čine 10 organizacija iz Njemačke, Grčke, Bugarske, Litvanije, Portugala, Italije, Belgije, Slovačke i Poljske.

IMPACT je ukazao na brojne strukturne, tehničke i sadržajne prepreke i izazove koji usporavaju sprovođenje VINFL,  naročito u sektoru obrazovanja odraslih i mladih, ali i u informalnim poljima učenja u školi i visokom obrazovanju (npr. Erasmus+ mobilnost).

IMPACT je takođe usmjeren da pronađe rješenja za nedostatak tehničke međuoperativnosti da se uputi na:

  • Nedostajuće tehničke specifikacije
  • Nedostajuću vezu sa učenjem uz podršku IT i sistemima ocjenjivanja i otvorenih resursa za učenje, kao što je otvoreni resurs LMS i e-portfolio

IMPACT je izradio sveobuhvatnu strategiju za kombinovani otvoreni prostor za učenje zasnovan na IT i VINFL. Posebna pažnja posvećena je međuoperativnosti zasnovanoj na IT i integrisanju aktera obrazovanja iz prakse u ovu značajnu evropsku oblast.

Realizacija projekta i rezultati

Na osnovu opsežnog istraživanja, analiza dostupnih ECVET projekata i onlajn upitnika, projekat je pretočio preporuke o strukturama kvalifikacija ECVET-a Evropskog parlamenta i Savjeta u tehničku specifikaciju. Ova specifikacija je postavljena kao otvoreni izvor na posebnoj internet stranici kao osnova za razvoj softvera razvoja alata koji omogućavaju transfer kvalifikacija, jedinica i ishoda učenja. Na osnovu ovih specifikacija, razvijen je prototip softvera u sistemu potvrđivanja NIVO5  testiran sa najprikadnijih 10 ECVET projekata odabranih u fazi istaživanja.

Istovremeno smo izradili sveobuhvatnu implementacionu strategiju za nastavnike i trenere. Ona je zasnovana na dobro razvijenoj kvalifikaciji za obrazovni kadar za VINFL koja je osmišljena, izrađena i pilotirana sa grupom od 20 profesionalaca u kombinovanoj metodologiji učenja uključujući bogato otvoreno okruženje za učenje –IMPACT platformu. Ova platforma je centralno vođena i održavana kao sistem otvorenog izvora elektronskog portfolija. Ona se sastoji od kombinovanog okruženja za učenje i potvrđivanje koje je stvoreno na osnovu dobre tehničke ECVET specifikacije. Po prvi put se može uspostaviti neograđena veza između tehnologija za učenje pomoću otvorenih izvora (e-Portfolio, LMS i softver za potvrđivanje) i pilotirana je u okviru projekata za učenje obučenih nastavnika.

Tehnička međuoperativnost između tehnologija za učenje i osmišljavanja specifikacije i prototipa softvrea za ECVET projekte predstavlja značajnu prekretnicu za mrežu 22 države članice. Ona će obogatiti usluge i infrastrukturu koje nude njeni partneri za sprovođenje VINFL i inovativne obrazovne prakse u EU.

Saznajte više o projektu IMPACT 

 

 


Tokom posljednjih 20 godina, Tim Scholze je radio na istraživanju i razvojnim projektima u različitim sektorima obrazovanja koji se odnose na inovativne oblasti praktičnog učenja u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih. Takođe je radio i kao naučni ekspert na Univerzitetima Kassel i Duisburg-Essen, Njemačkom institutu za obrazovanje odraslih, DVV International i REVEAL grupi. Doktorirao je na obrazovnim naukama i predsjedava Udruženjem institucija kombinovanog učenja. Udruženje prestavlja krovnu evropsku organizaciju stručnjaka iz prakse i nauke iz 22 države članice EU koji rade na učenju zasnovanom na kompetencijama i potvrđivanju informalnog i neformalnog učenja.

Login (8)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više