Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Odrasli u Evropi ne vole stručno obrazovanje: 5 teških poruka iz nedavne ankete javnog mnjenja koje je uradio Cedefop

EPALE Thematic Coordinator, Andrew McCoshan, argues that Cedefop's public opinion survey on vocational education and training (VET) should prompt a call to action in Europe.

EPALE VET Cedefop Survey

EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, smatra da anketa Cedefopa o mišljenju javnosti o stručnom obrazovanju i osposobljavanju treba da ubrza poziv na akciju u Evropi.

Često se kaže da stručno obrazovanje i osposobljavanje ima loš imidž. Zaista, nacionalne i EU politike su već neko vrijeme fokusirane na ovom izazovu. Stoga treba da uzmemo u obzir skorašnju anketu Cedefopa o mišljenju javnosti jer ona predstavlja najpouzdaniju i najskoriju sliku stavova javnosti o stručnom obrazovanju, obuhvatajući stanovišta od ne manje od 35 hiljada odraslih iz Evrope. Nažalost, ona pokazuje da i dalje imamo dugačak put da pređemo kako bismo ispravili negativne percepcije o stručnom obrazovanju i osposobljavanju.

 

1. U poređenju sa opštim obrazovanje, stručno obrazovanje i osposobljavanje ima loš imidž

Brojke iz naslova ankete potvrđuju naše sumnje: tri četvrtine ispitanika vjeruje da opšte obrazovanje ima pozitivniji imidž od stručnog obrazovanja. Zatim, 63% njih vjeruje da je lakše dobiti kvalifikaciju stručnog obrazovanja nego kvalifikaciju opšteg obrazovanja. To ne znači da stručno obrazovanje ne vrijedi: 86% ispitanika se složilo da se u stručnom obrazovanju stiču vještine koje su potrebne poslodavcima, 67% ljudi brzo nađe posao nakon sticanja kvalifikacije stručnog obrazovanja, a 60% njih misli da stručno obrazovanje vodi kao dobro plaćenim i visoko kotiranim poslovima.

 

2. Stručno obrazovanje nije uvijek na prvom mjestu na spisku preporuka ljudi

Samo 60% ljudi koji su završili stručno obrazovanje i 26% onih koji su završili opšte obrazovanje preporučuju stručno obrazovanje drugima. U nekim zemljama, udio ispitanika koji preporučuju stručno obrazovanje je veoma nizak: oko jedan od pet u Danskoj, Švedskoj i Irskoj. Takoše postoje pogrešne koncepcije: 70% ispitanika vjeruje da se stručno obrazovanje odnosi na manuelni radi, uprkos veoma velikim promjenama u prirodi posla koje su se već desile.

 

3. Stručno obrazovanje pati od aktivnog obeshrabrivanja

U 19 od 28 država članica EU, minimum 20% ispitanika je reklo da je dobilo savjet (većinom od članova porodice) da ne upisuje stručno obrazovanje. U nekim zemljama, taj procenat prelazi 40% (Hrvatska, Italija, Rumunija, Mađarska). Samo je u Holandiji ova cifra niža od 10%.

 

4. Nedostatak informacija nastavlja da bude prepreka 

Puno je napora uloženo u promovisanje potrebe za kvalitetnim informacijama i uspmjeravanjem za sve u Evropi. Međutim, anketa ukazuje na to da postoji još mnogo da se uradi: 26% odraslih koji su završili stručno obrazovanje, a 50% onih koji su završili opšte obrazovanje kazalo je da im nisu pružene informacije o stručnom obrazovanju kada su donosili odluke o vrsti srednje škole koju bi upisali.

5. Stručno obrazovanje je nepopularno kod ljudi koji nemaju ili imaju malo kvalifikacija

24% ljudi koji nisu završili srednje obrazovanje čak nisu ni čuli za stručno obrazovanje, a 21% ljudi je čulo za to, ali nije znalo šta to zapravo znači. Uz činjenicu da mnoge zemlje pokušavaju da razviju stručno obrazovanje kao djelotvoran put za ljude koji imaju poteškoća u formalnom obrazovanju, ove cifre su ektremno zabrinjavajuće.

 

Zaključci su jasni i teški

Cedefopu treba čestitati na ovoj anketi. Istovremeno, rezultati treba da uplaše sve nas uključene u politiku stručnog obrazovanja u bilo kom svojstvu.

Sada je prilično jasno da veliki udio odraslih ima negativne percepcije i/ili pogrešne koncepcije o stručnom obrazovanju i vjerovatno će ih prenijeti na mlade ljude. Možemo racionalno pretpostaviti da će ovo uticati na njih da ne žele da budu dio stručnog obrazovanja.

Ovo zahtijeva hitno djelovanje. Poruka je snažna: ili nismo dovoljno uradili da unaprijedimo stručno obrazovanje u svijesti odraslih ili ono što smo uradili nije dovoljno djelotvorno.

Potrebna nam je opsežna i ujedinjena promocija vrijednosti nadgradnje vještina i ponovnog sticanja vještina za odrasle zajedno sa kvalitetnim savjetima i usmjeravanjem. Jasno je da nam je takođe potrebno bolje i kvalitetnije kontinuirano stručno obrazovanje kako bismo učinjtli da promocija bude uvjerljiva. Neće biti lako, ali nam je to hitno potrebno – percepcije se brzo usvajaju i moraju se mijenjati.


Andrew McCoshan radi u oblasti obrazovanja i osposobljavanja preko 30 godina. Više od 15 godina, on sprovodi studije i evaluacije za EU, a prije toga je radio kao konsultant u UK. Andrew je trenutno nezavnisni istraživač i konsultant, ekspert za ECVET u UK, i viši saradnik za istraživanja na Univerzitetu Dublin City u Irskoj.

Login (6)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više