Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Digitalno obrazovanje odraslih

Sadržaj  Šta je digitalna tehnologija?  Digitalno obrazovanje  Proces učenja  Digitalizacija

Šta je digitalna tehnologija ? Digitalna tehnologija neodvojiv je elementsavremene okoline učenja. Didigitalna tehnologija se oslanja naupotrebu računara, tableta i mobilnihtelefona, kao i aplikacija koje zavise odinterneta i drugim uređajima kao što suvideokamere, mikrofon...

Digitalno obrazovanje (učenje) Od kada se digitalne tehnologije koriste uostvarivanju ciljeva učenja kroz aktivnostiodraslih, moglo bi se reći da je digitalna tehnologija uslužbi značenja obrazovne tehnologije. Obrazovna tehnologija se odnosi na upotrebu medijakoji su nastali u informatičkoj revoluciji zaobrazovne svrhe radi lakšeg, bržeg i objektivnijegučenja i podučavanja.

Proces učenja 

 Proces učenja treba usmjeriti narazmišljanje, a ne na reprodukovanje znanja. Digitalno učenje podrazumijeva svaku vrstuučenja za koju se koristi tehnologija.

Digitalizacija

Upravo digitalizacija omogućava pristup apsolutno svim podacima i digitalnim sadržajima, i na odraslima je samo da ovladaju kako da ih iskoristite.

 Tekstovi i slike se digitalizuju prekucavanjem,skeniranjem i fotografisanjem digitalnimfotoaparatom. Zvuk tako što se zvučni izlaz uređaja zareprodukciju audio sadržaja povežu s računaromkoji je opremljen zvučnom karticom i programomza obradu zvuka...Veoma je bitno da umijemo koristitidanašnju tehnologiju, i pored toga, koristitije za usvajanje novih znanja. Google je naša biblioteka, a Vikipedija našaenciklopedija.

Iako većina odraslih uspijeva da usavrši svoje korišćenje moderne tenologije, mnogima te promjene stvaraju prepreke unjihovom obrazovanju. Najveći razlog zbog koga je odraslima otežano digitalno učenje jeste nedostatakvještina u radu sa kompjuterima.

Treba zajedno da radimo na digitalnomopismenjavanju odraslih, kako bismo im omogućili da steknu nova znanja koristećiinternet i računare.

 

Login (0)
Oznake

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više