Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Digitalno učenje na radnom mjestu – inspirativni primjeri iz Evrope

Digitalne tehnologije imaju veoma veliki potencijal za širenje učenja odraslih na radnom mjestu. EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, je radio sa predstavnicima država članica EU u radnoj grupi za izradu dokumenta Obrazovanje i obuka 2020 u oblasti stručnog obrazovanja kako bi istražio prilike i izazove. U ovom blog članku sagledavaju se prilike, dok su izazovi fokus pratećeg članka.

Digital learning workplace

Digitalne tehnologije imaju veoma veliki potencijal za širenje učenja odraslih na radnom mjestu. EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, je radio sa predstavnicima država članica EU u radnoj grupi za izradu dokumenta Obrazovanje i obuka 2020 u oblasti stručnog obrazovanja kako bi istražio prilike i izazove. U ovom blog članku sagledavaju se prilike, dok su izazovi fokus pratećeg članka.

Upotreba tehnologija digitalnog učenja na radnom mjestu je u porastu. Skorašnji izvještaj o učenju preko LinkedIn-a pokazuje da skoro dvije trećine ljudi uključenih u „razvoj talenta“ unutar kompanija troše više budžeta za onlajn učenje nego što je to bio slučaj u 2017. godini. Preko jedne trećine troši manje na obuke koje drže instruktori. Ovo se ne bi dogodilo da učenje odraslih ne nudi nove prilike i prednosti u odnosu na tradicionalne načine učenja. Koje su to prilike i koje digitalne tehnologije pobjeđuju druge metode?

Države članice Evropske unije trenutno istražuju ova pitanja zajedno putem angažmana u Radnoj grupi za izradu dokumenta Obrazovanje i obuka 2020, oblast: stručno obrazovanje, koju podržava Evropska komisija. Izvještaj će biti završen sljedeće godine, ali već postoje  uvidi u vrste iskustava u učenju na radnom mjestu u cilju ispunjenja tražnje za razvojem novih vještina.

  

Stvari se rade na drugačiji način

Veoma je dobro poznato da digitalne tehnologije znače da možemo podučavati i učiti drugačije nego prije, nudeći mogućnost radnicima i poslodavcima pristup prilikama za učenje u vrijeme i na mjestu koje oni odaberu.

Međutim, više od toga, sadašnje inovacije u obrazovanju i osposobljavanju su toliko značajne da odgovaraju ranim stadijumima revolucije u učenju . Obrazovanje i osposobljavanje se suočavaju sa remetilačkim i radikalnim oblicima inovacija – ne samo sporom inkermentalnom pormjenom – koja je s jedne strane povezana sa novim tehnologijama, a s druge strane, sa pojavom tražnje za novim vještinama pokrenutim digitalizacijom na tržištu rada.

Digitalne tehnologije su naročito pogodne za podršku pedagogijama kao što su iskustveno, kombinovano i na igrama zasnovano učenje, kako prikazuju primjeri u nastavku.

 

NA KOJI NAČIN DIGITALNO UČENJE MOŽE PRUŽITI PODRŠKU …

…ISKUSTVENOM UČENJU?

  • Najnoviji izvještaj Evropske fondacije za obuku pokazuje da je kreiranje video snimka veoma efikasno ako je propraćen pristupom iskustvenog učenja, budući da ono pokreće, širi i podstiče reflektivne procese. Izrada video snimka pomaže da se uključe iskustva onih koji uče: oni mogu snimiti svoja iskustva, a onda aktivno učiti iz toga na brojne različite načine. Npr. nastavnici mogu snimiti sami sebe tokom rada i zatim baviti samoprocjenu svoje prakse ili podijeliti video nekoj studijskoj grupi ili u ambijentu gdje se ocjenjuje razmijenjena praksa.

…KOMBINOVANOM UČENJU?

  • U Finskoj, Omnia je Agencija za zajedničko obrazovanje Espoo regije koja je u vlasništvu tri opštine, i pionir je u onlajn nastavi stručnog obrazovanja. To je regionalni centar za razvoj obrazovanja koji ima pet kampusa i 860 zaposlenih koji podučavaju oko 40.000 polaznika uključujući oko 10.000 učenika stručnog obrazovanja. Među njegovim inovativnim programima, postoji Edutech Bootcamp, koji pruža intenzivno iskustvo kombinovanog učenja gdje se učenici stručnog obrazovanja suočavaju sa izazovom da postavljaju pitanja, probaju nove stvari i uče kroz miks kolaborativnog, praktičnog i onlajn učenja. Nastavnici u stručnom obrazovanju sarađuju putem društvenih medija i cloud usluga kako bi pružili podršku u učenju, a kreiraju i dijele sadržaje.

…NA IGRI ZASNOVANOM UČENJU?

GVETS je dvogodišnji Erasmus+ projekat za razvoj učenja zasnovanog na igri (gamifikacija) za nove stručnjake koji rade sa djecom migranata, čiji je cilj osnaživanje kapaciteta stručnjaka u njihovoj ulozi zaštite djeteta. Znanje, iskustvo i ekspertiza svih sedam partnerskih organizacija biće prikupljeni, sa fokusom na integraciji elemenata igre u sadržaje koji se odnose na migracije, djecu i interkulturalno obrazovanje kako bi se pružile prilike za obukom kroz upotrebu tehnoloških alata.

  

Upotreba onlajn resursa i programa

U prethodnim godinama na internetu su se akumulirale brojne prilike za učenje. Nastavnici, treneri i polaznici mogu besplatno kopirati, koristiti i prilagođavati Otvorene obrazovne resurse i Otvorene kurseve. Masovni otvoreni onlajn kursevi (MOOCs) privukli su mnogo pažnje, naročito u oblasti visokog obrazovanja, iako su u stručnom obrazovanju bili manje značajni do danas. Takođe sve više se pojavljuju druge komercijalne platforme koje mogu biti podrška učenju, uključujući YouTube, Google+ zajednice i platforme za dijeljenje fajlova kao što je Dropbox. Ono što je interesantno jeste to da se čini da je najčešći pristup među zaposlenima koji prolaze obuku jeste da oni ne koriste samo dostupan onlajn sadržaj, već kombinuju sadržaj ‘izvan police’ sa sadržajem koji se kreira interno, unutar kompanije.

 

U Španiji, Nacionalni institut za nove tehnologije i obuku nastavnika (INTEF) nudi sveobuhvatan paket inovativnih onlajnih prilika za nastavnke i trenere za unapređenje njihovih vještina. To obuhvata:

  • Masivne otvorene onlajn kurseve (MOOCs), svaki sa svojom Facebook grupom i Twitter hashtagom za nastavnike da se povezuju i pomažu jedan drugom.
  • NANO Otvorene onlajn kureseve (NOOCs), koji nude prilike za učenjem od jednog do 20 časova sa fokusom na konkretnim oblastima kompetencija.
  • EduPills, aplikacija koja nudi prilike za sticanje i/ili razvoj digitalnih vještina u jedinicama u trajanju od 3 do 8 minuta.
  • Insignias INTEF Open Badge Backpack, u kome se skladište, uvoze, preuzimaju i dijele digitalni bedževi društvenih medija za obuke za sticanje kompetencija. 

Prednost pametnih telefona i tableta je u velikoj mjeri povećala potencijal mobilno učenje. Ovi uređaji imaju veliki potencijal za povećanje pristupa obrazovanju, naročito izvan tradicionalnih školskih sredina, i da povezuju mjesta za učenje i radna mjesta. Projekat finansiran od strane EU REACH razvio je jedinice multimedijalnog učenja o osnovnim vještinama i brizi o korisniku kako bi se povećala motivacija i učešće mladih polaznika prilikom obuke na radnom mjestu putem mobilnih uređaja u Italiji, Norveškoj, Španiji i Turskoj. Ovaj projekat pokriva brojne sektore: turizam, zdravstvena njega, građevina i proizvodnja hrane.

Revolucija stvarnog učenja počinje … ?

Dok je opisano digitalno učenje proširilo raspon i fleksibilnost prilika, mnogo veći potencijal za transformisanje iskustva u učenju leži u preuveličanoj stvarnosti i virtuelnoj stvarnosti koje mogu ponovo definisati interfejs između edukatora, onih koji uče i mašina. Simulacije virtuelnog učenja su već neko vrijeme prisutne, ali su prije bile ograničene na sektore gdje su veliki troškovi za razvoj mogli biti poravnani benefitima, npr. simulacija leta u avio industriji. Međutim, tehnološki razvoji su ih učinili mnogo šire dostupnim.

Ne samo da preuveličana i virtuelna stvarnost omogućavaju replikaciju aktivnosti iz stvarnog svijeta, već i unaprijeđuju proces učenja. Na primjer, neki simulatori slikanja virtuelne stvarnosti sprejom, kao što se može koristiti u auto industriji, mogu prikupiti podatke o dubini i opsegu boje što omogućava ocjenjivanje vještina polaznika da budu detaljniji i konzistentniji nego ranije.

Preuveličana stvarnost omogućava interaktivna iskustva okruženja u stvarnom svijetu, na primjer omogućavanjem 3D modela koji će se unaprijediti kompjuterski generisanim informacijama. Aplikacije preuveličane stvarnosti na mobilnim uređajima su takođe sve više dostupne i omogućavaju onima koji uče da, na primjer, razumiju geometriju u 3D i uče o životnim ciklusima biljaka. Softver je takođe dostupan za omogućavanje nastavnicima da kreiraju sopstvene aplikacije preuveličane stvarnosti.

Treba da znamo više!

Čini se da smo tek na početku digitalne revolucije u oblasti učenja. Postoje nove prilike za „mikro-učenje“ i društveno učenje, sa novim potencijalom za razbijanjem prilika za učenje na manje jedinice i okupljanjem ljudi sa zajedničkim interesima u učenju, gdje god da se nalaze. A nove tehnologije nude prilike za nove pedagogije. Mnoge kompanije već vide njihove prednosti, ne samo u smislu smanjenih troškova i unaprijeđenih benefita. Ali treba da bolje razumijemo vrste digitalnih inovacija koje se odvijaju prilikom učenja na radnom mjestu. U ovom blog članu je predstavljeno samo nekoliko primjera: zajednica učenja odraslih treba više! Zašto da ih ne podijelima putem komentara ispod teksta?

A u pratećem blog članku u ovoj „mini-seriji“ detaljnije ćemo se pozabaviti novim izazovima koje postavlja digitalizacija u učenju na radnom mjestu i na koji način se možemo osposobiti da se sa njom hvatamo u koštac.


Andrew McCoshan radi u oblasti obrazovanja i osposobljavanja u Evropi preko 30 godina kao akademski istraživač i konsultant. On je viši saradnik za istraživanja u Centru za obrazovne prepreke na Univerzitetu Dublin City u Irskoj.

Login (10)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više