Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Razvoj karijere kroz transverzalne kompetencije

Transversal competencies such as communication and leadership are crucial transferable skills for future workplaces. How to develop and assess these all-important but at times highly subjective skills? The DEVELOP project, headed by a trans-European consortium and co-funded by the EU, is developing an online environment designed to both measure and develop these skills. It integrates techniques such as game-based methods, social learning and AI planning with the final goal to assist users to further develop their careers.

Transversal skills

 

Transverzalne kompetencije kao što su komunikacija i liderstvo predstavljaju krucijalne prenosive vještine za buduća radna mjesta. Kako razvijati i ocjenjivati ove važne ali s vremena na vrijeme veoma objektivne subjektivne vještine? Projekat DEVELOP, koji sprovodi trans-evropski konzorcijum, a sufinansira EU, razvija onlajn okruženje osmišljeno za mjerenje, kao i za razvoj ovih vještina. On integriše tehnike kao što su metodi zasnovani na igri, socijalno učenje i AI planiranje sa krajnjim ciljem da se pomogne korisnicima da dalje razvijaju svoje karijere.

Razvoj karijere u velikim organizacijama je dugo vremena bio pokrenut rješenjima od strane uprave organizacije. Promjenljiva tržišta rada, smanjena bezbjednost posla, i duži radni životi odvlače zaposlene od fokusa na samo jedan karijerni put ka razvoju kompetencija za cjeloživotnu zapošljivost.

Ovdje meke vještine ili transverzalne kompetencije igraju značajnu ulogu: meke vještine kao što su liderstvo i komunikativna kompetencija definisane su kao krucijane prenosive vještine za sve buduće zaposlene. Odaljavanje od karijernih puteva koje pokreće organizacija zahtijeva od zaposlenih da preduzmu kontrolu nad sopstvenim razvojem. Ovo zahtijeva alate za podršku razvoju karijere koji u centar stavlja zaposlenog a pokreće ga osposobljenost pojedinca.

Onlajn okruženje za podršku razvoju karijere

Projekat DEVELOP koji finansira EU kreira ove alate za razvoj karijere koji je pokrenut kompetencijama pojedinca. DEVELOP sprovodi konzorcijum evropskih partnera koji sačinjavaju privatna preduzeća, univerziteti i istraživačke organizacije. DEVELOP Personalizovana sredina za učenje (PLE)  predstavlja onlajn okruženje za korisnike kao što su zaposleni, menadžeri i strateški službenici za razvoj ljudskih resursa u srednjim i velikim preduzećima koji žele karijernu orijentaciju i da aktivno razvijaju svoju karijeru. Okruženje nudi usluge kao što su ocjenjivanje transverzalnih kompetencija (npr. liderstvo, komunikacija, kritičko mišljenje, itd.), analiza društvenog kapitala zasnovana na virtuelnoj društvenoj mreži zaposlenog, preporuke za karijerni put  i srodne aktivnosti učenja, koje pomaže zaposlenima da otkriju svoje snage i dalje razvijaju svoje kariejre. Krajnji proizvod projekta namijenjen je da bude profitabilan alat za srednja i velika preduzeća.

DEVELOP project

Korisnici mogu otkriti svoje kompetencije korišćenjem DEVELOP onlajn alata za ocjenjivanje

 

U ovom video snimku vidi se kratak pregled DEVELOP okruženja i njegov pristup razvoju karijere zasnovan na kompetencijama.

 

Kako ocjenjivati i razvijati transverzalne kompetencije u digitalnoj eri?

Imajući u vidu njihovu često subjektivnu prirodu, kako se onda ocjenjuju transverzalne kompetencije u ovom projektu?

DEVELOP integriše onljan upitnike za procjenu ličnosti, 360-stepeni povratne informacije (to su povratne informacije sakupljene od kolega, podređenih i nadređenih, kao i putem samoevaluacije) i ostale upitnike kojim se ocjenjuju transverzalne kompetencije korisnika. Mi kombinujemo oto sa novim AI tehnikama planiranja kako bismo preporučili realistične puteve učenja korisniku za određeni karijerni cilj, priznajući neizvjesnost ovih ocjenjivanja kompetencija. Pored toga, projekat razvija i integriše dalje inovativne alate za ocjenjivanje i obučavanje o transverzalnim kompetencijama: ocjenjivanje zasnovano na igri i Alatka za socijalno učenje.

 

Ocjenjivanja zasnovana na igri

Transverzalne vještine kao što su komunikacija i liderstvo često se mjere u igrama uloga, upitnicima i ponekad korišćenjem metoda 360 stepeni povratnih informacija. Iako ovi metodi nude prednosti, oni su često vremenski zahtjevni i skupi. Savremeni način ocjenjivanja mekih vještina kao što je liderstvo jeste korišćenjem ocjenjivanja zasnovanih na igri. Koncept ozbiljne igre obuhvata ponašanja u okruženju tokom igre, na takav način da je dovoljno povezan sa stvarnim ponašanjem, ali se digitalno mjeri na zabavan i štedljiv način. Takav metod se pokazao valjanim, naročito u odnosu na tradicionalni metod.

DEVELOP je kreirao ozbiljnu igru za mjerenje i obučavanje za lidersku kompetenciju. U toj igri, nalazite se u autentičnom kontekstu radnog mjesta. Interakcije sa vašim virtuelnim članovima tima pomažu vam da identifikujete svoj preferirani liderski stil. Takođe popunjavate i upitnik da odredite kako mislite o sebi kao o lideru. Kada završite sa liderskim putovanjem, dobićete izvještaj koji će dati pregled vaše percepcije kao lidera u odnosu na vaš liderski stil zasnovan na vašim odlukama u samoj simulaciji.

Ovaj video nudi kratak uvod u lidersku igru. DEVELOP trenutno završava kreiranje ozbiljne igre za ocjenjivanje kompetencija za virtuelnu saradnju .

Alatka za socijalno učenje – integrisanje usvojenih kompetencija u stvarni život

Transverzalne kompetencije ne razvijaju se samo učešćem u onlajn kursevima ili tokom obuke u učionici budući da prenos usvojenog znanja u praksu nije obezbijeđen. Integrisanje aktivnosti učenja u svakodnevne radne procese zaposlenog i socijalne interakcije od ključnog je značja za dugoročan uspjeh učenja na radnom mjestu. Učenje u društvenim grupama ka zajedničkom cilju, i pružanje i dobijanje povratnih informacija i ocjenjivanja od strane vršnjaka predstavlja novi trend u korporativnom osposbljavanju. Na koji način se ovo može digitalno podržati?

Kroz projekat je takođe kreirana DEVELOP Alatka za socijalno učenje, onlajn alatka kojom se omogućava samousmjereno informalno učenje i razvoj kompetencija uz podršku zajednice koja uči. Ova alatka nudi različite karakteristike koje vode i motivišu korisnika da primjenjuje znanje u praksi. Trener može koristiti Alatku za socijalno učenje za pripremu aktivnosti učenja oko određene (transverzalne) kompetencije. Aktivnost se sastoji od različitih sitnih zadataka ili izazova na kojima polaznici rade samostalno ili uz pomoć zajednice prakse gdjegod da se javlja u njegovom svakodnevnom poslu.

Social Learning Tool

Alatka za socijalno učenje – Zadaci koji pripadaju aktivnosti socijalnog učenja za obučavanje za kompetencije pregovaranja

Šta je sljedeće?

DEVELOP će započeti pilotiranje okruženja sa krajnjim korisnicima u tri velika preduzeća u ljeto 2018. godine. Trajanje pilota predviđeno je od četiri do šest mjeseci, kraj projekta je predviđen za jul 2019. godine. Ukoliko želite da dobijete više informacija o okruženju ili projektu, budite slobodni da kontaktirate DEVELOP tim


Develop logo
DEVELOP (Razvoj karijere kroz društvene mreže i transverzalne kompetencije) je projekat istraživanja i inovacija koji finansira Evropska komisija u okviru programa Horizon2020 (Broj Ugovora o grantu: 688127).
Login (3)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više