Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Ocjenjivanje vještina i alati EU: brzi vodič za edukatore u obrazovanju odraslih

EPALE Thematic Coordinator Andrew McCoshan looks at some of the key tools the EU has developed to support the assessment of learners’ skills.

European assessment tools

 

EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, sagledava neke od ključnih alata koje je EU razvila u cilju podrške ocjenjivanju vještina odraslih lica.

Evropska unija ima brojne alate dostupne edukatorima za odrasle koji mogu biti od praktične pomoći prilikom ocjenjivanja vještina. Zapravo ste možda za veliki broj njih čuli. Ali zašto bi vam oni bili potrebni. Neki alati EU uobličavaju kontekst unutar kog se odvija ocjenjivanje uopšteno. Takođe postoje i konkretni alati koje praktičari mogu koristiti za prepoznavanje vještine koje su stekla lica u različitim zemljama. 

EU Assessment Tool EPALE

Omogućavanje okvira i smjernica

Okvir za sve ove alate jeste EQF – Evropski kvalifikacioni okvir . EQF je zajednička referentna tačka u odnosu na koju države razvijaju svoje nacionalne kvalifikacione okvire. Kao i svi alati, EQF se zasniva na ishodima učenja. U mnogim zemljama, uvođenje kvalifikacija – pa samim tim i programa za učenje – na osnovu ishoda učenja ima radikalan efekat na to kako se uopšteno ocjenjuju vještine.

Još jedan benefit EQF-a jeste taj što on omogućava „čitanje“ kvalifikacija od zemlje do zemlje. Na ovaj način se podržava mobilnost pojedinaca ukoliko isti žele da rade izvan svoje matične zemlje. Moguće je uporediti primjere kvalifikacija  između dvije zemlje na internet stranici Europa (za sada ima 18 sistema obrazovanja i osposobljavanja).

Kada je u pitanju EQF, države takođe koriste principe evropskog pristupa kreditnom vrednovanju – ECVET– tako da pojedinci mogu dobiti kredit za svoje učenje koji im omogućava, na primjer da nesmetano mijenjaju programe, bez gubljenja benefita od prethodnog učenja.

EU je takođe radila na promovisanju metoda za ocjenjivanje vještina koje su se stekle izvan formalnog okruženja za učenje. Od 2004. godine, postoji redovno ažuriran inventar metoda za potvrđivanje neformalnog i informalnog učenja  koji sadrži veliki broj primjera koji mogu inspirisati praktičare. Smjernice za validaciju  takođe su dostupne za podršku praktičarima i institucijama koje su odgovorne za razvoj i funkcionisanje aranžmana za validaciju.

 

Pomoć prilikom vrednovanja i priznavanja vještina stečenih izvan matične zemlje

Dostupan je veliki broj alata kojima se podržava ocjenjivanje i priznavanje vještina među zemljama, i na taj način se prevazilaze prepreke koje su izazvane razlikama između sistema obrazovanja i osposobljavanja. 

Jedan od glavnih ciljeva već pomenutog ECVET-a jeste podrška ocjenjivanju vještina stečenih izvan matične zemlje. ECVET omogućava skup principa kojima se omogućava da odraslim licima koji studiraju/uče u inostranstvu priznavanje znanje i vještine koje su stekli u jednoj zemlji bude priznato u drugoj. Često ljudi koji imaju radni angažman u inostranstvu, napišu izvještaj o svom iskusvu kad se vrate u matičnu zemlju, ali ne dobijaju kredite u svom programu učenja. ECVET principi omogućavaju šansu da se ovo dogodi. Upotrebom alata kao što su sporazumi o saradnji, sporazumi o učenju i transkripti učenja, ECVET omogućava licima i njihovim tutorima da se usredsrede na pitanje na koji način će se ocijeniti i vrednovati njihove vještine. Kroz ove alate, mogu se istražiti i dogovoriti pitanja kao što su koji će se ishodi učenja postići i na koji način će oni biti ocijenjeni.

Europass sastoji se od alata za dokumentovanje vještina koje ljudi usvoje kako bi se omogućilo bolje razumijevanje između zemalja: 

  • Dokument Europass Mobilnost predstavlja evidenciju vještina stečenih u jednoj zemlji kroz, recimo, rad ili volontiranje ili razmjenu. Njega popunjavaju partnerske organizacije uključebne u razmjenu za mobilnost, prvo u zemlji porijekla, zatim u zemlji domaćinu. Partneri mogu biti univerziteti, škole, centri za obuku, predzzeća, NVO, itd. Uspješnost ovog dokumenta oslanja se na primjeni efikasnih postupaka ocjenjivanja. Dostupni su brojni primjeri koji predstavljaju koristan resurs.
  • Dodatak diplomi  i Dodatak sertifikatu  opisuju vještine koje su stekla lica sa visokim obrazovanjem odnosno lica sa srednjim stručnim obrazovanjem. Oni omogućavaju dodatne informacije onima koje se nalaze u zvaničnim diplomama i/ili transkriptima, kojima se olakšava njihovo razumijevanje naročito od strane poslodavaca ili institucija izvan matične zemlje. Većina zemalja je uspostavilo nacionalne spiskove dodataka sertifikatu. Uz ove alate zajedno sa djelotvornim procesima za ocjenjivanje svakako se postiže uspjeh.
  • Pasoš za jezike  omogućava alat za samoprocjenu vještina poznavanja jezika i kvalifikacije.
  • Europass CV je standardizovani obrazac za biografiju koji se sve više koristi šriom Evrope. Do danas, kreirano je preko 100 miliona ovakvih biografija onlajn. 

Savjeti i podrška o ovim alatima dostupni su u Nacionalnim centrima za Europass.

 

Dodatna vrijednost

EU alati mijenjaju imidž ocjenjivanja u Evropi. Prelazak na ishode učenja ima značajno dejstvo na kriterijume i prakse ocjenjivanja u Evropi. Štaviše, EU alati odvlače pažnju na potrebu da se ozbiljno razmotri na koji način, kada i gdje ocjenjujemo učenje i vještine stečene izvan formalnih procesa učenja i izvan naših zemalja.  Takođe postoje ostali alati koje nismo razmotrili, uključujući EQAVET (the zajednicu prakse za promovisanje evropske saradnje u oblasti razvoja i unapređenja obezbjeđenja kvaliteta u stručnom obrazovanju), Evropsku klasifikaciju zanimanja, vještina, kompetencija i kvalifikacija (ESCO), EU Direktivu o priznavanju stručnih kvalifikacija  i bazu podataka regulisanih zanimanja , kao i pasoši za vještine sektora. Možda želite dalje da ih istražite. Bilo bi fascinantno saznati koliko su čitaoci svjesni ovih alata i toga koliko ih koriste: zašto ne biste uzeli učešća u anketi!


Andrew McCoshan radi u oblasti obrazovanja i osposobljavanja preko 30 godina. Više od 15 godina, on sprovodi studije i evaluacije za EU, a prije toga je radio kao konsultant u UK. Andrew je trenutno nezavnisni istraživač i konsultant, ekspert za ECVET u UK, i viši saradnik za istraživanja na Univerzitetu Dublin City u Irskoj.

Login (10)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više