Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Politika praktičnog obrazovanja kod poslodavca dobija neočekivani zaokret

For youths, apprenticeships have offered an increasingly popular alternative to high-cost university education. For adults, advanced apprenticeships can offer a route to career progress. But newly introduced policy designed to increase apprenticeships in England may not be working out as intended according to fresh enrollment figures. Check out Markus Palmen's reflections on the topic and watch his video interview about intergenerational learning between older craftsmen and young apprentices.

Za mlade ljude, praktično obrazovanje kod poslodavca nudi sve popularniju alternativu skupom univerzitetskom obrazovanju. Za odrasle, napredno praktično obrazovanje kod poslodavca može nuditi puteve za napredak u karijeri. Međutim, nedavno uvedena politika osmišljena za povećanje broja prilika za praktično obrazovane kod poslodavca u Engleskoj još uvijek ne funkcioniše onako kako bi trebalo, kako pokazuju najnoviji podaci o upisu. Pročitajte šta Markus Palmen ima da kaže na ovu temu i pogledajte intervju sa njim o međugeneracijskom učenju između starijih zanatlija i mladih ljudi koji su na praktičnom obrazovanju kod poslodavca.

 

Stručno obrazovanje putem praktičnog obrazovanja kod poslodavca je rastući trend u Engleskoj. Ono je počelo da bude rastući trend od 2005. godine. Tokom 2016. godine, 509.000 ljudi se uključilo u praktično obrazovanje kod poslodavca, u poređenju sa 500.000 u prethodnoj godini i 440.000 u 2014.

 

Broj polaznika praktičnog obrazovanja kod poslodavca opada

Trend praktičnog obrazovanja kod poslodavca ide u korak sa namjerama vlade Ujedinjenog Kraljevstva da se poveća broj polaznika. Ova namjera se razvija kroz brojne preporuke sa ekspertskih panela, od kojih je posljednji Sainsbury Review (iz 2015. godine, ekspertski panel stručnjaka iz privrede i obrazovanja).

Najskoriji mehanizam politike koji je uspostavljen u cilju podizanja broja polaznika praktičnog obrazovanja kod poslodavca jeste Davanja za praktično obrazovanje kod poslodavca. Ovim nametom se od velikih kompanija (koje isplaćuju više od 3 miliona funti zarada) da plaćaju 0.5% zarade u Davanja, što se dalje koristi da se subvencionišu preduzeća da preuzimaju polaznike na praktično osposobljavanje.

Međutim, najskorija statistika je pokazala da je ovaj broj dramatično opao , na 61 % u odnosu na isti period prethodne godine. Šta mogu biti uzroci?

O razlozima tek počinje da se diskutuje, dok kritičari politike vlade ukazuju na osmišljavanje sistema Nameta, kojim se favorizuju velike kompanije i praktično obrazovanje višeg nivoa, u odnosu na prilike za početnički ulazak za mlade ljude.

 

Napredak u karijeri i „zarađuj dok učiš“

Ovaj rez u suprotnom rastućem trendu javlja se u vremenu sveukupnih promjena u praktičnom obrazovanju kod poslodavca kao ponude stručnog obrazovanja.

„Obrazovna ponuda praktičnog obrazovanja kod poslodavca raste, što znači da nju mnogi koriste za napredak u karijeri prije nego za sami ulazak. Ova promjena akcenta može zaista učiniti da mladi ljudi imaju manje prilika za praktično obrazovanje kod poslodavca,“ objašnjava glavni istraživač u Institutu za studije zapošljavanja, Becci Newton.

Da ilustrujemo, tokom posljednjih 10 godina, odrasli polaznici su se značajno uključili u rastući trend pohađanja praktičnog obrazovanja kod poslodavca, više od mladih ljudi.

Za mlade ljude, motivacija je različita. Nadoknade za praktično obrazovanje kod poslodavca su u potpunosti finansirane, što znači da mladi ljudi imaju pristup kvalifikacijama univerzitetskog nivoa bez troškova školarine. Univerzitetske školarine su značajno porasle u Ujedinjenom Kraljevstvu u posljednjoj deceniji.

Becci Newton, međutim, upozorava da se prevelika paralela povlači između visokog obrazovanja i praktičnog obrazovanja kod poslodavca.

„Praktično obrazovanje kod poslodavca je različito iskustvo od studiranja. Mala je vjerovatnoća da će polaznici izgraditi isti društveni kapital kao univerzitetski studenti, i da će im iste mreže pomagati u karijeri.“

Međutim, kako Newton ističe, glavna zabrinutost pomenuta u Sainsbury Review (2016) i Post-16 Skills Plan (Plan za vještine nakon 16. godine) jeste uspostavljanje jednakosti vrednovanja akademskog puta i stručnog obrazovanja, i omogućavanje međusobnih transfera.

„Prerano je reći da li se ova ambicija može postići, ali znamo da su ekonomski rezultati praktičnog obrazovanja kod poslodavca odlični, i da polaznici usvajaju vještine, ponašanja i znanje koje vrednuju poslodavci.“

Raznovrsnost za odabir

Stari stereotipi kojima se praktično obrazovanje kod poslodavca povezuju sa manufakturom zastarijevaju. Prošle godine u Engleskoj, sektori biznisa, administracije i prava imali su najviše polaznika, zatim sektori zdravstva, javnih usluga i njege.

Svi oblici praktičnog obrazovanja kod poslodavca fokusirani su na učenje kroz rad, sa starijim kolegom koji uvodi polaznika u zajedničku profesiju. Međutim, mnogi kombinuju učenje na radnom mjestu sa teorijskim studijama koje se odvijaju na koledžu ili u privatnom preduzeću koje pruža obuku.

Oblici praktičnog obrazovanja kod poslodavca grupisani su u različite kategorije  u skladu sa nivoom obrazovanja i zahtjevima radnog mjesta. Naprednijim oblicima praktičnog obrazovanja kod poslodavca kvalifikuju se polaznici da nastave sa visokim obrazovanjem, a relativno novi oblici – oblici nivoa – kombinuju učenje na radnom mjestu sa univerzitetskim studijama.

Start-up preduzeća i preduzeća takođe koriste nove prilike koje se nude kroz praktično obrazovanje kod poslodavca. Primjer toga je WhiteHat, na čijem čelu je Euan Blair, sin bivšeg premijera Tony Blaira. Ovo preduzeće povezuje buduće polaznike sa preduzećima koja nude praktično obrazovanje, nastojeći da pronađu dobar spoj od obostrane koristi.


 Markus Palmen je novinar, pisac i audiovizuelni producent, kao i samostalni preduzetnik. Od avgusta 2017, on je EPALE tematski koordinator za politike. Markus je osam godina bio glavni urednik za Evropski časopis o cjeloživotnom učenju.

Login (8)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više