European Commission logo
Create an account
2023 EPALE Tematski fokusi

2023 EPALE Tematski fokusi

U 2023. EPALE otključava potencijal učenja i obrazovanja odraslih za angažman građana u društvo i demokraciju, osnaživanje ljudi da se uspješno nose s promjenama na tržištu rada i uključivanje svih u učenje.

In 2023, EPALE unlocks the potential of Adult Learning and Education to engage citizens in society and democracy, empower people to successfully navigate labour market changes, and include everyone in learning. Adult Learning and Education can play a crucial role in equipping learners with the skills necessary to be resilient, empowered and capable of navigating the complexities of this time, bringing positive change.

To further explore the 2023 Thematic Focuses, please visit this page.

You can access plenty of content related to each focus by clicking on the banners.

Engage.

In the context of the European Year of Skills, EPALE focuses particularly on skills for empowerment and inclusion.

Učenje i obrazovanje odraslih može igrati ključnu ulogu u opremanju učenika potrebnim vještinama da budu otporni, osnaženi i sposobni za snalaženje u složenostima ovog vremena, donoseći pozitivne promjene.

 

Za daljnje istraživanje tematskih fokusa 2023. posjetite ovu stranicu.

Klikom na bannere možete pristupiti mnoštvu sadržaja koji se odnose na svaki fokus.

U kontekstu Europske godine vještina, EPALE se posebno usredotočuje na vještine za osnaživanje i uključivanje.