Skip to main content
Clibeanna

Clibeanna

Learner Support Theme
Foghlaimeoirí

Tairbhithe atá ag fáil eolais trí cheachtanna, staidéar, chleachtaí praiticiúla agus modhanna eile

Learning environments Theme
Timpeallachtaí

Na suíomhanna, comhthéacsanna agus cultúir fhisiciúla nó ar líne ina múineann oideachasóirí agus oiliúnóirí aosach.

Life skills Theme
Scileanna

An cumas rud éigin a dhéanamh go maith i réimse ar leith, ag teacht ón eolas, ón gcleachtas agus ón inniúlacht atá agat.

Policy Theme
Beartas

Creataí, maoiniú agus pleananna a chuimsíonn comhspriocanna agus comhnósanna imeachta i réimse an oideachais aosaigh

Quality Theme
Cáilíocht

An leibhéal inniúlachta nó na caighdeáin atá bainte amach agat trí ghníomhaíocht oideachais, ábhar oideachais nó clár oideachais