chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

 
 

Cuimsiú sóisialta

Convegno "La scuola dell'inclusione non ha confini. Istruzione per adulti e scuola in carcere. Esperienze italiane ed europee a confronto". Registrato a Roma il 5 dicembre 2019.

Organizzato da CeSPI - Centro Studi Politiche Internazionali e Associazione Iscritti a Parlare

Koolitajate V mittekonverentsil “Koolituse headus” arutelu grupis jagasid sel teemal omi seisukohti eri põlvkondade koolitajad. Arutelus jäi kõlama seisukoht, et nii nagu peredes ja paljudes klubides, vabatahtlikes organisatsioonides jms, on meie koolitusgruppides enamasti eri põlvkondade esindajad. Arutelu motona valitud VANUS EI LOE vs VANUS LOEB saab uue tähenduse, kui lähtume täiskasvanuõppimise fundamentaalsest seisukohast, et KOGEMUS on õppimise ressursiks nii õppijale endale kui ka koolitajale ja teistele õppijatele. Inimese elukogemuses on biograafiline, kultuuriline, sotsiaalne ja ajalooline mõõde, mis teeb temast unikaalse kogemusega täiskasvanud õppija. Täiskasvanukoolitaja motoks on seega IGA ÕPPIJA ELUKOGEMUS LOEB.

Felika Tuul jagas arutelus osalejatega kogemust, mis jutustas Tartus sündinud lugu põlvkondadevahelisest õppest. Lugu räägib meestest, kes osalevad Meeste garaažis, mille motoks on „GARAAŽ – KOHT POMISEMISEKS, PÕIMUMISEKS, PANUSTAMISEKS, PAGEMISEKS JA PUHKAMISEKS!”

/de/file/dsc6323jpg_dsc6323.jpg

Miks Meeste Garaaž? Felika sõnul on ülioluline, et pakutaks osalemis- ja õppimisvõimalusi ka meestele. Kui (vanemad) mehed kodus istuvad, siis nende vajadused ei tule välja. Haarates kaasa nii vanemaid, kui nooremaid mehi loob see võimaluse põlvkondadeüleseks kogemuste jagamiseks ja läbi selle uute oskuste õppimiseks. Nt õpetavad vanemad mehed noorematele (läbi elukogemuste jutustamise), sotsiaalseid oskusi. Meie kapitalistlik edukusele orienteeritud ühiskond seab meestele suuri rolliootusi – maskuliinne mees peab olema tundekülm ja edule ning karjäärile orienteeritud. See tekitab palju vaimse tervise probleeme. Tutvudes vanemate meeste elulugudega, mis sisaldavad väga raskeid katsumusi ja elumuutusi (II maailmasõda, riigikorra muudatused jm), võimaldab see noortel meestel õppida elutarkusi, mõista kuidas vaatamata raskustele edasi liikuda ja rõõmsameelseks jääda. Samuti loob kokkupuude vanema põlvkonnaga võimaluse murda stereotüüpe, et elu pärast tööelust kõrvalejäämist ei tähenda taandumist, vaid võib pakkuda mõtestatud tegevusi ja elurõõmu.

Vanemad mehed omandavad garaažis nooremalt põlvkonnalt nii praktilisi oskusi (IKT) ja saavad võtta uusi rolle (mentor, õppija, juht, osaleja jm). Kõige olulisem on ehk see, et neil on võimalus tunda end vajaliku ja väärtusliku kogukonnaliikmena. Suurt vaimset tuge saadakse läbi uue suhtlusvõrgustiku loomise/tekkimise.

Garaažimehed on altid teadmisi omandama. Nii korraldatakse erinevaid koolitusi uute teadmiste omandamiseks (vaimne ja füüsiline tervis, liiklus, esmaabi, keeleõpe jne). Korraldatakse ühiseid väljasõite, et tutvuda teiste riikide meestega ja nende eluoluga ning osaletakse/panustatakse kohalikku kogukonnaellu (lasteaialastega metsa istutamine, erinevad töötoad, talgud, kodukohvik jm). Üheskoos luuakse alus elukestvale õppele ja paremale toimetulekule.

Väikese ülevaate saab garaaži asutamise põhjuste ja tegutsemise kohta videoklipist

Felika kogemuslugu tõi esile mitmed positiivsed aspektid nagu meeste initsiatiivi ja vastutuse kasv enda tegevuste eest. See on ka täiskasvanute koolituses rakendatav andragoogiline põhiprintsiip, et täiskasvanud õppija on ennastjuhtiv ja vastutab oma õppimise eest. Selgus, et meeste garaažiga liitunud noorem põlvkond õpib vanemalt põlvkonnalt sotsiaalseid oskusi ning vanem põlvkond jälle noorematelt digioskusi.

Meeste garaaži kogemus tõstatas ka küsimusi, näiteks stereotüübid. Arutelu käigus selgus, et nii nagu igal erialal, on ka koolitajatel oluline vältida oma töös stereotüüpe. Kui erinevad põlvkonnad puutuvad tänapäeval vähe kokku, siis omistatakse stereotüüpe vastakuti (põlvkondade vaheline konflikt?). Näiteks keskealised kipuvad arvama, et nooremasse põlvkonda kuuluvad on laisad nuti-inimesed või meedia kajastab „erikohtlemist“ vajavat lumehelbekeste põlvkonda. Samuti on levinud stereotüübid eakate kohta, keda iseloomustatakse kapitalistlikus turumajanduses Tiina Tambaumi (2016) sõnul levinud stereotüüpide alusel, haiged, teistest sõltuvad, sotsiaalselt isoleeritud, õpi- ja arenemisvõimetud, isikupäratud inimesed. Nii jääb koolituse kontekstis inimeste elukogemusega arvestamine tahaplaanile ning vanemaealist õppijat nähakse kui vähe võimekaid, kellele tuleb anda lihtsat materjali ja teha talle jõukohaseid ülesandeid.

Arutelus osalenud koolitajad tõid sellele vastukaaluks väga positiivseid näiteid, kuidas peredes eri põlvkondade vahelised suhted ja üksteiselt õppimine on teadvustatud ja toimub hästi. Samuti on mitmed klubid, kus koos tegutsetakse ja üksteiselt õpitakse. Samuti Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Nii arutledes jõuti tõdemusele, et võib-olla on ka see stereotüüp, et meil on põlvkondadevaheliseks suhtlemiseks ja õppeks palju stereotüüpe?

/de/file/dsc6325jpg_dsc6325.jpg

Andragoogilistele seisukohtadele tuginedes on oluline, et täiskasvanud õppija saab luua teadmisi tähenduste vahetamise kaudu, toetudes enda varasematele kogemustele. Nii nagu maailmas elab korraga neli-viis põlvkonda, on ka täiskasvanute koolitusgrupid heterogeensed. Müürilehe (19.11.19) intervjuus „Ma ei tea üldse, mis vanadus ongi.” ütleb Hagi Šein, et erinevate kogemuste sümbioos annab midagi väga olulist ning kui eri põlvkonnad on koos ühes ruumis, ajavad üht teemat, mõtlevad samade asjade peale, on see tohutult produktiivne, hariv, kasulik, õpetlik ja hoiab ühiskonda ning kultuuri koos. Selline suhtumine on kooskõlas elukestvaõppe ideega. Juba 1981. aastal kirjutas Cross, et elukestev õpe ei ole privileeg ega õigus, vaid lihtsalt igaühe vajadus, nii noorele kui vanale, kes elavad üha kiirenevate muutustega perekonna- ja tööelus, kogukondades ning globaalses ühiskonnas. Inimene õpib kogu elu ja õppimine hõlmab inimese elu kõikides valdkondades (lifelong and life-wide learning). Elukestva õppe hariduspoliitilised eesmärgid on samuti inimest, kultuuri ja ühiskonda arvestavad. Nendeks on: a) inimese isiklik kasv ja eneseteostus; b) sotsiaalne kaasatus, ühtekuuluvus ja demokraatlik osalus; c) kultuuriline areng ja rikastamine ning d) majandusliku arengu edendamine ja tööhõive (Vargas, 2017). Õppimise keskmes on inimese terviklik areng, koosõppimine ning ühiskondlike probleemide koostöine lahendamine. Inimesed on tõhusad ning võimestatud, kui neil on mõjuvõimu ning ekspertsust otsustada enda elu üle (Slabina ja Aava, 2019). Kollegiaalne õppimine ja üksteise toetamine erinevates koostöövõrgustikes on ka põlvkondadevahelises õppes ülioluline.

Täiskasvanute koolitajatel on tähtis koolitusolukordades luua võimalusi, et eri põlvkondade õppijate rikas kogemus saaks ressursiks nii õppija kui ka koolitaja jaoks. Arutelus osalenud koolitajad tõid välja, et põlvkondadevaheliseks õppe eelduseks on usaldusväärne õhkkond, kus ollakse tolerantsed ja aktsepteeritakse kõiki.

Soovitused koolitajale said ühise arutelu käigus järgmised.

  • Paku suhtlemis- ja dialoogivõimalusi ning loo usalduslikud suhted kokkulepete abil.
  • Jää koolitajana iseendaks. 
  • Ära eelda ega oleta, pigem ole valmis üllatusteks.
  • Rakenda väärtuspõhist lähenemist, olles koolitajana ise eeskujuks.
  • Vaimustu õpetamisest ja õppijate õppimisest.

Koostöist õppimist eri põlvkondade vahel saab koolitusel teadlikumalt juhtida ja õppijatele nähtavaks teha. Kogedes koolitustel põlvkondadevahelise õppimise rikkust, võib see avaldada laiemat mõju, sest ollakse teadlikumad ja märgatakse senisest enam eri põlvkondadelt õppimise võimalusi töökeskkonnas, kogukonnas ja ühiskonnas. Nii võiks elukestva õppe humanistliku, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku diskursuse kõrvale tõusta uus diskursus - põlvkondadevaheline elukestev õpe.

To znowu My – czyli zespół Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) z Bielska-Białej. Tym razem chcemy podzielić się z odbiorcami treści Platformy Epale, kilkoma informacjami i uwagami z naszej ostatniej (trzeciej) mobilności do Portugalii w ramach realizacji projektu: „Culture Factor. Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie”, którego celem jest poznanie i wymiana rozwiązań, modeli i form wspierania i organizowania procesu uczenia się przez całe życie osób dorosłych w ramach edukacji nieformalnej. Projekt jest ukierunkowany na poznanie ww. elementów w związku z wdrażaniem/ wykorzystywaniem elementów kulturalnych w procesie edukacyjnym jako czynnika służącego wzmocnieniu poziomu integracji oraz ułatwienia przekazu treści edukacyjnych oraz wprowadzaniu elementów ułatwiających przyswajanie wiedzy przez osoby dorosłe w trakcie ich uczenia się. Mobilność została dofinansowana przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

9 Nollaig 2019
ag Jerzy Kraus
(pl)
Sous l’impulsion du coordinateur français, le consortium des partenaires VITIMOB s’est constitué sous la forme originale d’un « méta-cluster européen » composé d’entreprises apprenantes d’envergure, engagées dans la viticulture et l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
E+ Inspiring Inclusion event illustration_Dan Inky Thinking

On 12 November 2019, Erasmus+ held the Inspiring Inclusion event in London, showcasing examples of the exciting work taking place through Erasmus+ initiatives, projects and partnerships that support inclusion. Major questions were put to delegates for deliberation at the end of the event and themes related to the questions were covered extensively during the conference. A summary of responses and discussions that emerged to answer the questions are summarised in this blog post.

Déardaoin 19 Nollaig 2019, Italy

Family In Tow(n): scoperte sul campo. Analisi, buone prassi e prospettive. Ricongiungimento familiare e processi di integrazione dei nuclei migrantii

L'evento rappresenta la restituzione dell'esperienza del progetto "Family in Town(n)" realizzato da ASA Onlus durante l'anno, in partenariato con Acli Catania e cofinanziato dalla Fondazione Sicilia. La tavola rotonda consentirà di riflettere, a partire dall'esperienza maturata, sulle prospettive di accoglienza, sui processi di integrazione socio-culturale dei nuclei famigliari migranti e sulla possibilità di fare rete sul territorio. Saranno inoltre comunicati e discussi la metodologia operativa e i risultati ottenuti.

We are looking for a host organization in KA1 Project in 2020

We are currently looking for a host organization in a future Erasmus project. We are interested in KA1 project „educational mobility”.  In this project we we would like to know for example: methods of social inclusion, coaching, personal development and get to know how to motivate people to improve their competences.

Vom 8. bis 15. September 2019 fand in Frankreich die 6. Ausgabe des landesweiten Aktionstags gegen Analphabetismus statt. In diesem Jahr stand die nationale Kampagne unter dem Motto  „Wenn man lernt, ist schon der kleinste Fortschritt ein Sieg“, und es wurden die Siege gegen Analphabetismus gewürdigt, indem individuelle Geschichten präsentiert wurden.

From 8 to 15 September 2019 the 6th edition of the National Days of Action against Illiteracy (JNAI) took place. This year, the theme of the national campaign was: “When we are learning, the slightest progress is a victory”, honouring victories over illiteracy, and recognising people’s progress through portraits.

Acmhainní

Gli orti urbani si stanno espandendo in tutto il mondo per incoraggiare la produzione e il consumo locali, l’inclusione sociale, il dialogo
e l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Infatti, qualunque sia la sua forma, le sue dimensioni, ognuno di essi cerca il raggiungimento di obiettivi comuni: sociale, educativo, ecologico, estetico, divertente ...
Pertanto, implementano pratiche partecipative nella loro progettazione, gestione e modalità operative.

Epilepsy is one of the most common chronic neurological disorders affecting around 1% of the population worldwide. The report 'Epilepsy Priorities in Europe' (2013) reports that 50% of the 6 million people with epilepsy in Europe are affected by stigma (ref:www.ilae.org/policy/documents/ERF-Report.pdf).

"Literary education at school is a powerful vehicle for decolonizing a strong Eurocentric vision, incapable, that is, of knowing and feeling the other - even within the cultural traditions - not as a threat, but as an opportunity for new and often unpredictable exchanges "

6 Nollaig 2019
ag Lucia Iacovone
(en)

Il nuovo bando “Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione” previsto dall'Azione Chiave 3 prevede un lotto dedicato interamente all'istruzione degli adulti per costruire nuove reti nazionali o regionali e favorire la loro cooperazione europea.

These training couses are designed to assist migrants in enhancing their language, digital and entrepreneurial skills with regards to creative industries’ requirements within European Societies. 

Projekt Silver Civic Education SCE (Erasmus +, 2017 - 2019) opierał się na diagnozie, że najważniejszym powodem wykluczenia osób starszych są niewystarczające, szeroko rozumiane umiejętności komunikacyjne. Ta kategoria obejmuje również trudności ze zrozumieniem mediów i oficjalnych wiadomości i dokumentów, brak możliwości dotarcia do potrzebnych informacji, brak umiejętności cyfrowych, umiejętność posługiwania się językami obcymi oraz formułowanie wiadomości, które odpowiadają potrzebom współczesnego odbiorcy.

Do lektury Otwartego Przewodnika Dla Edukatorów „Silver Civic Education” (Przewodnika) zapraszamy przede wszystkim edukatorów, trenerów, nauczycieli i animatorów, którzy pracują z seniorami oraz szukają nowych narzędzi, metod, dobrych praktyk europejskich i inspiracji do pracy z osobami starszymi. Lekturę Przewodnika polecamy też wszystkim, którzy dopiero zaczynają pracę z seniorami lub w przyszłości zamierzają ją rozpocząć.

Dažādos Latvijas novados notika 18 diskusijas par saliedētu sabiedrību. Vidzemē tās rīkoja Valmieras novada fonds, lai topošais Kultūras ministrijas plānošanas dokuments – Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes – atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un finansējuma virzieniem, kas nepieciešami Latvijas saliedētai sabiedrībai.

Acmhainní

Градските градини се разширяват по целия свят, за да насърчават местното производство и потребление, социалното включване, диалога и приемането на устойчив начин на живот. Всъщност, каквато и форма да има, какъв е размерът, всеки от тях се стреми към постигане на общи цели: социална, образователна, екологична, естетическа, забавна…
По този начин те прилагат практики на участие, в тяхното проектиране, управление и начин на работа. Този инструментариум е насочен към всички хора или организации, които желаят да използват градското градинарство като образователен инструмент.

2019.gada oktobrī dažādos Latvijas novados notika 18 diskusijas par saliedētu sabiedrību. Vidzemē tās rīkoja Valmieras novada fonds, lai topošais Kultūras ministrijas plānošanas dokuments – Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes – atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un finansējuma virzieniem, kas nepieciešami Latvijas saliedētai sabiedrībai.
L’Associazione Culturale “Acuarinto” di Agrigento ha sperimentato con successo un percorso che ha visto protagonisti adulti stranieri e giovani studenti italiani, per riflettere su principi universali: il valore della vita, la dignità della persona e l’uguaglianza nella diversità.

Accèdez à la suite de cet article : " IMPACT D’UN PROJET EUROPÉEN SUR LA FILIÈRE VITICOLE"

 

La prise en compte initiale de constats et d’enjeux internationaux, européens et nationaux

 

Εστιάζοντας στο σύνθετο φαινόμενο της μετανάστευσης, θεωρώντας ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από την αυξανόμενη μετανάστευση και το κύμα προσφύγων που μόνο το 2016 είχε ως αποτέλεσμα περισσότερο από ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό να συμβάλει στη συνεχιζόμενη συζήτηση και έχει ως στόχο να εστιάσει σε μια καινοτόμο ιδέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Acmhainní

Urban gardens are expanding around the world to encourage local production and consumption, social inclusion, dialogue and the adoption of a sustainable way of life. Indeed, whatever its shape, its size, each of them seeks the achievement of common objectives: social, educational, ecological, aesthetic, fun. Thus, they implement participative practices in their design, management and mode of operation.

Pages

Subscribe to RSS - Cuimsiú sóisialta