Learning communities

Tarlaíonn an fhoghlaim i bpobail, tógann sí pobail, agus cuidíonn sé leo fás. Ag tosú ón mbonn go bhfuil an fhoghlaim chun leasa gach foghlaimeora ar leith agus na sochaí ina hiomláine araon, fiosróidh an fócas téamach seo conas is féidir pobail chuimsitheacha foghlama a chruthú, ar fud an spáis Eorpaigh. Tabharfar aird ar leith ar na hábhair seo a leanas: cathracha foghlama; tríú spásanna agus spásanna sábháilte; ceantair thuaithe; cláir litearthachta teaghlaigh; pobail foghlama san ionad oibre; tuiscint nua ar phobail foghlama ar fud na spásanna foghlama fíorúla, fisiceacha agus cumaisc; oibrithe deonacha agus forbairt pobail; tionscnaimh atá dírithe ar ghrúpaí leochaileacha.

Déan do thorthaí a chúngú

COUNTRY

Is féidir luachanna iolracha a roghnú