European Commission logo
Create an account

Learning communities

Tarlaíonn an fhoghlaim i bpobail, tógann sí pobail, agus cuidíonn sé leo fás.

Ag tosú ón mbonn go bhfuil an fhoghlaim chun leasa gach foghlaimeora ar leith agus na sochaí ina hiomláine araon, fiosróidh an fócas téamach seo conas is féidir pobail chuimsitheacha foghlama a chruthú, ar fud an spáis Eorpaigh. Tabharfar aird ar leith ar na hábhair seo a leanas: cathracha foghlama; tríú spásanna agus spásanna sábháilte; ceantair thuaithe; cláir litearthachta teaghlaigh; pobail foghlama san ionad oibre; tuiscint nua ar phobail foghlama ar fud na spásanna foghlama fíorúla, fisiceacha agus cumaisc; oibrithe deonacha agus forbairt pobail; tionscnaimh atá dírithe ar ghrúpaí leochaileacha.

Déan do thorthaí a chúngú

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

COUNTRY

Is féidir luachanna iolracha a roghnú