Skip to main content
Ionad Acmhainne EPALE

Ionad Acmhainne EPALE

Is é atá san Ionad Acmhainne EPALE ná banc ábhar a chabhróidh leat an t-eolas is deireanaí ar bharrchleachtais san oideachas aosach agus doiciméid tagartha a fháil.

Foilsímid cásanna staidéir de chineálacha nuálacha cur chuige i leith an oideachais aosaigh, tuairiscí agus doiciméid bheartais chomh maith le hailt irise agus nuachtáin

Lena chois sin beidh ar do chumas acmhainní oideachais oscailte agus ábhair foghlama a aimsiú ionas go mbeidh teacht agat i gcónaí ar na huirlisí is fearr chun cabhrú leat i do ghnáthobair laethúil.

Conas úsáid a bhaint as an Ionad Acmhainne

Tá roinnt slite ann chun Ionad Acmhainne EPALE a bhrabhsáil agus a chuardach:

  1. Brabhsáil Tá an t-inneachar is deireanaí ar bharr an leathanaigh chun gur féidir leat coinneáil bord ar bord gan stró leis na forbairtí is deireanaí san earnáil.
  2. CuardachGabh go díreach chuig acmhainn shonraithe ach an teideal, údar nó eochairfhocal a chlóscríobh sa bhosca cuardaigh.
  3. ScagaireScag de réir cineál acmhainne, téama, clibeanna, tíre, údair agus teanga. Liostálfar acmhainní ábhartha ar an taobh chlé den leathanach.

Bain taitneamh as an gcuardach!

Conas a bheith rannpháirteach

An bhfuil acmhainn agat ar mhaith leat í a chomhroinnt nó an bhfuil foilseachán suimiúil agat ar mhaith leat é a fhoilsiú ar EPALE? Is féidir le EPALE gné sa mbreis a thabhairt do do thogra: cuirfidh sé do chuid torthaí chun cinn laistigh de líonra gairmiúil ar fud na hEorpa.

Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní fhormhuiníonn an Coimisiún Eorpach na hacmhainní a thaispeántar in EPALE.

Déanaimid ár ndícheall chun a chinntiú nach sáraíonn inneachar atá á óstáil ar EPALE, nó a bhfuil nasc díreach ann chuige, rialacha an AE ná rialacha náisiúnta ná na gnásanna a rialaíonn maoin intleachtúil. Más dóigh leat áfach, go bhfuil na rialacha seo sáraithe againn déan teagmháil linn ag deasc chabhrach EPALE