chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

 
 

Cad é ról an AE i bhfoghlaim aosach?

San amlíne thíos, feicfidh tú an fhorbairt atá tagtha le roinnt blianta anuas ar ról an AE i dtaca le cur chun cinn na foghlama aosaí. Tá buaicphointí san amlíne, buaicphointí mar foilseacháin agus tionscnaimh thábhachtacha beartais.

Cuirtear tús le hobair an AE ar fhoghlaim aosach le Conradh na Róimhe trínar chuir an Comhphobal Eorpach bunoiliúint agus ardoiliúint ghairmiúil chun cinn.

1957

Tosaíonn an AE ag obair ar bheartas foghlama aosaí

2000
(2002)

Foilsíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh a Rún ar Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, a d’aibhsigh an prionsabal ‘ón gcliabhán go dtí an uaigh’ i gcúrsaí oideachais agus an tslí le hé sin a chur ar fáil i dtimpeallachtaí difriúla.

(2006)

Foilsíonn an Coimisiún an teachtaireacht Ní bhíonn sé riamh ródhéanach chun dul i mbun foghlama inar aibhsíodh mar a gcuireann foghlaim aosach le hinfhostaitheacht agus le soghluaisteacht agus cuimsiú sóisialta.

Foilsíonn an Coimisiún an teachtaireacht Is fiú i gcónaí dul i mbun foghlama. Áirítear uirthi Plean Gníomhaíochta ar Fhoghlaim Aosach (2008-2010) ina gcuirtear comhthosaíochtaí ar fáil, den chéad uair, atá le cothú in earnáil na foghlama aosaí.

2007

Foilsíonn an Chomhairle rún ar Chlár Oibre Eorpach don Fhoghlaim Aosach (EAAL) athnuaite, trína gcomhdhlúthaítear an beartas i réimse na foghlama aosaí. Seo é téacs tagartha an AE ar an mbeartas foghlama aosaí.

2011

Príomhtheachtaireacht den EAAL is ea é go dtreisíonn gach cineál foghlama aosaí a infhostaithí atá foghlaimeoirí, agus cuireann sí le cuimsiú sóisialta, saoránacht ghníomhach agus forbairt phearsanta. Rudaí eile atá i gcroílár an Chláir Oibre ná rannpháirtíocht a mhéadú agus a chumasú do gach duine fásta a gcuid scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt agus a athnuachan ó thús deireadh a saoil.

Socraítear tosaíochtaí 2015-2020 don EAAL:

2015

a chinntiú go mbíonn an fhoghlaim aosach ag teacht le réimsí beartais eile

méadú a dhéanamh ar sholáthar na foghlama aosaí agus ar an úsáid a bhaintear aisti

an teacht ar fhoghlaim san ionad oibre, ar TFC agus ar dheiseanna dara seans a mhéadú

dearbhú cáilíochta a fheabhsú, lena n-áirítear oideachas tosaigh agus oideachas leanúnach d’oidí aosach.

Moltar sa Chlár Oibre Nua Scileanna don Eoraip go nglacfadh Ballstáit le Ráthaíocht Scileanna chun leibhéal na mbunscileanna i measc aosach a mhéadú.

2016

An 19 Nollaig glacann an Chomhairle an moladh Cosáin Uasoiliúna – Deiseanna nua d’aosaigh. Is iarracht é seo chun cabhrú leis an 64 milliún aosach san Eoraip nach bhfuil cáilíocht meánoideachais shinsearaigh acu íosleibhéal scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha a shealbhú agus dul ar aghaidh as sin chuig cáilíocht meánoideachais uachtaraigh nó íochtaraigh.

2016

Is cuid é an EAAL de chreat ‘ET2020’ um chomhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint. Díríonn grúpa oibre ET2020 ar fhoghlaim aosach 2016-2018 ar phiarfhoghlaim ar bheartais trínar féidir tuilleadh aosach a spreagadh chun dul i mbun foghlama san ionad oibre.

Ní mór do na Ballstáit bearta a leagan amach a dhéanfaidh siad chun Cosáin Uasoiliúna a chur chun feidhme.

2018