Organisation Details

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Poland.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

- osoby młodociane (15-17 lat), ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;

- osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Organisation Details
Réimse gníomhaíochtaí /ábhar spéise na heagraíochta
Eagraíocht rialtais náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil
Treoir a thabhairt faoi fhoghlaim agus/nó gairmréimeanna
Suíomh gréasáin na heagraíochta

Iarratais ar chomhpháirtithe ón eagraíocht seo

No partner requests found for this organisation.

An bhfuil comhpháirtíocht uait?

Táimid anseo chun cabhrú! Cliceáil ar an nasc thíos agus tosaigh ag lorg comhpháirtithe!