Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Co obnáší rozvoj profesionálních vzdělavatelů dospělých v Evropě? Některé směrnice pro navrhovaný rámec

Nedávné celoevropské studie ukázaly, že sektor vzdělávání dospělých je velmi různorodý. Tato různorodost je vidět v různosti cílových skupin vzdělávání dospělých, v předmětech kurzů, které vzdělávání dospělých naplňují, ale také v kariérních cestách, které vedou k tomu, že se někdo stane vzdělavatelem dospělých, a ještě dále v kompetencích, které jsou potřeba pro práci v tomto sektoru. Tato různorodost ale způsobuje potíže po rozvoj celého tohoto sektoru v Evropě, a zvláště v rozvoji vzdělávání dospělých jako samostatné profese. Abychom částečně překonali tuto „komplikující diverzitu“ je důležité, abychom definovali společné prvky v práci vzdělavatelů dospělých a klíčové kompetence, které musejí mít, aby mohli realizovat své aktivity. Na základě výsledků relevantních evropských studií, projektů a zpráv, tento článek navrhuje, aby v rozvoji profesionálních vzdělavatelů dospělých byla kompetencemi chápána komplexní kombinace znalostí, dovedností a schopností/postojů, které jsou potřeba pro provozování této specifické aktivity proto, aby vedla k výsledkům. To znamená, že různé kombinace kompetencí mohou platit pro vzdělavatele dospělých, v závislosti na specifickém kontextu, ve kterém pracují. Tím je myšleno, že nejen lektorské, ale také další aktivity, například řízení nebo rozvoj programů, musejí být podloženy příslušnými kompetencemi.

Georgios K. Zarifis, PhD je odborný asistent katedry Dalšího vzdělávání na Filosofické fakultě, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (gzarifi s@edlit.auth.gr )

Achilleas Papadimitriou je společenskovědní výzkumník a doktorand tamtéž.

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Úda(i)r Acmhainne
Georgios K. Zarifis, PhD, Achilleas Papadimitriou
Cineál Acmhainne
Ailt
Tír
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Resource media
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!