chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ríomhArdán d’Fhoghlaim Aosach san Eoraip

Acmhainn

Průkopníci mobility (Mobility Scouts) – zapojování starších lidí do vytváření prostředí přátelské věku

Teanga: CS

Postáilte ag Kristýna Fantová

Tento článek je částí publikace EPALE Austria „Cesty zlepšování dovedností – Rovné příležitosti a participace prostřednictvím vzdělávání dospělých“ ("Upskilling Pathways - Equal opportunities and participation through adult education"), která vyjde v listopadu 2018 (publikace bude v německém jazyce).

Autorka: Claudia Auzinger | queraum. kultur- und sozialforschung

Metoda „Průkopníků mobility“

„Průkopníci mobility (Mobility Scouts) – zapojování starších lidí do vytváření prostředí přátelského věku“ je projekt podpořený programem Erasmus+, který byl realizován od října 2016 do září 2018 partnerskými organizacemi, které působí v oblastech sociální politiky a průzkumu, sociální gerontologie a vzdělávání dospělých v Rakousku, Německu, Itálii, Litvě a Nizozemsku. V Rakousku byl projekt realizován organizací queraum. cultural and social research (queraum. kultur- und sozialforschung) a podpořen Federálním ministerstvem práce, sociálními věcmi, zdraví a ochrany spotřebitele.

Hlavním principem metody „Průkopníků mobility“ je zapojení a účast starších lidí. Projekt vyzdvihuje témata související s aktivním stárnutím, prostředími přátelskými věku, celoživotním učením, dobrovolnictvím a společnému tvoření.

Celkovým cílem projektu Průkopníci mobility je zapojení starších mužů a žen do rozhodovacích procesů a umožnit jim a posílit je v tom, aby se podíleli na vyváření prostředí přátelských k věku jako spolu-tvůrci. Průkopníci mobility jsou „předsunutá hlídka“, která se zavázala k tomu, že dostane téma prostředí přátelských věku na místní agendu a podpoří ho vznikem místních projektů mobility.

Abychom byli konkrétní: starší muži a ženy se zúčastnili tréninku Průkopníků mobility, který jim pomohl vytvořit a spolupracovat na společných aktivitách organizovaných úřady, firmami nebo poskytovateli služeb a staršími lidmi, jejichž cílem bylo vytvoření prostředí přátelské věku. Trénink pro Průkopníky mobility zvýšil znalosti účastníků o dostupnosti služeb, infrastruktuře přátelské věku a městském rozvoji. Navíc, praktická realizace projektu umožnila účastníkům konstruktivně se zapojit na společenském, politickém nebo ekonomickém poli a spolupracovat novými způsoby s odpovědnými osobami z městské administrativy nebo místními politiky. Oni se naopak otevřeli zapojení starších lidí a profitovali ze jejich znalostí a zkušeností.

Jak vypadá trénink Průkopníků mobility ve Vídni?

Trénink Průkopníků mobility ve Vídni začal v únoru 2018 a byl ukončen v září 2018. Dal příležitost 13 účastníkům vymyslet a pracovat na vlastním projektu souběžně s tématy tréninkových lekcí. Trénink se skládal ze tří fází:

  • Učící fáze
  • Realizační fáze
  • Reflektivní a oslavná fáze

Učící fáze zahrnuje sdílení vědomostí a výměnu dosavadních zkušeností. Základní znalosti o tvorbě veřejných prostranství a mobility přátelské věku ve Vídni byly součástí tematických workshopů. Průkopníci mobility se učili o různých prvcích prostředí přátelského věku, získali přehled nejdůležitějších zainteresovaných stran (v oblastech jako městské plánování, městské projektování, dostupnost) a oblastech, za které jsou tyto strany odpovědny. Byly diskutovány příležitosti pro zapojení do tvorby nebo obnovy veřejných prostranství a služeb mobility a příklady z praxe. 

Při přípravě a realizaci těchto workshopů byli konzultováni experti z různých dotčených oblastí. Byli jimi například zástupci Agendy 21 ve Vídni (pro oblast zapojování/participace), Vídeňská agentura pro mobilitu (mobilita, dostupnost) a odbory magistrátu města Vídně (městské plánování a rozvoj a architektura a urbanismus).

Při doprovodných praktických modulech Průkopníci mobility vytvořili své praktické projekty s podporou projektového týmu. Byla představena a využita paleta nástrojů (předběžný plán projektu, akční plán, environmentální analýza) pro to, aby byl zajištěn úspěch plánování projektu.

V realizační fázi, která trvala několik měsíců, Průkopníci mobility dále rozvíjeli svůj projekt a uváděli ho v život. V průběhu realizace měly týmy individuální podporu podle potřeby (například při domlouvání partnerství s externími subjekty, pomoc při projektovém řízení) a mohly využít koučování trenéry.

Závěr tréninku patřil reflektivní a oslavné fázi. Reflektivní workshop se změřil na ohlédnutí za tréninkem i praktickými projekty a na výhled do budoucna (udržitelnost, následné projekty).

Co je myšleno termínem „přátelské věku“?

Životní prostředí je přátelské věku, pokud je spoluvytvořeno seniory a oni ho mohou bezpečně využívat, ať již mají nebo nemají omezenou pohyblivost. Navíc by takové prostředí mělo vyzývat k vyjití ven, budit zájem o to pobývat tam a být jeho součástí. Prostředí přátelské věku umožňuje a pomáhá pohybu a pobytu občanů v seniorském věku, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou mít omezenou pohyblivost než u mladších lidí ve veřejném prostoru.

Proč je projekt Průkopníci mobility důležitý?

Do roku 2060 bude téměř třetina evropské populace starší 65 let. Stárnutí je proto nejen individuální, ale také společenskou výzvou. Musíme se na tuto situaci včas připravit různými způsoby. Vytváření veřejných prostor způsobem, který je přátelský věku, zvoucí k navštívení a přístupný, je nejen odpovědí na demografickou změnu, ale také bere v úvahu potřebu lidí pohybovat se nezávisle ve veřejném prostoru a účastnit se společenského života tak dlouho, jak to bude možné.

Mobilita a participace spolu úzce souvisí: mobilita je předpoklad pro účast na společenském životě, a různé druhy příležitostí k účasti a zapojení zvyšují zájem lidí vycházet ven. Participace v různých oblastech veřejného života, tj. existence přístupného prostředí s odpovídajícími službami, je rozhodujícím předpokladem pro aktivní, smysluplný a zdravý život ve vyšším věku.

Starší lidé jsou sami experty na své osobní životního prostředí a oni vědí nejlépe, jak by měly služby a veřejné prostory vypadat a být zorganizovány tak, aby umožnovaly účast starších občanů. Oni chtějí, aby jejich hlas byl vyslyšen, aby došly uznání jejich zkušenosti, a aby byly využity a oceněny jejich dovednosti. A to je přesně to, čeho využívá projekt Průkopníci mobility: chce dát možnost starším lidem přispět z jejich perspektivy do plánování a organizace jejich životního prostoru.

Jakých rolí se mohou Průkopníci mobility zhostit?

Průkopníci mobility mohou propagovat prostředí přátelské věku v různých oblastech a na různých úrovních. V následujícím přehledu možných rolí, které mohou Průkopníci mobility zastávat, se pokoušíme seskupit do kategorií možné oblasti činností. V praxi se tyto kategorie překrývají a je možné je kombinovat.

Prozkoumej a řekni

Jako experti na své konkrétní okolí mají starší občané vytrénované oko na prostory vhodné pro starší věk nebo nabídky služeb. Problémy jsou obvykle známé a diskutované ve skupině vrstevníků. Často se ale stává, že starší občané, kterých se to týká, nenahlásí problém příslušnému úřadu, nebo mají zábrany stěžovat si institucím. Ale bez toho, aby to někomu řekli, se problém nedá vyřešit.

Průkopníci mobility mohou v těchto případech fungovat jako prostředníci. Mohou sbírat podněty od starších občanů, které se týkají jejich prostředí k životu, možné problémové oblasti, veřejných budov a možných řešení přátelských věku a postoupit je příslušné instituci (společnosti nebo místnímu úřadu). Průkopníci mobility mohou působit jako experti, kteří dokáží svolat na jedno místo starší lidi a specialisty z různých oblastí. Zkušenost ukazuje, že kulaté stoly, procházky s průvodcem a workshopy jsou vhodnými metodami, které umožnují výměnu různých pohledů a sběr nápadů. Průkopníci mobility mohou také sloužit jako přímý a anonymní způsob pro k nahlášení problémů pro všechny občany (využívané například při průzkumech).

Trénuj a komunikuj

Průkopníci mobility mohou také aktivně předávat svůj pohled a znalosti cílovým skupinám, kterých se týká tvorba prostředí přátelských věku, jako jsou radnice, dopravní společnosti a studenti architektury, městského plánování nebo designu. Dále mohou Průkopníci mobility aktivně šířit příklady existujících možností řešení a informovat o nich své vrstevníky.

Spolu-vytvářet a podporovat

V tomto typu procesu spolu-tvorby, starší lidé systematicky pomáhají radnicím nebo organizacím ve vytváření služeb a opatření. Mohou například fungovat jako kontaktní osoba pro starší zákazníky, sbírat jejich připomínky, pomáhat organizaci s přípravou publikací, působit jako spolu-tvůrci při plánování projektů nebo trénovat starší občany. Průkopníci mobility mohou také koordinovat podpůrná opatření.

Inspirovat a motivovat

Průkopníci mobility mohou také organizovat kurzy a aktivity na podporu zapojení starších lidí do společenského života. Některé cílové skupiny (například starší lidé s demencí nebo s postižením) potřebují speciální infrastrukturu a pomoc na místě, aby byli schopni opustit domov a zapojit se. Všeobecně se dá říci, že senioři-školitelé jsou již zavedeni v oblastech jako je dobrovolnictví, mezi-generační projekty nebo kulturní vzdělávání.

Iniciovat a jednat

Průkopníci mobility jsou dále povzbuzováni, aby organizovali akce a dávali podněty k podobě prostředí přátelských věku nebo rozšiřovali povědomí o každodenních potížích a překážkách, se kterými se starší lidé setkávají.

Zkušenosti z projektu

Zkušenosti a výsledky z projektu jsou součástí Příručky pro zvýšení uvědomění hráčů na místní úrovni a Příručky pro realizátory. Další informace o projektu, realizovaných místních iniciativách, a také tipy a triky pro praktickou realizaci podobných projektů, se mohou zájemci dozvědět v on-line tréninku.

 

Další informace je možné nalézt na: www.mobility-scouts.eu


Autorka: Claudia Auzinger - queraum. cultural and social research (queraum. kultur- und sozialforschung)

Od roku 2018 Claudia Auzinger pracuje pro queraum. cultural and social research (queraum. kultur- und sozialforschung) na projektech, které souvisejí s podporováním lidí, aby se dokázali účastnit plánování jejich životního prostoru.  Po vystudování krajinářské architektury (University of Natural Resources and Life Sciences [BOKU], Vienna) a plánování veřejných prostor (TU Wien) se zabývala městským rozvojem a řízením města, kde pracovala na sousedských projektech a byla místní kontaktní osobou obyvatele, kteří se chtěli zeptat na otázky související s jejich životním prostorem.

Kontakt:

auzinger@queraum.org

www.queraum.org

Zdroj: 

/en/blog/mobility-scouts-engaging-older-people-creating-age-friendly-environment-part-1

/en/blog/mobility-scouts-engaging-older-people-creating-age-friendly-environment-part-2

Úda(i)r Acmhainne: 
Claudia Auzinger
Dáta foilsithe:
Dé Sathairn, 29 Meán Fómhair, 2018
Teanga an doiciméid
Cineál Acmhainne: 
Deiseanna agus Acmhainní
Tír:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email