Resource Details
ACMHAINN

Periodieke arbeidsmarktscan en persoonlijke ontwikkelrekening

Naar een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt

De initiatiefnemers pleiten voor een periodieke arbeidsmarktscan voor iedereen: werkenden en werkzoekenden. Deze brengt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in kaart.

Loopbaanwinkels moeten deze periodieke arbeidsmarktscan aanbieden en werkenden en werkzoekenden vervolgens ondersteunen bij verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

Een persoonlijke ontwikkelrekening biedt werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor hun ontwikkeling. Werkgevers, sociale partners en de overheid kunnen geld of europunten hierop storten. De eigenaar van de persoonlijke ontwikkelrekening heeft zelf de regie over deze rekening.

 

Argumentenkaarten

De vier brancheorganisaties riepen de hulp in van De Argumentenfabriek en tientallen deskundigen vanuit diverse ministeries, vakbonden, UWV en het werkveld. Helder en onafhankelijk zijn voor- en tegenargumenten van verschillende oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Met de kaarten die hieruit zijn ontstaan, kunnen stappen gezet worden om een leven lang ontwikkelen te bevorderen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan mensen voor wie blijven leren minder vanzelfsprekend is.

 

Voorstel Aan de slag met een leven lang ontwikkelen

Argumentenkaarten Aan de slag met een leven lang ontwikkelen

 

Over de initiatiefnemers

  • ABU (De Algemene Bond Uitzendondernemingen) is dé belangenbehartiger voor arbeidsmarkt-intermediairs en leidend in de wereld van (flexibel) werk.
  • Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden en organiseren, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • NRTO (De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
  • OVAL is de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid, waarbij arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement- en loopbaanbedrijven, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties zijn aangesloten.

De Argumentenfabriek ondersteunde de initiatiefnemers.

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
ABU
Cineál Acmhainne
Eile
Tír
Nederland
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Nederlands
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!