Skip to main content
Blog
Blog

„Epale“ – moderni, aktuali, virtuali suaugusiųjų mokymosi platforma

„Praktinio seminaro „Epale“ – moderni, aktuali, virtuali suaugusiųjų mokymosi platforma“ dalyviams buvo pasiūlyta padiskutuoti viena iš aktualių šiandieninės švietimo sistemos tema – galimybė mokytis be prievartos ir įtampos - linksmai ir smagiai. Ar tai apskritai įmanoma? Ar mokslo šaknys būtinai turi būti karčios? Ar mokytis turi būti sunku, o gal gali būti ir lengva? Ar galima džiaugtis mokymusi? Kiek sąvokos „mokymasis“, „darbas“ dera su tokiomis sąvokomis kaip „laimė“, „džiaugsmas“, „malonumas“? Atsakymų į šiuos klausimus buvo pasiūlyta paieškoti „Epale“ platformoje. Vėliau, remiantis rasta informacija, buvo organizuota diskusija.

„Praktinio seminaro „Epale“ – moderni, aktuali, virtuali suaugusiųjų mokymosi platforma“  dalyviams buvo pasiūlyta padiskutuoti viena iš aktualių šiandieninės švietimo sistemos tema – galimybė mokytis be prievartos ir įtampos -  linksmai ir smagiai. Ar tai apskritai įmanoma? Ar mokslo šaknys būtinai turi būti karčios? Ar mokytis turi būti sunku, o gal gali būti ir lengva? Ar galima džiaugtis mokymusi? Kiek sąvokos „mokymasis“, „darbas“ dera su tokiomis sąvokomis kaip „laimė“, „džiaugsmas“, „malonumas“? Atsakymų į šiuos klausimus buvo pasiūlyta paieškoti „Epale“ platformoje. Vėliau, remiantis rasta informacija, buvo organizuota diskusija.

Praktinio seminaro dalyviai kartu su Šiaulių valstybinės kolegijos docente, „Epale“ eksperte Šiaulių regionui dr. Rasa Pocevičiene teoriškai ir praktiškai aiškinosi, kodėl mes mokomės skirtingai, kas būdinga skirtingiems mokymosi stiliams, kaip jie reiškiasi įvairiose mūsų gyvenimo srityse, kokios yra  skirtingų mokymosi stilių sąsajos su darbine ir profesine veikla, kokie yra kiekvieno mokymosi stiliaus privalumai ir ribotumai ir kaip pirmuosius galima sustiprinti, o antruosius - sumažinti ar net įveikti, kaip ir kodėl šie mokymosi stiliai keičiasi, kokią įtaką tam turi amžius, įgyta patirtis ir pan.  

Antrasis, bet ne mažiau svarbus praktinio seminaro tikslas buvo supažindinti suaugusiųjų švietėjus su Europos elektronine suaugusiųjų mokymosi platforma („Epale“) ir jos teikiamomis galimybėmis. Platforma nuolat praturtinama aktualios švietimo tematikos ištekliais, todėl labai svarbu, kad kuo didesnis skaičius suaugusiųjų švietėjų gautų informacijos apie „Epale“ ir jos teikiamas galimybes, galėtų savivaldžiai ugdytis savo andragogines kompetencijas, susipažinti su švietimo ir ugdymo naujovėmis, įgyti partnerių įvairioms projektinėms ir kitoms veikloms atlikti.

Pristatant „Epale“ platformą, buvo akcentuojamas vienas pagrindinių platformos tikslų - suburti ir vienyti nacionalinę ir tarptautinę (daugiakalbę) suaugusiųjų švietimo ir mokymosi specialistų bendruomenę; tobulinti jų profesines kompetencijas ir tokiu būdu ne tik didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymo(si) procese, bet ir gerinti suaugusiųjų mokymo(si) paslaugų kokybę, kurti suaugusiųjų švietėjų mokymosi bendruomenę. Buvo aptartas ir platformos prieinamumas visiems suaugusiųjų švietėjams. Tai ypač aktualu toliau nuo sostinės ar didesnių miestų gyvenantiems ar dėl kitų (riboto mobilumo, finansinių ir pan.) priežasčių turintiems mažesnes galimybes tobulintis suaugusiųjų švietėjams. Tuo labiau, kad suaugusiųjų švietėjams yra būdinga didelė diferenciacija ir geografine, ir dalykine, ir metodine prasme. Tokiu būdu „Epale“ platforma tarsi sumažina šią tam tikra prasme vadinamą socialinę, edukacinę atskirtį, sukurdama galimybes ne tik susipažinti su ugdymo(si) naujovėmis, bet ir patiems aktyviai dalyvauti, t.y. dalintis savo patirtimi, spręsti kilusias problemas, komentuoti kitų išsakytas mintis. Šios galimybės ypač padidėjo atsiradus galimybei patiems suaugusiųjų švietėjams (be tarpininkų ar kitų pagalbos) talpinti informaciją platformoje. 

 

Dėl šių priežasčių atviros narystės platforma „Epale“, teikianti galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su kitais suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srities specialistais, praktikais ir savanoriais iš visos Europos, siekianti sukurti interneto bendruomenę, kuriai būtų prieinami įvairūs naudingi švietimo ištekliai, naujienos, informacija apie renginius ir tinklo priemonės bei aukštos kokybės turinys ne tik nacionalinėmis kalbomis, yra labai savalaikė ir reikalinga, ypač siekiant suaugusiųjų mokymosi kokybės.

Pranešime buvo įvardinta, kuo „Epale“ gali būti įdomi ir naudinga kiekvienam, vienaip ar kitaip dalyvaujančiam suaugusiųjų švietimo srityje: ir mokslininkui, tyrinėjančiam suaugusiųjų mokymosi poreikius, ypatumus, ir  naujų mokymo(si) metodikų kūrėjui, ir suaugusiųjų mokymo(si) organizatoriui, ir suaugusiųjų švietimo politikos formuotojui, ir, aišku, pačiam suaugusiųjų švietėjui – andragogui. Atkreiptas dėmesys į tai, kad „Epale“ yra ne tik metodinės informacijos šaltinis, bet taip pat ir galimybė dalintis informacija apie planuojamus ir jau įvykusius suaugusiųjų švietėjams skirtus renginius (seminarus, konferencijas, apskritus stalus ir t.t.), dalyvavimą projektinėje veikloje, kas, savo ruožtu, taip pat įgalina susipažinti su strateginėmis ir taktinėmis ugdymo(si) naujovėmis, perspektyvomis, ir tokiu būdu kelti savo profesinę kvalifikaciją suaugusiųjų švietimo klausimais. 

 


Straipsnį parengė „Epale“ ekspertė, Šiaulių valstybinės kolegijos docentė Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja dr. Rasa Pocevičienė

Login (1)

Users have already commented on this article

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!