Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Предложения за нормативни промени в сектора за учене на възрастни в България

Настоящите предложения за нормативни промени в сектора за учене на възрастни в България са изготвени в рамките на проект No 374725 – LLP – 1 – 2012 1 – BG -  GRNDTVIG AL_AGENDA „BG–Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. Проектът се осъществява в периода 2012 - 2014 г. от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за  учене на възрастни с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот”, в съответствие с Решение No 2012 – 3551 / 001 – 001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

В първата част е направен преглед на съществуващата нормативна рамка в сектора за учене на възрастни в България.

Във втората част е направен анализ на съществуващата нормативна уредба в сектора за учене на възрастни.

В третата част са формулирани конкретни предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба. Предложен е проект на Постановление за създаване на Национален съвет за учене през целия живот. Проектът включва функциите и състава на Съвета.

В четвъртата част са направени общи изводи и препоръки, свързани с развитието на нормативната уредба на сектора за учене на възрастни в България.

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
Министерство на образованието и науката
Cineál Acmhainne
Náisiúnta agus Beartas
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Resource media
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!